портфолио 2021-2022-М.Петрова

Маринела Николова Петрова

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0899667127

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
14г 10м. 21 дни
Учителски стаж:
12г .8м. 21 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП-,,Д-р. П .Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2015 г. До сега ЦСОП ,,Д-р П.Берон " Старши учител
Септември 2014 г. Юли 2015 г. ДДУИ ,,Св. Николай Чудотворец '' Директор
Юни 2013 г. Септември 2014 г. ДДУИ ,,Св. Николай Чудотворец '' Социален работник
Декември 2006 г. Юни 2013 г. ДДУИ ,,Св. Николай Чудотворец '' Възпитател

Любим цитат

„Посредствения учител разказва. Добрия учител обяснява. Отличния учител показва. Великия учител вдъхновява,, Уилям Артър Уолд

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2017 г. Юли 2019 г. Висше - магистър ШУ,,Еп . К. Преславски" Специална педагогика : ПИН
Септември 1995 г. Юни 2000 г. Висше - магистър ШУ,,Еп . К. Преславски" История

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
1.Специална педагогика - ПИН: 2. История
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2019 г. Октомври 2019 г. История 5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг -ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Техники за ефективна комуникация на учителя с децата
Май 2021 г. 32 часа 2 кредита Институт за човешки ресурси ООД Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни.
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит ИНТЕРАКТА Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи
Ноември 2020 г. 16 часа 1 кредит Тракийски университет-ДИПКУ Професионални умения на учителя
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Интеракта-ЕООД Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със СОП
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит TRAINING LAB Смарт техники за повишаване на работоспособността.
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг -ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Подобряване на психо-емоционалното равновесие и работоспособността на учителите.
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит EAST EUROPEAN ARTS THERAPY ASSOCIATION Art- therapeutik techniques in the work with kids and their families
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг -ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг -ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Екипна работа на персонала в детската градина/ училището.
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център ,,Плиска'' Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Януари 2021 г. Юли 2021 г.
Януари 2020 г. Декември 2020 г. Всичко
Януари 2018 г. Януари 2019 г. Всичко
Януари 2016 г. Януари 2017 г. Всичко

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Конференция Допълваща и алтернативна комуникация АСИСТ
Март 2020 г. Март 2020 г. Обучителен курс Обучение по Монтесори метод за деца със СОП Асоциация Монтесори-Ръка за ръка
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Институт за човешки ресурси
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс Обучение по здравословни и безопасни условия на труд Санисвет
Септември 2019 г. Юли 2020 г. Обучителен курс Монтесори метод за деца от 6 до 12 години Асоциация Монтесори-Ръка за ръка
Април 2017 г. Април 2017 г. Обучителен курс Запознаване с приобщаващото образование Център за приобщаващо образование
Ноември 2014 г. Ноември 2014 г. Обучителен курс Здравословни и безопасни условия на труд Служба по трудова медицина-ООД
Май 2012 г. Май 2012 г. Обучителен курс Oграничаване и превенция на неформалната икономика Асоциация на индyстриалния капитал в България
Януари 2004 г. Януари 2004 г. Обучителен курс Икономика,организация,управление и счетоводство на фирмата Международен колеж -Албена
Ноември 2001 г. Януари 2002 г. Обучителен курс Компютърна грамотност Дом на учителя-МОН

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов ръководител 6 клас 2021/2022
Групов ръководител 7 клас 2021/2022
Групов ръководител 8 клас 2020/2021
Групов ръководител 6 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения
 • Работя в екип и осъществявам взаимоотношения със социалната среда и професионално обкръжение;
 • Осигуряване правото на участие на семейството в реализиране на единен възпитателен процес;
 • Създаване на възпитателно-образователен процес,наситен с етиката в човешките взаимоотношения;
 • Притежавам индивидуален подход спрямо децата, с цел всяко едно от тях да получи необходимите знания, умения и отношения;
 • Комуникативност,толерантност,емпатия,способност за сътрудничество в екип;
Организационни умения
 • Организирам и провеждам педагогическата си дейност в съотношение с изискванията към моята работа, в съответствие с различни нормативни актове и образователни документи;
 • Водя документация, свързана със съответната дейност, която извършвам;
 • Нося отговорност  отностно грижата за здравето и живота на децата;
 • Контролирам спазването на съответната хигиена и безопасността на децата;
 • Участвам  в различни организационни и други акции, които са пряко свързани с моите задължения;
 • Провеждам ежедневни занимания, с цел придобиване на конкретни знания, умения и отношения от страна на децата.
Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда стимулираща детското развитие;

Реализиране на педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване;

Технически умения

Умения за работа с операционна система Windows,умения за работа с MS Offise/ Word,Excel,Power Point /, умения за работа с различни интернет приложения.


Методи на преподаване

 • Използване на съвременни образователни технологии и методики и прилагането им в професионалната дейност:
 • Индивидуално и диференцирано обучение
 • Игрови  дейности,презентации,целяши по-лесното заучаване и прилагане на граматичните правила
 • Дискусия-начин на изразяване на позиция
 • Групови методи на работа в урока
 • Стимулиране на творческо мислене
 • Лекционен метод

Философия на преподаване

 • Няма как човек , който не е съгласен да учи цял живот , да бъде добър учител.
 • Училището може да бъде желана територия за учениците, но само ако стане желана територия  и за учителите.
 • Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност.
 • Не е възможно  да предадеш нещо, което не притежаваш.
 • Затова първо човек трябва да открие удоволствието от работата за себе си, за да може да я предаде на останалите.
 • Смятам, че всеки ученик има силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и награждава при всеки случай.
 • Важен фактор в образованието на децата е и ролята на семейството и заобикалящата ги среда.
 • Смятам, че трябва заедно да работим върху развитието на индивидуалните потребности на ученика. 

Добри практики

Монтесори метод за деца от 6 до 12 години
Участие в Пета мултифасетна конференция за детското развитие

Постижения на специалиста

Лични постижения

Сертификати
Аз обичам България -ел. книжка

https://www.ourboox.com/embed/?id=802022


Постижения на ученици

Участници

-Участие в училищни тържества

-Отбелязване на международни дни

-Участие в спортни празници

-Участие в Коледни и Великденски работилнички

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2015 г. Юли 2018 г. "Thinking Globally, Learning Together" Erasmus+ учител Lakeside School

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Работим онлайн
Ден на славянската писменост и българска култура 11.05.2021 г.
Подготовка за Великден 29.04.2021 г.
Баба Марта 01.03.2021 г.
Отбелязване на 148г от обесването на Васил Иванов Кунчев- Левски 19.02.2021 г.
Коледно тържество
Ден на християнското семейство 20.11.2020 г.
Работа с родители
Урок на открито 23.10.2020 г.

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2017 г. До сега Синдикат на българските учители

Галерия