Портфолио 2019/2020

Калина Георгиева Начева

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0894493925

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
20 години
Учителски стаж:
20 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" град Разград

Любим цитат

"Истински се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите." ( Из “Малкият принц” - Екзюпери)

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2006 г. Февруари 2008 г. Висше - магистър РУ „Ангел Кънчев“ Информатика и информационни технологии в обучението
Септември 1997 г. Юли 2002 г. Висше - бакалавър ШУ „ Епископ Константин Преславски“ ПУНУП

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Педагог – Учител в ДГ и НУ
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2019 г. Ноември 2019 г. 4-та степен СУ "Св. Климент Охридски"
Юни 2018 г. Септември 2018 г. 5-та степен ШУ „ Епископ Константин Преславски“

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2021 г. 48 часа 3 кредита Център за професионално обучение "Матев - строй" ЕООД Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене,таланта,емоционалната интелигентност на децата и учениците
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" "Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане от образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа"
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит "РААБЕ" България гр. София "Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците"
Март 2019 г. 16 часа 1 кредит "Просвета - София " АД гр. София "Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по БЕЛ в 1 - 4 клас"
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦМЕДТ "Амалипе" гр. Велико Търново "Всеки ученик ще бъде отличник"
Юли 2018 г. 32 часа 2 кредита НЦПКПС - гр.Банкя "Обучение на учители,преподаващи учебна програма по КМ за 3 клас"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит "Бит и техника" град Варна "Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по ИИ"
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита СУ "Св. Климент Охридски" "Професионалните умения и компетентности на учителя"
Април 2018 г. 8 часа 0.5 кредита СБУ гр.София "Образование в мултикултурна среда"
Юни 2017 г. 8 часа 1 кредит "РААБЕ България" "Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Октомври 2006 г. Февруари 2008 г. Професионална квалификация Учител по Информатика и Информационни технологии РУ "Ангел Кънчев" гр. Русе

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Класен ръководител 4 клас 2020/2021
Класен ръководител 3 клас 2018/2019
Класен ръководител 1 клас 2019/2020

Умения и компетентности

Технически умения

Работа с MS Windows XP;MS Word; MS Excel; MS Power Point

Технически умения

Работа с  MS Mouse Mischief

Технически умения

Работа със софтуера "Енвижън" - един компютър,много мишки

Технически умения

Работа в средата за програмиране Scratch; Работа с електронни учебници

Технически умения

Създаден сайт на класа - "Работливите пчелички"


Методи на преподаване

Светът се развива твърде бързо, за да мога да си позволя да бъда консервативна. Не обременявам учениците с остарели похвати, а се старая да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на учебновъзпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да решава проблеми, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам подходящи образователни техники и различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми, специфичното за учебните предмети.

Философия на преподаване

  • Учителската професия е трудна и отговорна професия.За този,който я е избрал е призвание,съдба.
  • Ученикът трябва да повярва и да подаде ръка на своя първи учител,защото само така,опирайки се на доверието и помощта на учителя,тай ще може да се изкачва по стръмния,труден и отговорен път на учението.Ще го съпътстват както похвали,така и грешки,трудности,препятствия.Дали този път ще бъде интересен и привлекателен за ученика зависи от неговия първи учител.
  • Като начален учител винаги се стремя да науча учениците си първо да повярват в собствените си сили,а след това,че няма нищо непостижимо,когато се работи с желание.
  • Старая се да възпитавам у учениците си отговорност,самостоятелност,прецизност,критичност и умение за самоконтрол и самооценка.
  • Уча децата без страх и притеснение да изказват и защитават своето мнение.Да изпитват уважение към себе си,родителите,близките,училището и учителите.
  • Смятам,че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда.

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Международно състезание "Математика без граници"2020/2021

Спечелен бронзов медал!

Международно състезание "Математика без граници"2019/2020

Завоювани сребърен и бронзов медал!

Международно състезание "Математика без граници" 2018/2019

През учебната 2018/2019 година в класа има спечелени 1 златен и 3 сребърни медала,като за трета поредна година ученик от класа е класиран за Националния кръг на състезанието в град Несебър.

Национален конкурс "Полицаят - мой приятел и учител" 2018/2019

През 2018/2019 учебна година две деца се класираха в конкурса!

Състезания на СБНУ 2018/2019

Петима ученика се класираха за НФС ,като двама получиха максимален брой точки.

Детско Великденско състезание по Ориентиране 2018/2019

Завоювано първо място!

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2018 г. Септември 2020 г. Детско полицейско управление Класен ръководител ОДМВР - Разград

Целта на програмата беше ранна превенция сред децата,създаване на ценностно отношение към законите и повишаване доверието към полицията,създаване на навици за безопасно поведение.Чрез игри и забавления децата придобиха знания и умения за опазване на своя и на приятелите си живот,за справяне с трудни ситуации в училище,вкъщи или на улицата,както и за работа в екип,на уважение и толерантност.

Септември 2020 г. До сега "Участвай и променяй - родителят,активен партньор в училищния живот" кл.ръководител МОН

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2017 г. Юни 2018 г. "Твоят час" преподавател МОН

Повишаване потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване

Септември 2017 г. Септември 2019 г. "Нов шанс за успех" преподавател МОН

Ограмотяване на възрастни

Ноември 2019 г. Юни 2021 г. "Подкрепа за успех" преподавател МОН

Повишаване резултатите на учениците по БЕЛ


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Иновационен проект"Династията на Асеневци" 2018/2019

Под формата на Ларп игра учениците възпроизведоха управлението на Династията на Асеневци.Величието на Второто българско царство беше демонстрирано чрез приемането на определени социални роли от отделните класове.Симулативната игра и пресъздаването на живота на тогавашните българи,както и изграждането на традиционни добродетели в децата,помогнаха на децата да  почувстват и разпознаят своята национална идентичност.Децата получаваха месечни мисии и представяха своите проекти.

Иновационен проект"Крал Артур и рицарите на кръглата маса" 2017/2018 г.

Пресъздадена бе легендата за кралството Камелот.Включвайки се като сценаристи,актьори и състезатели в рицарските турнири и надпревари децата се бореха за титли,а най-добрите рицари търсиха Екскалибур в хижата на тамплиерите.Мечът бе открит от ученик от  класа ни  - Калоян,който бе обявен за крал на Камелот!


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2000 г. До сега Член на СБУ