Любима Константинова

Учителско портфолио

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
29
Учителски стаж:
29

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето основно училище "Пейо Яворов", Благоевград https://9ou-blagoevgrad.com/

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1989 г. Юни 1990 г. Трето основно училище "Димитър Талев", Благоевград учител по френски език прогимназиален етап
Април 1991 г. Май 1994 г. Девето основно училище "Пейо Яворов", Благоевград начален учител
Май 1994 г. Септември 2012 г. Девето основно училище "Пейо Яворов", Благоевград учител по френски език начален и прогимназиален етап
Септември 2012 г. Август 2015 г. ПГИ "Иван Илиев", Благоевград учител по френски език гимназиален етап
Февруари 2019 г. Септември 2019 г. Девето основно училище "Пейо Яворов", Благоевград учител ЦДО прогимназиален етап
Септември 2019 г. Септември 2023 г. Девето основно училище "Пейо Яворов", Благоевград начален учител
Септември 2023 г. До сега Девето основно училище "Пейо Яворов", Благоевград учител ЦДО прогимназиален етап

Любим цитат

Образованието е силата да виждаш, свободата да мислиш и умението да създаваш. /Л. Константинова/

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1978 г. Май 1982 г. Средно ПГ "Кирил и Методий", Бивша Солунска Френски език
Септември 1985 г. Май 1989 г. Висше - магистър ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Начална училищна педагогика
Декември 1991 г. Юни 1993 г. Висше - магистър ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Френски език

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Начална училищна педагогика - Изобразително изкуство
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Френски език I - XII клас
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Януари 1994 г. Май 1994 г. Втори клас-квалификация Начална училищна педагогика 5-та степен Софийски университет - ЦИУУ

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Декември 2012 г. Декември 2012 г. Обучителен курс Родителите - участници в училищния живот на ученици от дефаворизирана среда Institut Français de l'Education - Лион, Франция
Април 2011 г. Април 2011 г. Обучителен курс Голямата обиколка на Европа: Изкуство, Пейзажи, Паркове, Творчество и Иновации Laboratorio del Cittadino, Амстердам, Нидерландия
Март 2010 г. Март 2010 г. Обучителен курс Обучението на деца с тежки здравословни и/или ментални проблеми в Мадрид, Испания Concejeria de Edicatión - Мадрид, Испания
Март 2008 г. Април 2008 г. Обучителен курс Стаж за усъвършенстване на учителите по френски език "Иновация за мотивация" http://fildavril.eklablog.com/presentations-c20619 Institut Européen de Français, Монпелие, Франция

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Френски език C2 (Свободно ниво на владеене)
Английски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)
Гръцки език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
Руски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Общообразователни учебни предмети - самоподготовка 5 клас 2023/2024
Общообразователни учебни предмети - класен ръководител 4 клас 2022/2023
Общообразователни учебни предмети - класен ръководител 3 клас 2021/2022
Общообразователни учебни предмети - класен ръководител 2 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения
Организационни умения
Технически умения
Когнитивно-базирани умения

Методи на преподаване

- Иновативни методи

- Интерактивни методи

- Проектно-ориентирани и проектно-базирани методи

- Дискусия, беседа, диалог

- Междупредметни връзки

- Наблюдение и нагледност

- Индивидуален и групов подход

- Компетентностен подход

- Взаимно обучение и обратна връзка (ученик-ученик)

 


Философия на преподаване

     Искрено вярвам, че учителската професия е призвание, мисия, отговорност, любов към науката, респект към знанието и обич към децата и учениците.

В центъра на моята класна стая е ученикът с неговия характер, поведение, мотивация и успеваемост. Стремя се да създавам учебна среда, изцяло ориентирана към учениците и техните индивидуални потребности, знания и умения. Смятам, че всеки добър учител трябва да обръща специално внимание не само на когнитивното развитие на ученика, но и на неговото социално, физическо и емоционално състояние и развитие. Като учител се опитвам да опознавам отблизо всичките си ученици. Това ми позволява да диференцирам нуждите на всеки един от тях и да реагирам ефективно в процеса на взаимодействие.

Винаги се вслушвам в гледната точка на ученика, преди да изложа новото научно знание. Това означава, че когато ангажирам учениците в класната стая, често предпочитам концептуалния път към знанието, произлизащ от наблюдението, разбирането и опита на учениците. Вярвам, че придобитото по този начин ново знание, е по-дълготрайно. 

В работата си използвам модела Обърната класна стая, който ми позволява да избягам от традиционните конвенционални методи. Чрез използването на подходящи похвати и средства учениците сами достигат до новото знание, опирайки се на своя опит и усвоени знания и умения. Това става плавно, с натрупване, но и изненадващо за тях, което силно ги мотивира и им изгражда самочувствие, че могат. Съветвам учениците си да учат в групи, да си обменят решения на задачи или писмени упражнения, защото вярвам, че взаимодействието ученик-ученик е ценна педагогическа практика от древността, която ги възпитава на взаимопомощ и им създава чувство за принадлежност към екипа.

За да мотивирам моите ученици, се опитвам да съгласувам извънкласните задания и изяви с техните хобита, интереси и дарби. За да постигам това, се стремя да изграждам добри взаимоотношения с учениците си чрез разговори, беседи, разкази по преживяно, споделяне на прочетено и др. Всичко това ми позволява да ги опознавам по-добре, да се опитвам да развивам и поощрявам технтите таланти и влечения, а също така, ме и подготвя да реагирам правилно в различни ситуации.

Междупредметните връзки са нещо, без което не мога в преподавателската ми работа. Всичко в природата е свързано и нищо не съществува изолирано. Няма учебен предмет, който да не насочи мисълта на ученика и към друг предмет, като го накара да мисли асоциативно. Няма знание, което да не поражда ново знание. Добрият учител трябва да може да дава тласък на мисълта да полети.

Присъствието на ИКТ в съвременното образование е незаменим фактор за разчупване и обновяване на учебната среда и предизвикване интереса на учениците. С удоволствие прилагам уменията си за работа на различни образователни платформи в ежедневната ми учителска практика. Учениците свикват и се фамилиаризират с част от тях и неусетно сами започват да ги използват в процеса на тяхната самоподготовка извън училище.

Ценя и разчитам на проектно-базираното обучение. За да изготвят и представят възложените проекти, учениците трябва да използват изследователски умения, да получат отговори, които да систематизират и споделят със съучениците си. Смятам, че комуникационните умения и уменията за публична изява на знания са от ключово значение за всеки ученик в 21 век. Моята цел е да обуча учениците да станат уверени комуникатори, като се научат да разработват и представят убедително проекти. В този смисъл прилагам и практики за творческо оценяване, които са отвъд стандартизираното оценяване. Практическите приложения на знанията заслужават високи оценки.

Като цяло, оценяването в училище е от съществено значение за мен, най-вече защото ми помага да наблюдавам, следя и коригирам ефективността на моето собствено преподаване. 

Постижения на специалиста

Лични постижения

Учител на годината 2020, Благоевград

Грамота "Учител на годината" за принос в развитието на образованието и науката, присъдена от кмета на Благоевград инж. Румен Томов.


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
НВО 2022/2023

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2018 г. Август 2020 г. Inclusive education - by default or by design / Приобщаващо образование - по подразбиране или по проект Член на екипа Европейски съюз - Програма Еразъм+

https://blagoevgrad.eu/v-deveto-ou-peyo-yavorov-startiraha-evropeyski-treningi-po-erazm.html

Септември 2014 г. Август 2016 г. Hard-Soft skilling - charting your career path / Твърди и меки умения - чертаене на твоя кариерен път Координатор Европейски съюз - Програма Еразъм+

https://www.facebook.com/hardsoftskilling/

https://imgur.com/gallery/U2d5l

https://www.youtube.com/watch?v=NikfkeM_YFI 

 

 

Септември 2012 г. Август 2014 г. Un aller simple pour la vie active / One-way ticket to professional life / Еднопосочен билет към професионалния живот Координатор Европейски съюз - Програма Коменски

https://imgur.com/a/Mvkza

https://infomreja.bg/nezabravima-vizita-v-pgi-ivan-iliev-za-uchenici-ot-italiq-franciq-i-polsha-16637.html?fbclid=IwAR0fJlQqF8ppI0P9e-bduNDawJ2WTfFbzGOdFNPPQeLJf-ZQWvgK8Gj0F4g

https://www.flickr.com/photos/121752847@N03/

 

 

 

Септември 2008 г. Август 2010 г. To enliven ancient mysteries / Да съживим древните тайни Член на екипа Европейски съюз - Програма Коменски

https://toenlivenancientmysteries.blogspot.com/?fbclid=IwAR01MhR5Kc--gLDt9Iv3F9skRqq0Ozx56s_YHfQya1Xp6ZX7S_ANQHbmotk

 

Галерия