портфолио 2020-2021-М.Петрова

Маринела Николова Петрова

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0899667127

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
14г 2м. 21 дни
Учителски стаж:
12г .0м. 21 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП-,,Д-р. П .Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2015 г. До сега ЦСОП ,,Д-р П.Берон " Старши учител
Септември 2014 г. Юли 2015 г. ДДУИ ,,Св. Николай Чудотворец '' Директор
Юни 2013 г. Септември 2014 г. ДДУИ ,,Св. Николай Чудотворец '' Социален работник
Декември 2006 г. Юни 2013 г. ДДУИ ,,Св. Николай Чудотворец '' Възпитател

Любим цитат

„Посредствения учител разказва. Добрия учител обяснява. Отличния учител показва. Великия учител вдъхновява,, Уилям Артър Уолд

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2017 г. Юли 2019 г. Висше - магистър ШУ,,Еп . К. Преславски" Специална педагогика : ПИН
Септември 1995 г. Юни 2000 г. Висше - магистър ШУ,,Еп . К. Преславски" История
Септември 1991 г. Май 1994 г. Средно ОУ ,, Д . Талев" Продавач – консултант

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика : ПИН . История
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2019 г. Октомври 2019 г. История 5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Интеракта-ЕООД Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със СОП
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит EAST EUROPEAN ARTS THERAPY ASSOCIATION Art- therapeutik techniques in the work with kids and their families
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг -ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Подобряване на психо-емоционалното равновесие и работоспособността на учителите.
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит TRAINING LAB Смарт техники за повишаване на работоспособността.
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг -ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг -ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Екипна работа на персонала в детската градина/ училището.
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център ,,Плиска'' Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Март 2021 г. Март 2021 г. Приказкотерапия при деца със СОП 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Март 2021 г. Март 2021 г. Работа с деца с аутизъм по методиката на О. И. Ловаас 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Нравствено отношение в педагогическия процес 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Видеомоделирането като технология 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Иноват. прог. момчета 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Монтесори педагогика и терапия 1 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Тренинг 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Covid 19 и децата със СОП 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучение на платформата „Classroom” 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Май 2020 г. Май 2020 г. Комуникативни нарушения. Терапия. 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Април 2020 г. Април 2020 г. Въведение във Валфдорфската педагогика 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Март 2020 г. Март 2020 г. Ментална аритметика 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Монтесори метод в подготвителна група 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Социално кръгче 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Музикотерапия; Музикални дейности при деца с нарушения 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Професионалният стрес при работа с деца 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпоммагане” по отношени 1 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Арттерапевтични техники при деца със СОП 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Април 2019 г. Април 2019 г. Тяло на емоциите 4 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Информационните технологии при деца със СОП 3 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост 3 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Осъществяване на сътрудничество - тренинг 3 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Кристални и индигови деца 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Май 2018 г. Май 2018 г. Работа с интерактивна дъска 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Май 2018 г. Май 2018 г. Теория и практика на експресивната арттерапия 3 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Април 2018 г. Април 2018 г. Играта като фактор в обучението на деца със СОП 4 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Изготвяне на примерни образци по наредбата за приобщаващото образование и ЗПУО 4 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Участие в европейски проекти. Платформа e-twinning – място за комуникация по електронен път между училищата в Европа 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Четене и обсъждане на наредбата за приобщаващото образование 4 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Четене и обсъждане на наредбата за приобщаващото образование 4 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Четене и обсъждане на Закона за предучилищното и училищно образование. 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Май 2017 г. Май 2017 г. Хранене при деца със СОП. 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Април 2017 г. Април 2017 г. Четене и обсъждане на Закона за предучилищното и училищно образование . 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Март 2017 г. Март 2017 г. Сензорната интеграция или „целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието . 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Февруари 2017 г. Февруари 2017 г. Стратегии за преподаване и подкрепа на учениците със СОП в контекста на включващото образование. 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Януари 2017 г. Януари 2017 г. Различия между интегрираното обучение и приобщаващото образование. 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Формиране на функционални умения при децата със специални нужди. 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Партньорство с родители 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "
Октомври 2016 г. Октомври 2016 г. Развиващата роля на играта при деца с интелектуална недостатъчност 2 ч ЦСОП ,,Д-р П.Берон "

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Професионална квалификация Професионални умения на учителя Тракийски университет-ДИПКУ
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Квалификационен курс Професионални умения на учителя Тракийски университет-ДИПКУ
Март 2020 г. Март 2020 г. Обучителен курс Обучение по Монтесори метод за деца със СОП Асоциация Монтесори-Ръка за ръка
Септември 2019 г. Юли 2020 г. Обучителен курс Монтесори метод за деца от 6 до 12 години Асоциация Монтесори-Ръка за ръка
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Институт за човешки ресурси
Април 2017 г. Април 2017 г. Обучителен курс Запознаване с приобщаващото образование Център за приобщаващо образование
Май 2012 г. Май 2012 г. Обучителен курс Oграничаване и превенция на неформалната икономика Асоциация на индyстриалния капитал в България

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов ръководител 8 клас 2020/2021
Групов ръководител 6 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения
 • Работя в екип и осъществявам взаимоотношения със социалната среда и професионално обкръжение;
 • Осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на единен възпитателен процес;
 • Създаване на възпитателно-образователен процес,наситен с етиката в човешките взаимоотношения;
 • Притежавам индивидуален подход спрямо децата, с цел всяко едно от тях да получи необходимите знания, умения и отношения;
 • Комуникативност,толерантност,емпатия,способност за сътрудничество в екип;
Организационни умения
 • Организирам и провеждам педагогическата си дейност в съотношение с изискванията към моята работа, в съответствие с различни нормативни актове и образователни документи;
 • Водя документация, свързана със съответната дейност, която извършвам;
 • Нося отговорност  отностно грижата за здравето и живота на децата;
 • Контролирам спазването на съответната хигиена и безопасността на децата;
 • Участвам  в различни организационни и други акции, които са пряко свързани с моите задължения;
 • Провеждам ежедневни занимания, с цел придобиване на конкретни знания, умения и отношения от страна на децата.
Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда стимулираща детското развитие;

Реализиране на педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване;

Технически умения

Умения за работа с операционна система Windows,умения за работа с MS Offise/ Word,Excel,Power Point /, умения за работа с различни интернет приложения.


Методи на преподаване

 • Използване на съвременни образователни технологии и методики и прилагането им в професионалната дейност:
 • Индивидуално и диференцирано обучение
 • Игрови  дейности,презентации,целяши по-лесното заучаване и прилагане на граматичните правила
 • Дискусия-начин на изразяване на позиция
 • Групови методи на работа в урока
 • Стимулиране на творческо мислене
 • Лекционен метод

Философия на преподаване

 • Няма как човек , който не е съгласен да учи цял живот , да бъде добър учител.
 • Училището може да бъде желана територия за учениците, но само ако стане желана територия  и за учителите.
 • Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.
 • Не е възможно  да предадеш нещо, което не притежаваш.
 • Затова първо човек трябва да открие удоволствието от работата за себе си, за да може да я предаде на останалите.
 • Смятам, че всеки ученик има силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и награждава при всеки случай.
 • Важен фактор в образованието на децата е и ролята на семейството и заобикалящата ги среда.
 • Смятам, че трябва заедно да работим върху развитието на индивидуалните потребности на ученика. 

Добри практики

Монтесори метод за деца от 6 до 12 години
Участие в Пета мултифасетна конференция за детското развитие

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2015 г. Юли 2018 г. "Thinking Globally, Learning Together" Erasmus+ учител Lakeside School

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2017 г. До сега Синдикат на българските учители

Галерия