Айтен Кязимова

Айтен Кязимова Неджибова

Националност: БГ

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0893218491

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
18 г.
Учителски стаж:
15 г. 10 м. 17 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2002 г. Март 2003 г. Областна администрация гр.Разград Специаллист по проблемите на образованието и културата
Септември 2004 г. Ноември 2006 г. ОУ "Васил Левски" с.Сушево възпитател и учител по АЕ
Февруари 2007 г. Юни 2013 г. ОУ "Христо Ботев" с. Острово учител по АЕ
Септември 2013 г. До сега ОУ"Иван Сергеевич Тургенев" учител по АЕ

Любим цитат

"Няма невъзможни неща"

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1993 г. Юни 1998 г. Средно ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" гр.Разград френски и английски език
Октомври 1998 г. Юли 2002 г. Висше - бакалавър ШУ "Епископ Константин Преславски" НУПЧЕ с АЕ
Септември 2006 г. Септември 2007 г. Висше - бакалавър ШУ "Епископ Константин Преславски" учител по АЕ 5-8 кл.

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
НУПЧЕ с АЕ/АЕ 5-8 кл.
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2017 г. Октомври 2018 г. - учител по АЕ 5-8 кл. 5-та степен - СУ "СВ.Климент Охридски"
Септември 2018 г. Ноември 2019 г. - НУПЧЕ с АЕ/АЕ 5-8 кл. 4-та степен - СУ "СВ.Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД гр. София Дизайн мислене-новаторски подход за повишаване мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит Школо ООД гр.София Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦМЕДТ "Амалипе" гр. Велико Търново "Всеки ученик ще бъде отличник"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Бит и Техника ООД Варна Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното образование по ИИ
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Синдикат на българските учители гр. София Образование в мултикултурна среда
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит ИК "Анубис" Мултимедията като интеграционна част от образователния процес.Смесено преподаване.
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита СУ "СВ.Климент Охридски"-Департамент за информация и усъвършенстване на учители Професионалните умения и компетентности на учителя
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Българска Академия на науките Кирило-Методиевски научен център гр.София Научно-практически семинар на тема "Хуманитаристиката в иновативното училище:предизвикателства и решения"
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД гр. София Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес.
Март 2016 г. 8 часа 0.5 кредита ШУ "Епископ Константин Преславски"-Департамент за информация,квалификация и продължаващо образование гр.Варна Развитие на говорните умения на учениците при обучението по АЕ в 5-12 клас
Март 2014 г. 8 часа 0.5 кредита ШУ "Епископ Константин Преславски"-Департамент за информация,квалификация и продължаващо образование гр.Варна Оптимизация на обучението по АЕ в 5-8 кл. на българското училище
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит "Подкрепа за успех"
Юни 2021 г. 32 часа 3 кредита ЦПО към "Матев-строй" ЕООД Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Септември 2020 г. Септември 2020 г. Конференция Глобални компетентности за устойчив свят Българска платформа за международно развитие
Септември 2020 г. Септември 2020 г. Семинар eTwinning 2020 Център за развитие на човешките ресурси гр.София
Август 2020 г. Август 2020 г. Семинар Моето etwinning училище-гордост и отговорност Център за развитие на човешките ресурси гр.София
Август 2020 г. Август 2020 г. Обучителен курс STEM and eTwinning Център за развитие на човешките ресурси гр.София
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Семинар От реалното към виртуалното училище с eTwinning Център за развитие на човешките ресурси гр.София
Май 2020 г. Май 2020 г. Семинар Целите за устойчиво развитие в училище и извън него Дружество за ООН в България
Март 2020 г. Март 2020 г. Обучителен курс EYE Opener Training Course on Empowerment in Youth Exchanges Erasmus+ Hungarian National Agency
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Конференция Where education meets Democracy French National Agency of Erasmus +
Март 2019 г. Март 2019 г. Конференция Radicalization of Youth!? IUVENTA Slovakia
Септември 2018 г. Септември 2018 г. Обучителен курс Transnational Training and Cooperation Activities German National Agency of Erasmus +
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Обучителен курс eTwinning обучение за начинаещи Център за развитие на човешките ресурси гр.София
Юли 2014 г. Юли 2014 г. Удостоверение Създаване на привлекателна и мотивираща образователна среда в образователните институции Тракийски университет гр.Стара Загора
Февруари 2014 г. Февруари 2014 г. Квалификационен курс Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания,умения и компетентности за работа в интеркултурна среда Национален Институт за обучение и квалификация в системата на образованието
Октомври 2006 г. Октомври 2006 г. Обучителен курс Базови и специфични компютърни умения на учители Национален Педагогически център гр.София
Март 2001 г. Март 2001 г. Обучителен курс Начална компютърна грамотност Техникум по съобщения гр.Шумен
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Обучителен курс Методи на учене и eTwinning Център за развитие на човешките ресурси гр.София
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Семинар Дунавски семинар,Виена Национално звено за координация,Австрия
Март 2021 г. Март 2021 г. Семинар eTwinning-modern education,motivated students" Център за развитие на човешките ресурси гр.София
Април 2021 г. Април 2021 г. Семинар "Road map to a more interactive classroom with eTwinning" Център за развитие на човешките ресурси гр.София
Юни 2021 г. Юли 2021 г. Семинар Multilateral online seminar-Creative Media Literacy with eTwinning Foundation for the Development of the Education System
Март 2021 г. Март 2021 г. Семинар "Пандемия,инфодемия и медийна грамотност" Център за развитие на човешките ресурси гр.София

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език C1 (Свободно ниво на владеене)
Френски език А2 (Основно ниво на владеене)
Турски език C1 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
АЕ 5 клас 2020/2021
АЕ 6 клас 2020/2021
АЕ 7 клас 2020/2021
ЧП 3 клас 2019/2020
ЧО 3 клас 2018/2019

Умения и компетентности

Организационни умения
Социални умения
Технически умения
Работа в екип
Организиране и управление на образователния процес
Педагогически
Работа с родители и други заинтересовани страни
Участие в дейността на Педагогическия съвет
Планиране, организиране и контрол

Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

От 2004 г. работя в сферата на образованието като учител по английски език и съм амбициозен учител,мотивиран за високи постижения в областта на образованието и науката.Като такъв, притежавам умения за работа в екип и работа с ученици и родители;разрешаване на конфликтни ситуации без напрежение и мотивиране и убеждаване за работа и развитие.Философията ми на преподаване е  да формирам  морални ценности у учениците като класен ръководител на деца от различни етноси и интелектуални възможности и потребности и да провокирам интерес към изучаването на английски език чрез иновационни методи в учебния процес и участие в извънкласни и извънучилищни мероприятия,състезания и национални и международни проекти.

 

 


Добри практики

-
Практическият опит показва, че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират в етнически смесена образователна среда – такава, каквато е средата в нашето училище. Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си, ръководейки се и от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. А практическата реализация на интеграцията е една от политиките, която се реализира в рамките на Европейския съюз в направления: осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културна идентичност; взаимно уважение и разбирателство.
-

Активно взаимодействам с културни институции и организации по проект Еразъм + и местните медии за популязириране на училището сред обществеността.Включвам ученици в мероприятия и инициативи,включващи социални партньори и неправителствени организации,улични акции,детски градини и средни училища,както и вътрешноучилищни мероприятия и обмяна на опит с колеги и оказване на взаимопомощ. Поддържам тясна връзка с родители и организира открити уроци и мероприятия,както и пред стажанти и представители по програма „Заедно в час“.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Трета награда за eTwinning проект "(eTe)Еmpathy and Tolerance Everywhere

Категория:"Най-добър eTwinning проект за възраст 7-11 години"

Трета награда за eTwinning проект "Гергьовден по Капански"

Категория:"Най-добър INTRASCHOOL eTwinning проект"

"Новатори в образованието"

Изключително представяне с Компютърна презентация на тема: "В Европа-децата,страната на чудесата"

Почетно отличие Неофит Рилски 2020 г.

за дългогодишна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование

"Учител на годината 2019"

за постигнати високи резултати в системата на образованието

Еразъм + КД219 Стратегически партньорства за обмен на добри практики и сътрудничество за иновации „Вдъхновяващи училища-Амбициозни ученици“
Еразъм + КД201 „В Европа-децата,в страната на чудесата“ -водеща организация
Награда „Най-добро управлявано училище“ на Международни училищни награди Дубай 2018
Награда за „Най-квалифициран педагогически персонал“,Международни училищни награди Дубай 2019
Aкредитация-знак за качество по програма Европейски корпус за Солидарност-доброволчество и стажове на млади хора в областта на образованието.
Грамота от Европейската комисия за активно участие и принос за успеха на EUROPE CODE WEEK 2018 с проект „Креативните деца на България“
Сертификат за отличие “EU Code Week 4 All Challenge” през 2019 г. с проект „Ден на мартеницата“
Знак „Etwinning училище 2020-2021"
Знак "Глобално училище 2020" с награден проект "Слънцето грее еднакво за всички"
"Innovators of Education" Global Council of Education,Finland
Дарение от канцеларски материали за включване на ученици в конкурс „Моето ДЗИ“
Проект „Целите за устойчиво развитие-сила за младежко действие“на Дружество за ООН в България.
Участие в инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок на света“
25 броя Сертификати от eTwinning обучителни събития,орзанизирани от Central Support Service (CSS) Bruxelles, БЕЛГИЯ
"Най-отдаден учител" 2021 в каталога на Cambridge university

Постижения на ученици

2013 Bulgarian National English Spelling Bee
2015 Bulgarian National English Spelling Bee
2016 Bulgarian National English Spelling Bee
Трето място на състезание за речеви и комуникативни умения 2019-Надежда Цанова от 7а кл.
Участие на ученици в Транснационална среща по Еразъм + 2017(Испания)
Участие на ученици в Транснационална среща по Еразъм + 2017(Италия)
Управление на училищен парламент
Работа по проекти ISA с подкрепата на Британския съвет с партньори от Индия.
Включване на ученици в Европейски ден на спорта по инициатива на БГ Бъди активен и „Ден без асансьори“,
Национален конкурс-"Моето ДЗИ"-втора награда за рисунка Каан Ахмед Ефраим 4в кл.
Антон Атанасов от 5 кл. участва в Симулация „Политически форум на високо равнище за целите за устойчиво развитие“,
Проект "Право в целта"-модули "Миграции", "Намаляване на неравенствата" и "Климатични промени"
Проект "Слънцето грее еднакво за всички"
Второ място на конкурс "Да обърнем гръб на агресията" и парична награда от 100 лв.-5 а кл. 2020/2021 учебна година
Участие в проект "Media literacy with the SAMR model"
Конкурс "Day of English poetry"
Конкурс"Day of English song"
Конкурс "Грешката на госпожата"
Конкурс "Ученик на годината" 2021

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Представяне на проект "EUstudents in EUwonderland" на онлайн семинар, организиран от НЗК 2019/2020
Представяне на проект "Гергьовден по Капански" на онлайн семинар, организиран от НЗК 2020/2021
Национален знак за качество за проект "Тake action agasinst hunger" 2018/2019
Национален знак за качество за проект "EUstudents in EUwonderland" 2019/2020
Национален знак за качество за проект "(eTe)Empathy and Tolerance everywhere" 2019/2020
Европейски знак за качество за проект "(eTe)Empathy and Tolerance everywhere" 2019/2020
Европейски знак за качество за проект "EUstudents in EUwonderland" 2019/2020
Представяне на проект "(ete)Empathy and Tolerance everywhere на UPUES From project to practice,организиран от Konya universitesi,Турция 2020/2021
Интервю за радио Шумен на тема: участие в онлайн симулация "Целите за устойчиво развитие" 2019/2020
Интервю за радио Шумен на тема: Европейски корпус за солидарност и доброволчеството в училище 2020/2021
Интервю за радио Шумен на тема:Глобално училище и проект "Слънцето грее еднакво за всички" 2019/2020

Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Друго Автор "Стреляй право в целта"-песен
Друго Автор Проект "Слънцето грее еднакво за всички" 2020
Друго Автор Проект "EUstudents in EUwonderland" Erasmus + KД 201 2019/2021

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2016 г. Август 2018 г. Inspiring schools-Aspiring students Erasmus + партньор Полша
Септември 2019 г. До сега "EUstudents in EUwonderland" Erasmus + KД 201 2019/2021 водеща организация ОУ "Иван С. Тургенев"
Ноември 2020 г. До сега Подкрепа за успех учител по АЕ ОУ "Иван С. Тургенев"
Септември 2017 г. Май 2018 г. Подкрепа за успех учител по АЕ ОУ "Иван С. Тургенев"
Септември 2019 г. Юни 2020 г. Подкрепа за успех учител по АЕ ОУ "Иван С. Тургенев"
Декември 2015 г. Август 2016 г. Нов шанс за успех учител по АЕ ОУ "Иван С. Тургенев"
Декември 2017 г. Юни 2018 г. Нов шанс за успех начален учител ОУ "Иван С. Тургенев"
Декември 2018 г. Юни 2019 г. Нов шанс за успех учител по АЕ ОУ "Иван С. Тургенев"
Септември 2020 г. Декември 2020 г. Проект "Право в целта" учител Getup and Goals
Април 2020 г. До сега Проект "Слънцето грее еднакво за всички" учител по АЕ Българска платформа за международно развитие
Септември 2015 г. До сега Работа по множество eTwinning проекти учител по АЕ Център за развитие на човешките ресурси гр.София

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Организиране на Транснационална среща по Еразъм + 2019 г.
Организиране на Транснационална среща по Еразъм + 2018 г.
''Има ли лесна професия"-социален експеримент с ученици от 5-7 кл. 2018 г.
Коледна благотворителна кампания "Топъл обяд" 2017 г.
Конкурс-''Най-красива новогодишна стая" 2018 г.
Посещение на работно място и интервю с родители 2018 г.
Световен ден на ходенето 2017 г.-пролетен поход
Световен ден на храната 2017 г.
"Миналото и днес"-улични акции и интервю с възрастни хора 2017 г.
Базар с непотребни вещи-"Непотребни за мен,потребни за теб" 2017 г.
Кампания за почистване на района около училището и ЖК Орел 2020 г.
Кампания за почистване на района около Градски парк и центъра на града 2017 г.
Посещение на приют за бездомни животни 2017 г.
Конкурс-състезание по английски език с участието на родители "Мама и тате знаят най-добре" 2017 г.
Благотворителна кампания ''Хитрино 2017 г."
"Бабинден" 2017 г.
Училищно коледно тържество 2017 г.
Коледа в Дом за стари хора гр. Разград 2017 г.
Състезание-"Orientation trip" 2016
Международен ден на мира 21.09.2020 г.
Посещение на Регионална библиотека "Боян Пенев"-Европейски дни на културното наследство 25.09.2020 г.

Галерия