Марияна1

Марияна Якимова Панайотова

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0882402208

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
2г. 4м. 2д.
Учителски стаж:
2г. 4м. 2д.

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2019 г. До сега РЦПППО ресурсен учител
Януари 2019 г. Октомври 2019 г. Общностен център с. Стефаново психолог

Любим цитат

"Учителите държат бъдещето на народа в ръцете си"

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2020 г. До сега Висше - магистър ШУ " Епископ Константин Преславски" ресурсен учител
Октомври 2008 г. Октомври 2012 г. Висше - бакалавър ВСУ " Черноризец Храбър" психология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
ресурсен учител
Професионална квалификация "учител":
ДА

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) ДГ Стефан Караджа 2018/2019
Първа група ДГ32 2019/2020
Втора група ДГ32 2019/2020

Умения и компетентности

Педагогически
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни

Методи на преподаване

- Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на граматичните правила - Дискусия – начин на изразяване на позиция С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете.

Философия на преподаване

КАЛЪП ЗА УЧИТЕЛИ Големият български революционер Христо Ботев казва: „Учителят трябва да бъде търпелив като вол, добър като агне и телесно здрав като битолски просяк“

Добри практики

педагог
Практическият опит показва, че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират в етнически смесена образователна среда – такава, каквато е средата в нашето училище. Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си, ръководейки се и от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. А практическата реализация на интеграцията е една от политиките, която се реализира в рамките на Европейския съюз в направления: осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културна идентичност; взаимно уважение и разбирателство.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Ноември 2019 г. До сега КНСБ-СБУ