Младен Михайлов

Младен Йорданов Михайлов

Националност: българин

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0889022102

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
37 години и 4 месеца
Учителски стаж:
33 години и 11 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител на деца и ученици с УИ
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
,,Доктор Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2015 г. До сега ЦСОП ,, Д-р Петър Берон", гр. Добрич - изнесено обучение в ЦНСТ/КСУ учител на деца с множество увреждания
Септември 2011 г. Август 2015 г. Помощно училище ,, Д-р Петър Берон", гр. Добрич - изнесено обучение село Крушари учител на деца с множество увреждания
Септември 2004 г. Август 2011 г. Помощно училище ,, Д-р Петър Берон", гр. Добрич учител по математика
Септември 2003 г. Август 2004 г. ПГ по ТМЕ учител по ФВС
Септември 1990 г. Август 2003 г. ОУ ,, Димитър Минчев" , село Паскалево , община Добричка учител по ФВС
Септември 1986 г. Август 1990 г. ОУ ,, Димитър Минчев" , село Паскалево , община Добричка възпитател

Любим цитат

"Знанията са по-скъпи от парите."

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2005 г. Септември 2006 г. Висше - магистър ВТУ- Велико Търново Специална педагогика
Октомври 1995 г. Юли 1997 г. Висше - бакалавър НСА - София Физическо възпитание и спорт
Октомври 1993 г. Юли 1996 г. Висше - бакалавър ШУ,,К. Преславски" град Шумен Техника и технологии
Октомври 1983 г. Юли 1986 г. Полувисше ИПУ,, Дочо Михайлов" , град Силистра Математика, физика , физическо възпитание
Септември 1976 г. Юни 1980 г. Средно ТМТ ,, М. В. Ломоносов" , град Добрич Електрообзавеждане.

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика, Математика, Физика, Техника и технологии, ФВС, Информатика 5-7 клас
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2016 г. Ноември 2017 г. ДИКПО- Варна ФВС 1-ва степен 32 ШУ,,К. Преславски" град Шумен, филиал Варна
Октомври 2015 г. Ноември 2016 г. ДИКПО- Варна ФВС 2-ра степен 32 ШУ,,К. Преславски" град Шумен, филиал Варна
Октомври 2010 г. Ноември 2011 г. ДИКПО- Варна ФВС 3-та степен 80 ШУ,,К. Преславски" град Шумен, филиал Варна
Септември 2003 г. Ноември 2003 г. ДИКПО- Варна ФВС 4-та степен 16 ШУ,,К. Преславски" град Шумен, филиал Варна
Октомври 2002 г. Ноември 2002 г. ДИКПО- Варна ФВС 5-та степен 16 ШУ,,К. Преславски" град Шумен, филиал Варна

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Април 2021 г. Април 2021 г. Разясняване и даване на указания за попълване на необходимата документация за края на учебната година 2 Наталия Николаева-ЦСОП и Марина Бекярова-ЦСОП
Април 2021 г. Април 2021 г. Ментална аритметика 2 Цветелина Енчева- ЦСОП
Март 2021 г. Март 2021 г. Работа с деца с аутизъм по методиката на О. И. Ловаас 2 Наталия Николаева-ЦСОП
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Нравствено отношение в педагогическия процес 2 Маргарита Петкова- ЦСОП
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Приказкотерапия при деца със СОП 2 Александра Кондова- ЦСОП
Януари 2021 г. Януари 2021 г. ВИДЕОМОДЕЛИРАНЕТО КАТО ТЕХНОЛОГИЯ ЗА НАУЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНО ПРИЕМЛИВО ПОВЕДЕНИЕ И АКАДЕМИЧНИ УМЕНИЯ ПРИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПОТРЕБНОСТИ. 2 Веселина Христова- ЦСОП
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Превенция на конфликта и неговите компоненти 2 Младен Михайлов- ЦСОП
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Монтесори педагогика и терапия 1 Теменужка Славова- ЦСОП
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Тренинг 2 Маринела Петрова- ЦСОП
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Covid 19 и децата със СОП 2 Светла Великова- ЦСОП
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучение на платформата „Classroom” 4 Нели Банкова- ЦСОП
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Арттерапевтични техники при деца със СОП 2 Анета Петрова- ЦСОП
Май 2020 г. Май 2020 г. Комуникативни нарушения. Терапия 2 Тодорка Попова- ЦСОП
Април 2020 г. Април 2020 г. Въведение във Валфдорфската педагогика 2 Даниела Кирова- ЦСОП
Март 2020 г. Март 2020 г. Ментална аритметика 2 Цветелина Енчева- ЦСОП
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП 2 Събка Митева- ЦСОП
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2 Мирослава Сапунджиева- ЦСОП
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки 2 ЦСОП
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Монтесори метод в подготвителна група 2 Димитрина Керванова- ЦСОП
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Музикотерапия; Музикални дейности при деца с нарушения 2 Маргарита Петкова- ЦСОП
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Социално кръгче 2 Даниела Кирова- ЦСОП
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпоммагане” по отношени 1 Веселина Христова- ЦСОП
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Професионалният стрес при работа с деца 2 Даниела Великова- ЦСОП
Април 2019 г. Април 2019 г. Тяло на емоциите 4 Мирослава Сапунджиева- ЦСОП
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост 3 Мариана Стефанова- ЦСОП
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Информационните технологии при деца със СОП 3 Анета Петрова- ЦСОП
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост 2 Маринела Петрова- ЦСОП
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Осъществяване на сътрудничество - тренинг 3 Тодорка Попова- ЦСОП
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Кристални и индигови деца 2 Веселина Христова- ЦСОП
Май 2018 г. Май 2018 г. Теория и практика на експресивната арттерапия 3 Мирослава Сапунджиева- ЦСОП
Май 2018 г. Май 2018 г. Работа с интерактивна дъска 2 Тихомир Димитров-
Април 2018 г. Април 2018 г. Играта като фактор в обучението на деца със СОП 4 Донка Димитрова- ЦСОП
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Участие в европейски проекти. Платформа e-twinning – място за комуникация по електронен път между училищата в Европа 2 Марина Бекярова- ЦСОП
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Изготвяне на примерни образци по наредбата за приобщаващото образование и ЗПУО 4 Венка Топалова- ЦСОП
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Четене и обсъждане на наредбата за приобщаващото образование 8 Венка Топалова- ЦСОП
Май 2017 г. Май 2017 г. Хранене при деца със СОП 2 Тодорка Попова- ЦСОП
Април 2017 г. Април 2017 г. Четене и обсъждане на Закона за предучилищното и училищно образование 4 Венка Топалова- ЦСОП
Март 2017 г. Март 2017 г. Сензорната интеграция или „целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието 2 Даниела Великова- ЦСОП
Февруари 2017 г. Февруари 2017 г. Стратегии за преподаване и подкрепа на учениците със СОП в контекста на включващото образование 2 Димитрина Керванова- ЦСОП
Януари 2017 г. Януари 2017 г. Различия между интегрираното обучение и приобщаващото образование 2 Маринела Петрова- ЦСОП
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Обучаване в навици, които искаме да видим у децата. Формиране на функционални умения при децата със специални нужди 2 Мирослава Сапунджиева- ЦСОП
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Партньорство с родители 2 Комна Новакова- ЦСОП
Октомври 2016 г. Октомври 2016 г. Развиващата роля на играта при деца с интелектуална недостатъчност 2 Събка Митева- ЦСОП

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Професионална квалификация Сензорната интеграция или „целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието Лидия Ковачева
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Професионална квалификация Работа с незрящи деца СУУНЗ "Проф. д-р Иван Шишманов" , Варна
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Обучителен курс „Двигателно развитие, гимнастика за деца със специални нужди. ДЦП – знание за позата, позициониране и асистиране на децата.“ Карин дом-Варна
Май 2017 г. Май 2017 г. Квалификационен курс БДП Русенски университет ,,Ангел Кънчев"

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов ръководител 6 клас 2019/2020
Групов ръководител 8 клас 2018/2019
Групов ръководител 9 клас 2016/2017
Групов ръководител 7 клас 2017/2018
Класен ръководител 7 клас 2015/2016
Класен ръководител 6 клас 2014/2015
Класен ръководител 6 клас 2013/2014
Класен ръководител 9 клас 2012/2013
Класен ръководител 7 клас 2011/2012
Класен ръководител 6 клас 2010/2011
Математика 10 клас 2009/2010
Математика 7 клас 2008/2009
Математика 9 клас 2007/2008
Математика 7 клас 2006/2007
Математика 6 клас 2005/2006
Математика 5 клас 2004/2005
ФВС 12 клас 2003/2004
Класен ръководител 8 клас 2002/2003
ФВС 8 клас 2002/2003
ФВС 7 клас 2001/2002
ФВС 5 клас 2000/2001
Класен ръководител 8 клас 2000/2001
Класен ръководител 6 клас 1999/2000
ФВС 8 клас 1999/2000
Класен ръководител 8 клас 1998/1999
ФВС 7 клас 1998/1999
ФВС 6 клас 1997/1998
Класен ръководител 6 клас 1997/1998
ФВС 5 клас 1996/1997
Класен ръководител 7 клас 1996/1997
Класен ръководител 6 клас 1995/1996
ФВС 8 клас 1995/1996
Класен ръководител 5 клас 1994/1995
ФВС 7 клас 1994/1995
ФВС 6 клас 1993/1994
ФВС 5 клас 1992/1993
Класен ръководител 8 клас 1991/1992
Класен ръководител 7 клас 1990/1991
Възпитател 8 клас 1990/1991
Възпитател 7 клас 1989/1990
Възпитател 5 клас 1988/1989
Възпитател 4 клас 1986/1987

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Сборна група 2020/2021
Сборна група 2019/2020
Сборна група 2018/2019
Сборна група 2017/2018

Умения и компетентности

Педагогически

Способност за работа в екип

Коректност

Отговорност

Организираност

Точност

Добри комуникативни умения


Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране. При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците.

Стъпки за планирането на един урок: - Съобразяване с учебната програма - Да се определят учебни цели и резултати от урока - План на урока - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците - Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока - Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Формиране на социални умения у децата.

Осъществяване на връзка и взаимодействие с родители и настойници.


Философия на преподаване

 Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Преподаването е своеобразно общуване. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а да подтикне учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Лични постижения

Много добро познаване на детската психика. Бързо достигане до общ език с учениците и поетапна или стъпаловидна доверителна връзка. Добри комуникативни умения. Високо ниво на емпатия. Бързо установяване на правилния подход към детето. Добри познания по психология, математика, информатика, физика, труд и техника и физическа култура / ЛФК /


Постижения на ученици

Постижения

Гледам на всяко дете като личност. Всеки ученик има нужда от внимание. Положителните резултати изискват търпение. Ученикът трябва да усеща уважение от учителя.


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Доклад за конференция Автор Опит за превенция на агресивното поведение в детско-юношеска възраст

Доклад-публикацуя изнесен в град Бургас в Университет ,, Проф. д-р Асен Златаров" на 23.08.2017 година. 

Агресивното поведение на учениците бе диагностицирано с тест на Бъс-Дюрки, приложен в началото и в края на учебната година за 60 ученика от 6 клас на СУ,,Д. Талев" , гр. Добрич, като 30 у-ци бяха в Контролна група, а 30 у-ци в Експериментална група. Резултатите доказаха ефективността на наша иновативна програма.

Доклад за конференция Автор Превенция на конфликта и неговите компоненти

Доклад-публикация в Софийски университет - Департамент по спорта на 06.11.2020 г.  Изготвих и приложих иновативна програма за справяне с конфликта и компонентите му и приложихме програмата за група от ученици от 7 клас на Второ ОУ,,Доктор П. Берон" гр. Шумен през учебната 2018-2019 г при модулното обучение по ФВС в рамките на 34 уч. часа. Нивото на конфликта и компонентите му установихме с психологичен тест на Томас-килман в началото и края на учебната година. Резултатите са по добри при Експерименталната група , което доказва ефективността на нашата програма.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2015 г. Юли 2018 г. "Thinking Globally, Learning Together" обучаем Erasmus+

Участвах от 07.03.2016 г  до 11.03.2016 г.  в  град Оръдеа , Румъния където получих сертификат за успешно обучение на тема: ,,Работа с деца с моторно сензорни увреждания" 

Участвах от 16.04.2018 г  до  20.04.2018 г.  е град Лежайск, Полша където получих сертификат за успешно обучение на тема: ,, Смесена мобилност на учащите в училище"

Септември 2016 г. Юни 2017 г. ,,Твоя час" учител на деца с множество увреждания МОН

Целта на самият проект социализация и интеграция на децата със СОП, ангажиране на учениците с различни дейности ( рисуване, апликация, моделране, изрязване, разходки, спортни и подвижни игри, занимателни и забавни игри )


Научно-изследователска дейност

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2016 г. Юни 2017 г. Психологичен тест изследовател ДИКПО-Варна

През учебната 2016-2017 година проведох психологичен тест във връзка с магистърска теза с две групи ученици Експериментална група от 30 ученика и Контролна група от 30 ученикаот СУ,, Д. Талев" град Добрич, съответно в началото и в края на учебната година. Резултатите от изследванията анализирах в магистърската теза.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Учителска спартакиада 31.08.2021 г.

Участие в Седемнайста учителска спартакиада. 


Членство в организации

Период от Период до Организация
Ноември 2008 г. До сега КНСБ
Септември 1992 г. Октомври 2008 г. СРС ,,Подкрепа"
Септември 1986 г. Август 1992 г. КНСБ

Галерия