Портфолио

Мирела Димитрова Тодорова-Боева

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0877199490

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
5 години, 10 месеца и 10 дни
Учителски стаж:
5 години, 8 месеца и 6 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Психолог
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО- Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2017 г. До сега РЦПППО психолог / ресурсен учител
Октомври 2015 г. Септември 2017 г. ОССУ-Добрич: Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи без увреждания психолог

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2020 г. До сега Висше - магистър ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Арттерапия
Октомври 2015 г. Ноември 2016 г. Висше - магистър ВСУ „Черноризец Храбър” Психология, Психологично консултиране
Септември 2010 г. Юни 2014 г. Висше - бакалавър ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Психология
Септември 2009 г. Юни 2013 г. Висше - бакалавър ВТУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Политология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Магистър по психология
Професионална квалификация "учител":
НЕ

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт "Реч и харизма на учителя"
Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт "Арт-терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците"
Февруари 2018 г. 48 часа 2 кредита Национален институт за образование и приобщаващи политики Обучение за обучители на екипи на подкрепа на личностното развитие
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит Източноевропейската асоциация по арт-терапия „Семейството през очите на детето: рисунки, куклотерапия, пантомима“

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Февруари 2018 г. Февруари 2019 г. Обучителен курс "Базови терапевтични умения- Когнитивно-Поведенческа Психотерапия" Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческа Психотерапия
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Обучителен курс “Подобряване на физическото здраве, емоционалното равновесие и работоспособността на учителите чрез методите на психодрамата"“ Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт
Февруари 2017 г. Юни 2018 г. Професионална квалификация Психологично консултиране и въведение в психотерапията ВСУ „Черноризец Храбър”
Септември 2017 г. Септември 2017 г. Семинар Психологично консултиране, психотерапия и психологична корекция- прилики и разлики ВСУ „Черноризец Храбър”
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Семинар Психика и тяло - клинични и консултативни аспекти ВСУ „Черноризец Храбър”
Октомври 2016 г. Ноември 2017 г. Обучителен курс "Личен опит в Когнитивно-Поведенческата Психотерапия" Българска Асоциация по Когнитивно-Поведенческа Психотерапия"

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ 20 'Радост' ; ДГ 26 'Звънче' ; 2020/2021

Умения и компетентности

Диагностични и консултативни компетентности
Социални умения
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Идентифициране на собствените потребности
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие

Участие и членство


Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
19.03.2020 г. "Основни моменти в прилагане на наредбата за приобщаващото образование" Семинар РЦПППО

Проведено обучение в СУ "Хр. Ботев", гр. Балчик с присъждане на един квалификационен кредит.

19.11.2018 г. "Основни моменти в прилагане на наредбата за приобщаващото образование" Семинар РЦПППО

Проведено обучение в ОУ "Св. Кл.Охридски", с. Дуранкулак с присъждане на един квалификационен кредит.