Даниела Ненова Калчева

Даниела Ненова Калчева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
37 години
Учителски стаж:
34 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Марин Попов

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1987 г. Септември 1988 г. ОУ "Кирил и Методий" с.Дамяново начален учител
Септември 1988 г. Септември 1995 г. ОУ "Кирил и Методий" с.Душево начален учител
Септември 1995 г. Септември 1996 г. СУ "Васил Левски" учител по физкултура
Септември 1996 г. Септември 1999 г. ОУ "Кирил и Методий" с.Градница учител по физкултура
Септември 1999 г. До сега ПГ"Марин Попов" старши учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1989 г. Юни 1995 г. Висше - магистър НСА "Васил Левски" Учител по физическо възпитание и треньор по лека атлетика
Септември 1985 г. Юни 1987 г. Полувисше Институт за начални учители"Лазар Станев" гр.Плевен Начален учител

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2017 г. Септември 2017 г. Учител по физическо възпитание и треньор по лека атлетика 5-та степен СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДИУУ
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. 4-та степен СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДИУУ

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Февруари 2016 г. 8 часа 0.5 кредита ПРОТЕКТА център за иновации в образованието Спорт и подвижни игри в урочната и извънурочната дейност
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит ИНТЕРНЕТ ПИАР ЕООД Изграждане на ефективна училищна среда.Повишаване на дигиталните компетентности и умения на педагогическите специалисти
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит Bg Community Изграждане на ефективна училищна среда
Май 2017 г. 8 часа 0.5 кредита СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ Приобщаващо образование
Април 2017 г. 8 часа 0.5 кредита СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДИУУ Организация на образователния процес
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДИУУ Професионалните умения и компетентности на учителя
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ Наставничеството в образователна среда
Април 2018 г. 16 часа 1 кредит бизнес център Аркадия Обучение по дигитални умения и ИКТ
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит "БоневГруп"ЕООД НЛП методи за повишаване на мотивация за учене на учениците
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит "БоневГруп"ЕООД Портфолио на педагогическият специалист

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Награди

Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Методически материал Автор Физическо въэпитание и спорт в училище

Участие и членство


Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
05.02.2004 г. Спорт и подвижни игри в урочната и извънурочната дейност Конференция МОН