Пенка

Пенка Тодорова Христакиева

Националност: РБ

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0886 25 14 77

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
24 години,02 месеца,17 дни
Учителски стаж:
21години, 10 месеца, 16 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2020 г. До сега РЦПППО гр. Добрич старши ресурсен учител
Септември 2019 г. Септември 2020 г. ОУ " Климент Охридски " с. Дуранкулак , общ. Шабла, обл. Добрич старши уител в група за ЦДУД
Януари 2011 г. Септември 2017 г. ЦДГ "Дора Габе" гр. Шабла, обл. Добрич старши учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 1989 г. Декември 1993 г. Висше - магистър ВПИ " Константин Преславски " гр. Шумен Предучилищна педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2009 г. Ноември 2010 г. 2-ра степен ДИПКУ гр. Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Януари 2007 г. 48 часа 2 кредита СУ " Св. Кл. Охридски " гр. София- ДИУУ Методика на обучението по БДП

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Педагогическа ситуация по Околен свят - IIгрупа - "Зъбки бели, зъбки здрави" 4 часа РЦПППО - Сашка Георгиева
Юни 2021 г. Юни 2021 г. ДИ " Пъстри игри с пъстри материали" - III група 4 часа РЦПППО - Радостина Борисова
Септември 2021 г. Септември 2021 г. " Логопедично помагало на Детския учител" 4 часа РЦПППО - Петранка Добрева
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Педагогическа ситуация по Математика - III група - Количествени отношения. Броене.а 4 часа РЦПППО - Калина Димитрова

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2007 г. Декември 2008 г. Специализация Организация и управление на Детско заведение ДИПКУ гр. Варна
Юни 2020 г. Юли 2021 г. Специализация Специална педагогика ДИПКУ Стара Загора

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
БЕЛ, Математика, Околен свят 3 клас 2021/2022
БЕЛ, Математика, ЧП,ЧО 4 клас 2021/2022
БЕЛ,Математика, ИЦ,БЗО, ГИ,ФА,ХООС 7 клас 2021/2022
БЕЛ,Математика,ИЦ, ГИ, БЗО,ХООС, ФА,Материалознание на ХП 8 клас 2021/2022
БЕЛ,Математика, ИЦ, ГИ, ФА, БЗО, ХООС,Материалознание на ХП 9 клас 2021/2022

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Втора група ДГ " Детелина" гр. Каварна, 2021/2022
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) ДГ " Детелина " гр. Каварна 2021/2022

Умения и компетентности

Организационни умения

Методи на преподаване

Kлючът към ефективен урок е внимателното планиране.

При планирането на един урок е важно да се вземат под внимание учебната програма на учениците, предварителни познания, ресурсите на класната стая, времевото ограничение и индивидуалните потребности на учениците.

Няколко стъпки за планирането на един урок:

- Съобразяване с учебната програма

- Да се определят учебни цели и резултати от урока

- План на урока 

 - Да планираме урока според специфичните нужди на учениците

- Да се внесе настроение по време на изпълнението на урока

- Обратна връзка- след изпълнението на урока е много важно да помислим върху това какво работи или не работи, за да направи по-ефективен план на бъдещите уроци.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2020 г. До сега СБУ към КНСБ