Йорданка Драмалиева

Йорданка Иванова Драмалиева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0896737395

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
13 години и 3 месеца
Учителски стаж:
3 години и 3 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2020 г. До сега Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Учител на подготвителна група

Любим цитат

"Великите умове си поставят цели, a останалите следват собствените си желания"

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2010 г. Юли 2014 г. Висше - бакалавър Югозападен университет "Неофит Рилски" Педагогика на обучението по техника и технологии
Септември 2018 г. Юли 2020 г. Висше - магистър Югозападен университет "Неофит Рилски" Предучилищна педагогика
Септември 2021 г. Юли 2022 г. Висше - магистър Югозападен университет "Неофит Рилски" Предучилищна и начална училищна педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Педагогика на обучението по техника и технологии
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Май 2023 г. Октомври 2023 г. 5-та степен Софийски университет "Св. Климент Охридски" - ДИУУ

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Март 2021 г. 16 часа 1 кредит "ИДЕИТЕ" ЕООД "Детска градина от бъдещето"
Ноември 2021 г. 16 часа 1 кредит "Мениджър Консулт" ЕООД "Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти"
Август 2022 г. 32 часа 2 кредита "Институт за прогресивно образование" "JUMP Math - иновативна система за преподаване на математика"
Май 2023 г. 16 часа 1 кредит Сдружение на българските начални учители Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов" 2020/2021
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов" 2021/2022
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов" 2022/2023
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов" 2023/2024

Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците. Няколко стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Грамота за призови места на ученици в V национален конкурс "Ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ".

Наградена като ръководител на ученици  в Национален конкурс.

Грамота за участие в Национален конкурс "Щърко шарен, добре си ни дошъл".
Признание и грамота за участие в Национален конкурс посветен на християнския празник "Въведение Богородично" от Пловдивска метрополия
Грамота за високи педагогически и художествено-творчески постижения при участие в XVIII Национален конкурс "Златна есен-плодовете на есента"
Грамота от СБНУ за показани високи професионални качества при подготовка на ученици за участие в провежданите състезания на СБНУ.
Грамота за успешно представяне на образователна практика,Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти

Постижения на ученици

Отличени деца с рисунка в Национален конкурс под мотото "За какво ни е космоса", посветен на 50 - годишнината на "БЪЛГАРИЯ - КОСМИЧЕСКА
Участие в V национален конкурс за коледна картичка. Организиран от НЧ "Бялата лястовица - 2018".
Признание от НЧ "Георги Измирлиев - 1939", с.Покровник за участие в изложба на тема "Есента е тук".

Участие и членство


Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
27.10.2020 г. "Microsoft Teams - среда за съвместно обучение и сътрудничество. Семинар РААБЕ България-член на издателска група Клет.

Галерия