портфолио 20/21

Веселина Петрова Христова

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0897519585

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
22 години 5 месеца 19 дни
Учителски стаж:
17 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител на деца и ученици с УИ
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
Д-р Петър Берон

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Януари 2020 г. До сега ЦСОП " Д-р Петър Берон" гр. Добрич Старши учител на деца и ученици с умствена изостаналост
Юни 2020 г. До сега Детски център "Искрици" за деца и ученици със СОП Учител на деца и ученици с умствена изостаналост
Септември 2018 г. Януари 2020 г. ЦСОП " Д-р Петър Берон" гр. Добрич Педагог/ социален педагог
Януари 2017 г. Септември 2018 г. СУ " Св. Климент Охридски" гр. Добрич ресурсен учител
Октомври 2009 г. Януари 2017 г. РЦПИОВДУСОП гр. Добрич- РЦПППО гр. Добрич ресурсен учител
Октомври 2007 г. Октомври 2009 г. Дом за деца лишени от родителска грижа, с. Овчарово, обл. Добрич Социален работник
Октомври 2003 г. Септември 2007 г. ОБ Крушари- Дом за деца и младежи с умствена изостаналост възпитател

Любим цитат

"Приемете децата по начина, по който приемаме дърветата – с благодарност, защото са благословия, но нямайте очаквания или желания. Човек не очаква дърветата да се променят. Обича ги, каквито са." Исабел Алиенде

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2004 г. Май 2005 г. Висше - магистър ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново Специална педагогика. Педагогика на деца със специални образователни потребности
Октомври 1995 г. Май 1999 г. Висше - бакалавър ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново Социални дейности
Септември 1984 г. Юни 1988 г. Средно Икономически техникум счетоводител- икономист

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика. Педагогика на деца със специални образователни потребности- Учител в ДГ или ОУ. Ресурсен учител
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Април 2017 г. Ноември 2017 г. Професионално- квалификационна степен Специална педагогика. Педагогика на деца със специални образователни потребности 4-та степен 16 Тракийски Университет Стара Загора- ДИПКУ
Април 2015 г. Октомври 2015 г. Професионално- квалификационна степен Специална педагогика. Педагогика на деца със специални образователни потребности 5-та степен 16 ШУ " Епископ Константин Преславски" ДИКПО гр. Варна
Март 2022 г. Март 2023 г. професионално- квалификационна степен Специална педагогика. Педагогика на деца със СОП 3-та степен СУ " Св. Климент Охридски" гр. София

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Април 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД, гр. София Методи и подходи при работа с хиперактивни деца с нарушена концентрация на вниманието
Януари 2022 г. 16 часа 1 кредит Институт за Човешките Ресурси, гр. София Здравословни и безопасни условия на труд
Ноември 2021 г. 32 часа 2 кредита Training Lab - "БоневГруп" ЕООД, гр. Стара Загора Как да се справим със стреса по време на пандемия
Май 2021 г. 32 часа 2 кредита Институт за Човешките Ресурси ООД Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни.
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит Пловдивски Университет " Паисий Хилендарски"- Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти Повишаване на административния капацитет при работа с деца
Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг "ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ" гр. Варна Арт- терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит НАЦИОНАЛЬНАЯ АСОЦИАЦИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АРТ-ТЕЛАПЕВТИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ "АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ АСОЦИАЦИЯ" - Санкт Петербург Техники арт- терапии и арт-педагогики в работе с детьми и родителями
Февруари 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за Човешките Ресурси ООД Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит МОН - Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти Приобщаващо образование на ученици със специални образователни потребности
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг "ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ" гр. Варна Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Департамент за модерни обучителни методи при Висше училище по мениджмънт гр. Варна Подготовка и защита на професионално портфолио - философия, технология, практически проекции. Планиране и организиране на учебния процес.
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит ШУ " Епископ Константин Преславски" ДИКПО гр. Варна Агресията на децата в предучилищна и начална училищна възраст

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2018 г. Юни 2020 г. Вътрешни квалификации 40 ЦСОП " Д-р Петър Берон" гр. Добрич- Учители
Септември 2020 г. Септември 2021 г. Вътрешни квалификации 25 ЦСОП " Д-р Петър Берон" гр. Добрич
Септември 2021 г. Юни 2022 г. Вътрешни квалификации 25 ЦСОП гр. Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Февруари 2022 г. Февруари 2022 г. Обучителен курс Ремелка- методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения. ФИЦЕ България
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата Център за социална рехабилитация и интеграция на деца със специални нужди. Обучителен център "Карин дом"
Март 2020 г. Юни 2020 г. Обучителен курс Обучение по Монтесори метод за деца със СОП АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ- РЪКА ЗА РЪКА
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Институт за Човешките Ресурси ООД
Октомври 2019 г. Август 2020 г. Обучителен курс Монтесори метод за деца от 6 до 12 години АСОЦИАЦИЯ МОНТЕСОРИ- РЪКА ЗА РЪКА
Март 2019 г. Август 2019 г. Обучителен курс Валдорф- Щайнер метод ASSOCIATION WALDORF- STEINER
Април 2016 г. Април 2016 г. Конференция Играта в работата на учителя Център за обучение, консултации и тренинг "ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ" гр. Варна
Ноември 2015 г. Ноември 2015 г. Удостоверение ЗИМНА АКАДЕМИЯ 2015 Г. НАПОО BUDAZIG LTD
Юли 2015 г. Юли 2015 г. Удостоверение Развитие на екипните взаимоотношения - Team Building Консултативен център "Плиска"- психологическа помощ и подкрепа
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Удостоверение Анти- стрес - за самопознание и личностово развитие Фондация"Социални общности" - Консултативен център "Плиска"
Декември 2012 г. Декември 2012 г. Удостоверение Професионален стрес и съхранение на учителите Фондация"Социални общности" - Консултативен център "Плиска"
Април 2011 г. Април 2011 г. Обучителен курс Обучитерни трудности в начална и училищна възраст - съвременни методи на диагностика и терапия. Превенция в предучилищна възраст. Терапевтичен и обучителен център за риза с речеви, емоционални и поведенчески нарушения " С - ИВВЕНА
Април 2011 г. Април 2011 г. Обучителен курс Техники за справяне с неподходящо поведение при деца със СОП Терапевтичен и обучителен център " Пумперина"
Юли 2006 г. Юли 2006 г. Обучителен курс "Изграждане на умения за общуване с картинки и символи при деца с комуникативни проблеми" Фондация " Карин дом", "Център за деца със специални нужди"
Юни 2005 г. Юни 2005 г. Обучителен курс Пълноценна комуникация за хора с ограничена вербална комуникация Bo-og udviklingscentret Vestkysthusene Forstanderkontoret
Август 2005 г. Август 2005 г. Обучителен курс Разработване на индивидуален план за действие при деца аутисти, слабо функциониращи деца, деца, с необходимост от сетивна стимулация Jette Vorup- Gand.paed.psyk- AOF- Дания
Януари 1996 г. Февруари 1996 г. Обучителен курс Компютърна грамотност МОНТ, ПМГ"Иван Вазов" , "Информационно обслужване" гр. Добрич

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група Регионален център гр. Добрич- ресурсен учител, СУ " Климен Охридски" гр. Добрич- ресурсен учител, ЦСОП " Д- р П. Берон" гр. Добрич- старши учител на деца и ученици с умствена изостаналост 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012; 2010/2011; 2009/2010; 2006/2007; 2005/2006; 2004/2005; 2003/2004
Сборна група ЦСОП " Д-р Петър Берон " гр. Добрич 2021/2022

Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативност, толерантност, емпатия, способност за сътрудничество в екип, учения за организиране и разпределяне на функциите и задълженията, произтичащи от естеството на възложената работа, учения за преодоляване на възникнали конфликтни ситуации. 

Организационни умения

Координация на дейности, пряко произтичащи от естеството на работа, координация и сътрудничество с колеги и родители, организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията, определени в различните нормативни и образователни документи, свооевременно и коректно водене на задължителната документация, свързана с педагогическата дейност, участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения, участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията. 

Технически умения

Работя с технически средства - компютър, принтер. Работя с Microsoft Office и други интернет приложения и платформи. 

Когнитивно-базирани умения

Организиране на средата, стимулираща детското развитие,

Съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в колектива на общата група,

Реализиране на педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване, създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество по повод на учебния процес, както между учител и деца, така и между самите деца,

Грижа за изграждане на ценностни ориентации за уважение и зачитане на индивидуалността и уникалността на отделната личност, съобразяване с личностните и ценностни различия между хората, които са основа за взаимно разбирателство и резултатно сътрудничество, грижа за изграждането на рационални и общочовешки добродетели.

Артистични умения

Страст към изобразителното изкуство  и компютърен дизайн


Методи на преподаване

Основни методи, които използвам в преподавателската си дейност са:

1. Провокация на мисленето,

2.  Дискусия- начин на изразяване на позиция,

3. Игрови дейности, презентации, филми с образователна цел, целящи по- лесното заучаване и прилагане в социалното общество.

4. Дистанционно обучение

С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от групата. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. 

- Ежедневно използвам информационните технологии в уроците си - електронни листи, презентации, образователни филми, подготвени от мен или заимствани от колеги. Често използвам компютърни тренажори и образователни игри.

- В часовете се стремя да създам подходяща емоционална среда, за да могат учениците да разкрият своите възможности.

- В междучасията се стремя да ангажирам децата с игри по тяхно желание- образователни, развлекателни и интерактивни. 

- Преподавателската ми дейност е наблюдавана нееднократно от директора на ЦСОП и директора на РЦПППО гр. Добрич. / констативни протоколи в съответната институция/ 


Философия на преподаване

МОЯТА ФИЛОСОФИЯ КАТО УЧИТЕЛ

1. Създаване на атмосфера на обич, уважение и доверие,

2. Качествено и образно преподаване на достъпен разбираем език,

3. Фокусиране върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене,

4. Откриване на силните страни на учениците и тяхното надграждане,

5. Мотивиране и стимулиране на учениците да учат, да изграждат социално поведение, да се интегрират и да се развиват,

6. Насърчаване на индивидуалността на учениците да изразяват и защитават своето мнение. 

 

Вярвам, че учител, който обучава, без да е вдъхновил у учениците си желание да учат, кове студено желязо.


Добри практики

Валдорф- Щайнер метод
Метод " Монтесори" за деца и ученици със СОП
Ремелка- методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения.

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Учебно помагало Автор Човешките сетива

https://e-learn.mon.bg/public/study-resources/317fdb92-a545-479e-bdbe-ab03dd0546b0?selectedYear=b89bbdc5-addb-4743-ac00-39dc9a4a72c2&selectedSubject=0b287cfc-5c88-4b19-b338-44b610cccfdc&selectedArea=d7b94620-1279-4b5b-9888-2cf5c8c637a9

Методически материал Автор Прегърни дърво

https://drive.google.com/…/1OvvrJiKC2HtsKHXGAW4inpb2o…/view…

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2017 г. Септември 2018 г. Проект BG05М2ОР001-2.004-0004 " Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичн педагогически специалист Оперативна програма " Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от ЕС

Организация, провеждане и отчитена изпълнението на извънкласната дейност за преодоляване на обучителни затруднения -1 Клуб България в картини, в съответствие с тематичната програма и графика на провеждане през учебната 2017/2018 г. 


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Участие в мероприятия и събития организирани от ЦСОП гр. Добрич

Откриване на учебната година- тържества - 2019 г. , 2020 г. , 2021 г.,

Дан на християнското семейство - 2020 г. 

Тържества за Коледа и Нова година- 2019 г. , 2020 г. 

Тържества по случай  03.03 - Ден на освобождението на България - 2020 г., 2021 г.

Тържества по случай 24.05 - Ден на българската просвета и писменост- 2020 г. , 2021 г.  

 


Членство в организации

Период от Период до Организация
Ноември 2018 г. До сега НАРЦСОП
Октомври 2009 г. До сега СБУ

Галерия