Диплома за висше образование

Ирина Стефанова Ноева

Националност: Предучилищна и начална училищна педагогика

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0897670840

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
14 години,10 месеца
Учителски стаж:
3 години ,10 месеца и 25 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ "Иван сергеевич Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2021 г. До сега ОУ "Иван Сергеевич Тургенев Учител в подготвителна група
Февруари 2021 г. Септември 2021 г. ОУ "Иван Сергеевич Тургенев Учител ЦДО в НЕО
Септември 2020 г. Февруари 2021 г. ОУ "Иван Сергеевич Тургенев Учител в подготвителна група
Септември 2011 г. Август 2013 г. ДЯ ""Слънчево детство" гр. Разград Педагог

Любим цитат

По въпроса за образованието мога само да кажа, че го виждам като най-важното нещо, с което ние, като хора, можем да се занимаваме." - Ейбрахам Линкълн

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2020 г. До сега Висше - магистър ШУ "Епископ Константин Преславски" Начална училищна педагогика и информационни технологии
Септември 2001 г. Юли 2005 г. Висше - бакалавър ШУ "Епископ Константин Преславски" Предучилищна и начална училищна педагогика
Септември 1999 г. Юли 2001 г. Средно СОУ "Христо Ботев" Банково дело

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Педагог, детски учител и начален учител
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2021 г. 48 часа 3 кредита "Матев-строй"ЕООД Коучинг-изкуството да бъдеш педагог- коуч
Април 2021 г. 16 часа 1 кредит "Бит и техника" ООД Варна Развитие на креативност и критично мислене в обучението по математика в НЕО
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД гр. София "Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците"
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование- гр. Варна "Упражненията в обучението по български език в I- IV клас"
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит "Школо" ООД "№35580009- Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание"
Ноември 2020 г. 16 часа 1 кредит "Изкуства БГ" ЕООД София Интегриране на технологиите в образователния процес. Използване на софтуерен пакет от мултимедийни ситуации и работа с интерактивна дъска

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Удостоверение Първи стъпки сChromebook Център за творческо обучение
Май 2021 г. Април 2021 г. Удостоверение Упровление на Chromebook-устройство за учене и преподаване Център за творческо обучение
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Удостоверение Разработване на интерактивен дистанционен урок РААБЕ България ЕООД гр. София

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" гр. Разград 2019/2020
Яслена група ДЯ "Слънчево детство" гр. Разград 2012/2013; 2011/2012

Умения и компетентности

Организационни умения

Организиране и провеждане на педагогическа дейност всъответствие с изискванията определени в нормативните документи. Своевременна и коректно водене на задължителна документация, свързана с педагогическата дейност.

Социални умения

Добри комуникативни умения с учители, ученици и техните родители. Умения за работа в екип.

Технически умения

Умения за работа с Windows, MS Office. умения за работо с различни интернет приложения.

Когнитивно-базирани умения

Организация на среда стимулираща детското развитие, съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група.

Спортни умения

Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Добрият учител гради своята философия върху ученето през целия живот. Добрият учител е онзи, който не се задоволява с постигнатото, а търси още, още и още. Усъвъренства постоянно знанията и опита си, умее да приема критика и съвети. Професията „Учител” за мен е любов, уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всяко дете. Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Функциите на учителя са комплексни. За да изпълни своята мисия и мисията на детската градина, често се налага тези роли да се играят едновременно. В тази парадигма отчитам ролята на семейството и смятам, че въпреки натрупаните негативи в последно време връзката учител-родител не се прекъсва. Поставям детската личност в центъра на всяка дейност. Всяко дете има силни страни, които се стремя да разкрия и надграждам. „Възпитанието е наука, която научава нашите деца да живеят без нас.” Е. Легуве В ежедневната си работа използвам основните педагогически похвати: проблемни, провокиращи въпроси, указания. Най-вече - поощрения, похвали, които правят детето поуверено и значимо. Тези педагогически похвати са съобразени с индивидуалните и възрастовите особености на децата, с новото време и неговите изисквания.

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2019 г. До сега АПСПО Ръководител на група по Дейност 1 ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" се реализира по Оперативна програма "Наука за интегрален растеж".Цел на проекта е разширяване на достъпа до предучилищно образование на деца от уязвими грепи.

Септември 2019 г. Май 2020 г. Национална програма "Заедно в грижата за всеки ученик" Учител в подготвителна група ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Национална програма "Заедно в грижата за всеки учениК", Модул 2 "Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и учители по учебни предмети от прогимназиален етап"- "Осигуряване на екипна работа на учителите от началния етап с детски учители". Целта на програмата е повишаване качеството на образователния процес чрез осигуряване на плавен преход между детска градина и първи клас.

Април 2021 г. Юни 2021 г. Учебна програма "Дизайн шаппиони" ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

"Дизайн шапмиони"- учебна програма за проектно-базирано обучение.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Първолаци с идейни проекти по случай Деня на Земята 22.04.2021 г.

https://ou-turgenev.com/novini/parvolaci-s-ideyni-proekti-po-sluchay-denya-na-zemyata.html?fbclid=IwAR05lDlu4jyIXvW0qAbrSbe0_aDuezKrP2F29kKkdZC2wx4bTwbgp2bFTq0

Виртуален празник- "Честит 24-и Май!" 24.05.2020 г.
Добавена реалност в подготвителната група 25.01.2021 г.

4D животни- интересен и забавен начин да разгледаме животните отблизо и да научим повече за тях

Галерия