Екатерина Маринова

Екатерина Валериева Маринова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0888991715

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
6 години
Учителски стаж:
1 година

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
9 ОУ "Пейо Яворов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2023 г. До сега 9 ОУ "Пейо Яворов", гр. Благоевград Учител, начален етап ЦДОУ
Май 2023 г. Юни 2023 г. СОУ “Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна Учител в ГЦДО
Декември 2022 г. Декември 2022 г. СОУ “Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна Учител в ГЦДО
Април 2014 г. Април 2014 г. СОУ “Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна Младши учител
Ноември 2013 г. Ноември 2013 г. СОУ “Св. Паисий Хилендарски“, гр. Кресна Младши възпитател

Любим цитат

Учител, който нищо не научава от своите ученици, не е избрал подходящата професия. - Шарлота Волф

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2014 г. Май 2016 г. Висше - магистър ЮЗУ "Неофит Рилски" Начална училищна педагогика
Септември 2009 г. Май 2013 г. Висше - бакалавър ЮЗУ "Неофит Рилски" Педагогика на обучението по Химия и Физика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Педагогика на обучението по Химия и Физика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Декември 2023 г. 32 часа 2 кредита Тренинг и обучителен център "Щастие" STEM и STEAM обучение в предучилищното и училищно образование. Интегриране на образователните иновации в заниманията с децата/ учениците.
Октомври 2023 г. 16 часа 1 кредит Заедно в час Компетентности в училище - умения на ХХI век в час

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)
Руски език C1 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Учител на група за ЦОУД 1 клас 2023/2024

Умения и компетентности

Друго умение

- адаптивност;

-комуникация;

-работа в екип;

-работа с Microsoft Оffice;

 


Методи на преподаване

В моята практика използвам различни методи на преподаване с цел не да демонстрирам колко задълбочено познавам учебното съдържание, а да постигна разбиране от страна на учениците, което да направи възможна високата степен на усвояване на съдържанието. Целта ми е да повиша мотивацията на учениците и да стимулирам познавателната им активност в учебния процес.

Философия на преподаване

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. Аз смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включването на учениците в процеса на учене.

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Участие в състезанието "Аз, природата и светът"

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2023 г. До сега КНСБ