Христинка Господинова Стоянова

Христинка Господинова Стоянова

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0878250422

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
32 години 9 месеца и 5 дни
Учителски стаж:
32 години 9 месеца и 5 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
ДГ 25,,Ален мак''

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1981 г. Септември 1982 г. СДТ,,Хлебопроизводство и сладкарство'' Формировач
Септември 1984 г. Ноември 1986 г. ОДЗ,,Зорница'-гр.Гълъбово Учител
Ноември 1986 г. Декември 1988 г. ЦДГ15 Старозагорски бани Учител
Декември 1988 г. Август 1991 г. ОДЗ 16 Учител
Септември 1991 г. Октомври 1991 г. Бюро по труда безработна
Октомври 1991 г. Август 1992 г. ОДЗ 16 Учител
Септември 1992 г. Февруари 1993 г. Бюро по труда безработна
Февруари 1993 г. Март 1993 г. ДГ 9 Учител
Март 1993 г. Януари 2000 г. ЦДГ15 Старозагорски бани Учител
Март 2000 г. Януари 2001 г. Бюро по труда безработна
Март 2001 г. Април 2001 г. ОДЗ №34 Учител
Март 2003 г. Април 2003 г. ЦДГ 2 Учител
Април 2003 г. Май 2003 г. ЦДГ 29 Учител
Септември 2003 г. Октомври 2003 г. ЦДГ 2 Учител
Февруари 2004 г. Февруари 2004 г. ЦДГ 25 Учител
Септември 2004 г. Септември 2004 г. ЦДГ 2 Учител
Октомври 2004 г. Октомври 2004 г. ЦДГ 2 Учител
Ноември 2004 г. Декември 2004 г. ЦДГ 35 Учител
Януари 2005 г. Януари 2005 г. ЦДГ 25 Учител
Януари 2005 г. Февруари 2005 г. ЦДГ 25 Учител
Януари 2005 г. Януари 2005 г. ОДЗ 34 Учител
Март 2005 г. Март 2005 г. ЦДГ 2 Учител
Март 2005 г. Април 2005 г. ЦДГ 2 Учител
Април 2005 г. Април 2005 г. ЦДГ 31 Учител
Септември 2005 г. Декември 2020 г. ДГ 25 Старши учител

Любим цитат

Любов е да раздаваш душата си без жал,и мигом да забравяш кому,какво си дал!

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1978 г. Юни 1981 г. Средно ТОХ Стара загора Хлебопроизводство и сладкарство
Септември 1982 г. Юни 1984 г. Полувисше ИДУ,,Анастасия Тошева '' гр. Стара Загора Предучилищна педагогика
Октомври 2003 г. Юни 2005 г. Висше - бакалавър Тракийски университет гр.Стара Загора Предучилищна педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2017 г. Октомври 2017 г. Предучилищна педагогика 5-та степен 20

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Септември 2017 г. 16 часа 1 кредит Център за съвременно образование -лектор Д-Р Янка Христова Управление на качеството в образователната институция.
Юни 2018 г. 16 часа 2 кредита Тракийски университет гр.Стара Загора ДИПКУ Анимативният подход в обрзованието в ДГ.Работа в екип в образователна среда.
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Мениджър Консулт ЕООД Емоционалната интелигентност и работа с родители.Ключът към трудните деца.
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит Доцент д-р Ицка Дерижан Професионалният стрес в образованието.Тренинг за мотивация на персонала.
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Доцент д-р Ицка Дерижан Успешни стратегии на взаимодействието ДГ- семейство.

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Декември 2018 г. Декември 2018 г. ,,Първа помощ на работното място' 2 Д-р Попов,МФ Н.Иванова
Март 2019 г. Март 2019 г. Работа с деца аутисти 2 Вълкова
Април 2019 г. Април 2019 г. Вълшебните приказки в живота на детето 2 Ангелова
Април 2019 г. Април 2019 г. Агресия във виртуалната реалност.Символи. 2 К.Попова
Април 2019 г. Април 2019 г. Развитие на дет.творчество с разнообр. техники по ИИ 2 Кисьова
Април 2019 г. Април 2019 г. Споделяне на учителски практики 2 Тасева
Април 2019 г. Април 2019 г. Подготовка за писане в ПГ чрез графика 2 М.Попова
Април 2019 г. Април 2019 г. Развитие на интерес и любознателност към прир. 2 Райчева
Май 2019 г. Май 2019 г. Агресията в училищна възраст 2 Ангелова
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. СПИУ в ПУВ 2 Ангелова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното изкуство в ДГ 2 Вълкова 1 част
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното изкуство в ДГ 2 Боева- 2 част
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Играта драматизация за разв. на 5-7 год. деца 2 Ангелова- 1 част
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Приказкотерапия-създ. на позитивна среда в ДГ 2 Райчева
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Различните етноси в България 2 Р.Петрова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Развитие на вниманието в ПУВ 2 Миндова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Работа в мултикултурна среда -начини за овладяв. 2 В.Христова
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Анализ на детска рисунка 2 Кисьова- 1 част
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Анализ на детска рисунка 2 Я.Тодорова-2част
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в Предучилищното образование 2 Н.Илева -1част
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в Предучилищното образование 2 Т.Тодорова 2 част

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) 2019/2020
Първа група 2019/2020

Умения и компетентности

Организационни умения
Социални умения
Когнитивно-базирани умения

Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Добри практики

Засилено обучение по ИИ
,,Да подкрепим талантите на СтараЗагора'- изложба на детски рисунки

Постижения на специалиста

Лични постижения

Участия в Общински,Национални и Международни конкурси за детски рисунки.

Постижения на ученици

Награди,дипломи ,грамоти за участия в конкурси

Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Участия в конкурси за Детски рисунки 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018
Детски работилници с родители.направа на сурвакници.есенни пана с прир.мат. 2019/2020; 2018/2019
,,Брат за брата'-Конкурс за рецитиране на патриотично стихотворение. 2019/2020
,,Детството на моята фамилия"-представяне на семейни фотографии 2019/2020
,,Великденско послание' онлайн конкурс към Община Ст.Загора 2019/2020
Организиране на ,,Училище за родители'-работа с МКБППМН 2019/2020
АКЦИЯ ,,Жълти стотинки' 2019/2020; 2018/2019
Участия в съвмесни мероприятия с 11 ОУ,спортни празници с уч. на родители 2019/2020; 2018/2019
,,Аз гарантирам щастливо детство'-плакет на Агенция за закрила на детето 2019/2020

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2019 г. Септември 2020 г. ,,Училищен плод' Изпълнител МОН,Общ.Ст.Загора,ДГ
Септември 2019 г. Септември 2020 г. ,,Училищно мляко' Изпълнител МОН,Общ.Ст.Загора,ДГ

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Декември 2020 г. До сега ,,Европеиска гаранция за детето' Изпълнител Уницеф,МОН,Общ.Ст.Загора,ДГ 25
Септември 2020 г. До сега Проект по Физическо възпитание Изпълнител МОН,Общ.Ст.Загора,ДГ
Май 2020 г. Май 2020 г. ,,Направи добро''-благотворителна инициатива Съучастник ЕVN гр.Пловдив

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Организиране на празник за Християнското семейство онлайн поздрав м. ноември
Посещение на Галерия ,,Л.Байер' 2019 г.- участие с детски рисунки
Организиране ,,Работилници за родители' 2019 и 2020 г изработване на пана с природни материали и сурвакници.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2006 г. До сега КТ,,Подкрепа''
Септември 1984 г. До сега СБУ