Меглена Динкова Бакърджиева

Меглена Динкова Бакърджиева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0884599478

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
16 години
Учителски стаж:
16 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Директор - детска градина
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
Детска градина № 25 "Ален мак"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2000 г. Април 2001 г. ДГ № 25 "Ален мак" учител
Септември 2008 г. Март 2013 г. ЧДГ "Ян Бибиян" учител
Март 2013 г. Февруари 2018 г. ДГ № 25 "Ален мак" учител
Февруари 2018 г. До сега ДГ № 25 "Ален мак" директор

Любим цитат

Ако не ви харесва това, което получавате, променете това, което давате. Карлос Кастанеда

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1989 г. Май 1992 г. Средно Икономически техникум Продавач-консултант
Септември 1992 г. Октомври 1996 г. Висше - бакалавър ВТУ "Св., св. Кирил и Методий" Предучилищна педагогика
Октомври 2020 г. Октомври 2021 г. Висше - магистър ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Образователен мениджмънт

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2017 г. Октомври 2017 г. ПКС 5-та степен ДИПКУ - ТрУ , Стара Загора
Юни 2018 г. Септември 2018 г. ПКС 4-та степен ДИПКУ - ТрУ , Стара Загора
Юни 2019 г. Ноември 2019 г. ПКС 3-та степен ДИПКУ - ТрУ , Стара Загора
Юни 2021 г. Октомври 2021 г. ПКС 2-ра степен ДИПКУ - ПУ "Паисий Хилендарски" - гр. Пловдив
Юни 2021 г. Септември 2022 г. ПКС Иновативни практики в образованието 1-ва степен ДИПКУ Тракийски университет - Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Февруари 2017 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС Интерактивни методи и техники за групова работа в ДГ
Юни 2018 г. 32 часа 2 кредита Европейски образователен и консултативен център - София Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в училищата и детските градини
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Мениджър консулт ЕООД Емоционалната интелигентност и работа с родители. Ключът към трудните деца
Юни 2018 г. 16 часа 2 кредита ДИПКУ - ТрУ , Стара Загора Анимативния подход в образованието в ДГ. Работа в екип в образователна среда.
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит НЦПКПС - МОН Агресия и професионална неграмотност. Методика за превенция в ДГ - Професионално-педагогически тренинг
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит ДИПКУ - ТрУ , Стара Загора Новата регулация за защита на личните данни за образователните инститиции. Основни акценти от нормативната уредба, касаеши защитата на личните данни
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит Русенски университет - Център за продължаващо обучение Планиране, организация и контрол на обучението по БДП
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит Протекта Професионалният стрес в образованието. Тренинг за мотивация на персонала
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит Коректив - Експрес ЕООД Придобиване на правни уменияот страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба, относима към системата на образованието, за адекватна реакция спрямо агресията на ученици, родители и общественост
Юни 2019 г. 32 часа 2 кредита ДИПКУ - ТрУ , Стара Загора Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Протекта Успешни стратегии на взаимодействието "детска градина - семейство"
Октомври 2020 г. 16 часа 1 кредит СДСОРБ Ефективна комуникация с родителите
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит Център за иновации в образованието "Протекта" "Позитивната педагогическа среда в образованието"
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит "Мениджър консулт" ЕООД "Пътеводител на директора в условията на образователната реформа " Модул 3
Април 2022 г. 16 часа 1 кредит Апис обучения ЕООД Адаптация и социализация на педагогическия и непедагогическия състав
Февруари 2022 г. 16 часа 1 кредит РЦПППО - Стара Загора Изграждане и функциониране на екипите за подкрепа за личностно развитие
Май 2022 г. 32 часа 2 кредита Карин дом - Варна Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата.
Май 2022 г. 48 часа 3 кредита ДИПКУ Тракийски университет - Стара Загора Майсторски клас "Иновационни практики в образованието
Юли 2022 г. 16 часа 1 кредит МОН, РУО Стара Загора Приобщаване на деца със СОП в ДГ
Ноември 2022 г. 16 часа 1 кредит Орак Основи на дигиталната геймификация в образованието

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Първа помощ на работното място 2 Д-р Ч. Попов; Мед. фелдшер Н. Иванова
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Стресът в ежедневието - първа част 2 Д. Боева - ст. учител
Март 2019 г. Март 2019 г. Стресът в ежедневието - втора част 2 А. Минчевв - ст. учител
Март 2019 г. Март 2019 г. Работа с деца - аутисти 2 Ст. Вълкова - ст. учител
Април 2019 г. Април 2019 г. Портфолиото - практически насоки за работа 2 Р. Петрова - учител
Април 2019 г. Април 2019 г. Вълшебните приказки в живота на детето 2 И. Ангелова - ст. учител
Април 2019 г. Април 2019 г. Агресията във виртуалната реалност. Символизъм и внушения в детската анимация 2 Кр. Попова - учител
Април 2019 г. Април 2019 г. Развитие на детското творчество чрез прилагане на разнообразни техники и материали в ИИ в ДГ 2 М. Кисьова - ст. учител
Април 2019 г. Април 2019 г. Споделяне на учителски практики 2 Р. Тасева - ст. учител
Април 2019 г. Април 2019 г. Подготовка за писане в ПГ чрез графика 2 М. Попова - ст. учител
Април 2019 г. Април 2019 г. Развитие, интерес и любознателност към природата. Екологично възпитание на децата в ДГ 2 Т. Райчева - ст. учител
Май 2019 г. Май 2019 г. Агресията в ПУВ 2 Я. Миндова-Топалова - ст. учител
Май 2019 г. Май 2019 г. Работа с метално фолио - гравиране 2 Хр. Стоянова - ст. учител
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Спортно-подготвителните упражнения и игри и тяхното значение за подобряване на здравето на децата в ПУВ 2 И. Ангелова - ст. учител
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Работа в екип 2 Ст. Вълкова - ст. учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното творчество в ДГ - първа част 2 Д. Боева - ст. учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Изобразителното творчество в ДГ - втора част 2 Ст. Вълкова - ст. учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Играта - драматизация и нейното значение за развитието на 5-7 годишните деца - първа част 2 И. Ангелова - ст. учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Приказкотерапия - как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в ДГ - втора част 2 Т. Райчева - ст. учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Различните етноси в България. Работа в мултикултурна среда - първа част 2 Р. Петрова - учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Развитие на вниманието на децата в ПУВ 2 Я. Миндова-Топалова - ст. учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Работа в мултикултурна среда - трудности и начини за овладяването им - втора част 2 В. Христова - учител
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Анализ на детска рисунка - първа част 2 М. Кисьова - ст. учител
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Анализ на детска рисунка - втора част 2 Я. Тодорова - учител
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в ПУО - първа част 2 Н. Илева - учител
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в ПУО - втора част 2 Т. Тодорова - учител
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Рисуване без четка с подръчни материали 2 Хр. Стоянова - ст. учител

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2018 г. Ноември 2019 г. Професионална квалификация Организация и управление на образованието ДИПКУ - ТрУ , Стара Загора
Май 2009 г. Октомври 2010 г. Професионална квалификация DELE - C2 Институт "Сервантес" - София

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Испански език C2 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Испански език - втори чужд език 9 клас 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012; 2010/2011

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Втора група 2016/2017
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) 2017/2018

Умения и компетентности

Социални умения

Общуване, въздействие и добри и пълноценни взаимоотношения с хората, създаване на приятели, социализация, решаване на трудни ситуации безконфликтно

Организационни умения

Планиране и определяне на приоритетите, планиране и постигане на целите до край.

Да бъдеш организиран означава да можеш да се справиш с редица ситуации.

Технически умения

Работа с Microsoft Office, Excel, Power Point. Работа с различни информационни програми и платформи.

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда стимулираща детското развитие, грижа към индивидуалността на всяко дете, създаване на благоприятстващ климат в детската градина, зачитане и уважение на индивидуалността и уникалността на всяка личност, съобразяване и почитане на личностните ценности и различия, изграждане на общочовешки добродетели

Първоначална професионална подготовка

Завършване на висше образование и натрупване на педагогически опит

Планиране на урок или на педагогическа ситуация

Умения за планиране на педагогическа ситуация, използване на иновативни стратегии и подходи за планиране, създаване и реализиране на интерактивна педагогическа ситуация, стимулиране и задържане вниманието на децата.

Организиране и управление на образователния процес

Организиране на образователно-възпитателния процес в детската градина, оказване на индивидуална помощ на нуждаещите се, прилагане на подходящи методи и средства за пълноценен и забавен образователен процес, организиране на допълнителни дейности за децата, работа с родителите, институциите и медиите.

Управление на процесите в отделни групи или паралелки

Мотивация и ангажираност на педагогическите специалисти в работния процес, използване на различни  подходи и инструменти за иновация, провеждане на обучителни курсове и вътрешноинституционална квалификация, мотивация на персонала за кариерно развитие и учене през целия живот.

Kариерно ориентиране и консултиране

Мотивиране и стимулиране на всички категории персонал за кариерно развитие и ориентиране. Лична мотивация за кариерно развитие.

Работа в екип

Умения за слушане, саможертва, споделяне, комуникация, езикови умения, усърдна работа, убеждаване.

Работа с родители и други заинтересовани страни

Работа с родителите - съвместни дейности с родителите и семействата на децата, активното им включване в образователния процес, организиране на работилнички, участия в празници, ангажираност на семействата в съвместната работа учител- деца- родител, в помощ на учителя. Активно участие в дейностите на Община, РУО, Центъра за работа с деца в града, фондации, училище, медии.

Идентифициране на собствените потребности

Идентифициране на потребностите от квалификации, анализ на нуждите и индентифициране на потребностите на персонала

Определяне и постигане на цели

Умения да определям дългосрочни и краткосрочни цели и използване на различни методи и похвати за тяхното реализиране, като си набелязвам дейности за постигането им.

Ориентиране към непрекъснато професионално развитие

Мотивирана съм да се развивам професионално. Придобивам 5 ПКС, 4 ПКС - 2019 г. и 3 ПКС, след завършена специализация "Организация и управление на образованието" през 2019 г. През 2020 г. се записах в ЮЗУ "Неофит Рилски" в магистърска програма "Образователен мениджмънт"

Управленска компетенция

Подобряване на конкурентността на институцията, чрез различни модели на управление. В образователната институция има добре изградени правила, каято се контролира тяхното спазване. Има много добра трудова дисциплина. Мотивират се и се ангажират всички членове на колектива в дейността на ДГ. Извършва се постоянен мониторинг.

Административна и правна култура

С годините натрупан опит административната култура се подобрява, всички административни указания се спазват и в срок се изпълнява необходимото. Документацията се съхранява по стандарт и в прилежен вид.

Планиране, организиране и контрол

Дейностите в ДГ се планират, организират и контролират.

Управление на ресурси

Успявам да управлявам добре различните видове ресурси в ДГ - материални, финансови, човешки

Участие в дейността на Педагогическия съвет

Дейността на ПС се планира много добре. Оформят се протоколи от протоколиста на ПС, вписват се в Книгата за решения от ПС. Документацията от ПС се съхранява в директорски кабинет.


Методи на преподаване

- Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на граматичните правила - Дискусия – начин на изразяване на позиция С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете.

Философия на преподаване

Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. За жалост, много от родителите са погълнати от бремето на ежедневието, и всеки неуспех на тяхното дете считат, че е рожба на учителска некомпетентност, а не на прекъсналата се нишка в триъгълника – учител, ученик, родител.

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Март 2018 г. До сега НП "Училищно мляко" "Училищен плод" МОН

Предоставяне на децата от ДГ на мляко и млечни продукти и плодове и зеленчуци.


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Март 2021 г. Декември 2021 г. "Европейска гаранция за детето" Координатор Уницеф

Предоставяне на обща подкрепа за деца в ДГ. Работа с родители. Участия в обучения и супервизии. Назначаване на специалисти по проекта - психолог и логопед.

Ноември 2020 г. Декември 2021 г. "Подкрепа за приобщаващо образование" координатор МОН

Подобряване на материалната база в ДГ. Участия в обучения. Работа с талантливи деца и деца със СОП.

Март 2019 г. Май 2019 г. "Детство мое" партньори EVN за България

Финансиране за подобряване на материалната база в ДГ - боядисване на ограда, поставяне на мрежа.

Септември 2018 г. Февруари 2019 г. ИКТ МОН

Доставяне и монтаж на интерактивна дъска и късофокусен мултимедиен прожектор.

Януари 2020 г. Декември 2020 г. Физическо възпитание МОН

Предоставяне на средства за физическа активност, физическо възпитание и спорт.

Февруари 2020 г. До сега АПСПО МОН

Заплащане на таксите за ДГ.

Юли 2021 г. До сега Успяваме заедно Модул 1 "Хубаво е в ДГ" МОН

Обогатяване на средата в помещенията на двете първи групи, привличане на новите семейства, като партньори и активни участници в живота на децата.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Открита форма по БДП 03.06.2021 г.

Празник на открито в двора на ДГ с участието на всички деца от ДГ, демонстрации за пресичане на кръстовища, пешеходни пътеки, движение на автомобили, детски колички, тротинетки и пешеходци - БДП площадка, светофари, пътни знаци. Посещение на полицаи от Второ ПУ Ст. Загора с полицейски автомобил - беседа, запоснаване с полицейските сигнали, униформи и пособия, както и правилата за движение по пътищата.

Пожарна безопасност 01.03.2021 г.

Посещение на Пожарната служба в града и запознаване с базата - сграда, автомобили, облекло, съоръжения, правила за безопасност.

"Рейнбоу България" ЕООД 14.11.2019 г.

Активно участие в рекламна кампания. Спечелена почистваща машина Рейнбоу в ДГ.

Фондация "Постижения" 16.06.2021 г.

Награди за децата от ДГ участвали в конкурс за детска рисунка.

Фолклорен празник "Изворът да не пресъхва" 21.04.2019 г.

Участие в 17-ти детско-юношески фолклорен празник "Изворът да не пресъхва"

"Аз гарантирам щастливо детство" 16.10.2019 г.

Участие в проект на ДАЗД

Издаване и представяне на първа книжка "Вълшебният свят на децата" 28.10.2021 г.

Книжката "Вълшебният свят на децата" е посветена на предстоящият 50 годишен юбилей на детската градина и Първи ноември - "Ден на народните будители". В този проект взеха дейно участие децата от ДГ и техните родители и учители.


Членство в организации

Период от Период до Организация
Март 2018 г. До сега СРСОРБ