Портфолио

Даниела Тодорова Великова

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
28 години
Учителски стаж:
23 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител на деца и ученици с УИ
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП "Д-р Петър Берон" гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2016 г. До сега ПУ "Д-р Петър Берон" Старши учител на деца и ученици с УИ
Септември 2015 г. Юли 2016 г. ПУ "Д-р Петър Берон" учител
Септември 2014 г. Юни 2015 г. ПУ "Д-р Петър Берон" учител
Септември 2013 г. Юни 2014 г. ПУ "Д-р Петър Берон" учител
Ноември 2010 г. Юни 2016 г. ОССУ специален педагог
Ноември 2004 г. Юни 2005 г. ПУ "Д-р Петър Берон" учител
Февруари 2002 г. Март 2002 г. ОУ "Н.Й.Вапцаров" с. Севар възпитател
Октомври 2000 г. Септември 2001 г. ВУИ "Н. Й. Вапцаров" гр. Завет възпитател
Октомври 1998 г. Май 1999 г. ПУ "Д-р Петър Берон" възпитател
Октомври 1997 г. Септември 1998 г. ПУ "Д-р Петър Берон" възпитател
Октомври 1996 г. Август 1997 г. ПУ "Д-р Петър Берон" възпитател
Януари 1996 г. Юни 1996 г. ОУ "Д-р Петър Берон" учител
Октомври 1993 г. Ноември 1993 г. НУ с. Козлодуйци учител
Ноември 1991 г. Декември 1992 г. НУ с. Козлодуйци учител
Септември 1990 г. Август 1991 г. ПУ "Д-р Петър Берон" гр. Кубрат възпитател

Любим цитат

“ Има два вида учители - такива, които те заливат с толкова много информация, че оставаш скован, и такива, които само с един подтик ти вдъхват сила, с която можеш да скочиш чак до небето. ” Робърт Фрост

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2015 г. Септември 2016 г. Висше - магистър ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” Педагогика на деца със специални образователни потребности
Септември 2012 г. Юни 2015 г. Висше - бакалавър РУ “Ангел Кънчев” Предучилищна и начална училищна педагогика
Септември 1986 г. Юни 1988 г. Полувисше ИДНУ – гр. Добрич Начален учител, спец. – труд и творчество

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Педагогика на деца със специални образователни потребности
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Април 2019 г. Ноември 2019 г. Четвърта професионално квалификационна степен Специална педагогика 4-та степен 32 СУ “Св. Климент Охридски” – ДИУУ – гр. София
Септември 2015 г. Октомври 2015 г. Пета професионално квалификационна степен Специална педагогика 5-та степен 16 ШУ „ Епископ К. Преславски” – ДИКПО – гр. Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Декември 2023 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД гр. София Методика за обучение на децата и учениците по безопастност на движението по пътищата
Септември 2023 г. 16 часа 1 кредит "Коректив - Експрес" ООД Придобиване на правни умения от страна на педагогическите специалисти, посредством запознаването им с нормативната уредба, относима към системата на образованието, за адекватна реакция спрямо агресията на учениците, родителите и общественост
Декември 2022 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт гр. Варна Екипна работа на персонала в училището
Ноември 2022 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт гр. Варна Игрите и играчките в работата на педагогическите специалисти
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт гр. Варна Емоционална интелигентност и емоционална компетентност в работата на учителя
Април 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД гр. София Методи и подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание
Май 2021 г. 32 часа 2 кредита Институт за Човешки Ресурси ООД гр. София Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни.
Януари 2021 г. 8 часа 0.5 кредита Фондация "Кузманов" Работа с деца и ученици на допълнителна подкрепа (Приобщаващо образование)
Ноември 2019 г. 16 часа 1 кредит ПУ "Паисий Хилендарски" гр. Пловдив Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти "Повишаване на административния капацитет при работа с деца"
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за Човешки Ресурси ООД гр. София "Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти"
Март 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Презентационни умения на учителя"
Януари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици"
Януари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Портфолио на учителя"
Януари 2019 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Мениджмънт на класа"
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" "Интерактивни методи на обучение"
Октомври 2018 г. 16 часа 1 кредит Синдикат на българските учители гр. София "Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес"
Юни 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие гр. Велико Търново "От приобщаване към участие в образователния процес на педагогическите специалисти и учениците"
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт гр. Варна "Екипна работа на персонала е детската градина / училището"
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център "Плиска" гр. София "Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм"
Септември 2015 г. 8 часа 0.5 кредита ШУ „ Епископ К. Преславски” – ДИКПО – гр. Варна "Съвременни аспекти на специалната педагогика"
Декември 2013 г. 8 часа 0.5 кредита Фондация "Социални общности" - Консултативен център "Плиска" гр. София "Анти - стрес" - за самопознание и личностово развитие

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2022 г. Май 2023 г. Вътрешна квалификация - учебна 2022/2023г. 17 ЦСОП гр. Добрич
Октомври 2021 г. Юни 2022 г. „Синдром на Даун“ и вътрешна квалификация - учебна 2022/2022г. 22 ЦСОП гр. Добрич
Октомври 2020 г. Юли 2021 г. Вътрешна квалификация - учебна 2020/2021г. 23 ЦСОП гр. Добрич
Октомври 2019 г. Юни 2020 г. Професионалният стрес при работа с деца 23 ЦСОП гр. Добрич
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Институт за Човешки Ресурси ООД гр. София
Октомври 2018 г. Юни 2019 г. Осъществяване на сътрудничество - тренинг 17 ЦСОП гр. Добрич
Октомври 2017 г. Юни 2018 г. Запознаване на колектива от посещението по проект ERASMUS+ “Thinking Globally, Learning Together” – Kocaeli, Turkey 23 ЦСОП гр. Добрич
Октомври 2016 г. Юни 2017 г. Сензорната интеграция или „целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието 16 ЦСОП гр. Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Февруари 2020 г. Април 2020 г. Обучителен курс "Обучение по Монтесори метод за деца със СОП (специални образователни потребности) Асоциация Монтесори - Ръка за ръка гр. София
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Обучителен курс "Работа в подготвена Монтесори среда" Фондация Карин дом гр. Варна
Февруари 2014 г. Декември 2014 г. Обучителен курс "Обучение по Монтесори метод" Асоциация Монтесори - Ръка за ръка гр. София
Септември 1991 г. Януари 1993 г. Професионална квалификация Олигофренопедагогика ИДНУ – гр. Добрич

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Класен ръководител 11 клас 2022/2023
Класен ръководител 10 клас 2021/2022
Класен ръководител 9 клас 2020/2021
Класен ръководител 8 клас 2019/2020
Класен ръководител 12 клас 2018/2019
Класен ръководител 5 клас 2017/2018
Класен ръководител 4 клас 2016/2017
Класен ръководител 4 клас 2015/2016
Класен ръководител 3 клас 2014/2015
Класен ръководител 4 клас 2013/2014
Групов ръководител 2 клас 2004/2005
Групов ръководител 1 клас 2001/2002
Групов ръководител 1 клас 2000/2001
Групов ръководител 2 клас 1998/1999
Групов ръководител 3 клас 1997/1998
Групов ръководител 4 клас 1996/1997
Класен ръководител 1 клас 1995/1996
Класен ръководител 2 клас 1992/1993
Класен ръководител 2 клас 1991/1992
Групов ръководител 3 клас 1990/1991
Класен ръководител 12 клас 2023/2024

Умения и компетентности

Социални умения

1. Умения за работа в екип;

2. Желание, мотивираност и позитивна нагласа за работа с деца;

3. Комуникативност; 

4. Бърза адаптация;

5. Креативност и инициативност;

6. Коректност, координация и умения за работа в напрегнати ситуации;

7. Стремеж към повишаване на квалификацията и компетентността;

8. Позитивно мислене, лоялност, отговорност;

9. Организираност и сътрудничество с учители;

10. Коректни взаимоотношения с учителския колектив;

11. Добри контакти с ученици, родители и настойници;

12. Уважения и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик;

13. Водене на документация на групата.

Организационни умения

1. Класно ръководство;

2. Ръководител на група;

3. Планиране на учебния процес;

4. Провеждане на обучение;

5. Изграждане на нови знания, умения, отношения и ценности у учениците;

6. Опазване живота и здравето на учениците;

7. Организационни функции;

8. Диагностика, оценяване и отчитане постиженията на учениците;

9. Провеждане на консултации с ученици, родители и настойници;

10. Участие в работни групи и комисии с определена насоченост.

Технически умения

MS Windows;

MS Word;

MS Exsel;

компетенции MS Power Point;

Internet и други софтуерни програми, свързани с учебната и други дейности.

Когнитивно-базирани умения
  • Възприемане на ученика като ценност;
  • Откриване на детската индивидуалност в груповата общност;
  • Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми;
  • Осигуряване на среда стимулираща активността и развитието на ученика;
  • Изграждане на социални умения за общуване и адаптация;
  • Диагностициране развитието на ученика
Работа с родители и други заинтересовани страни

Отчитам ролята на семейството и настойниците и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на учениците. 

Организиране и управление на образователния процес

Отговорности през учебната година:

- планиране на учебния процес

- провеждане на обучение по всички учебни предмети, включени в индивидуалния учебен план

- изграждане на нови знания, умения, отношения и ценности у учениците

- диагностика, оценяване и отчитане постиженията на учениците

- изготвяне на индивидуални учебни планове и програми

- организационни функции

- опазване живота и здравето на учениците

Професионално-педагогически

- Класно ръководство

- Ръководител на група

- Провеждане на консултации с ученици и родители/настойници

- Участия в работни групи и комисии с определена насоченост

- Подготовка на учениците за участия в дейности

Педагогически

- Планиране и подготовка на учебния процес

- Провеждане на обучения в начален и прогимназиален курс

- Провеждане на консултативна дейност с учениците

- Използване на подходящи стратегии, методи и техники, които: дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация; отговарят на различни образователни потребности на учениците; мотивират учениците и стимулират личностното им развитие

- Обогатяване на учебния процес с интересни факти и занимателни елементи

- Изграждане на нови знания и умения свързани с обучението по метода Монтесори


Методи на преподаване

От голяма важност за мен е индивидуалният подход към всеки ученик. Подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. В работата си използвам информационно познавателни методи, средства и стратегии за преподаване. В преподаването си включвам дидактични материали. Наблюдението и демонстрацията са водещи методи в моята педагогическа дейност. 


Философия на преподаване

                                                           Професия: Специален педагог

                                                              Изискване : Смело сърце

Специалната педагогика е интердисциплинарна наука. Целта на специалността дава професионална подготовка за работа с деца, ученици и възрастни със специални образователни потребности /СОП/ - слухови, зрителни, интелектуални, невро-соматични нарушения, деца от аутистичния спектър, множество увреждания и т.н.

За мен учителската професия е призвание и мисия. Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Децата са личности - всяко със своята индивидуалност. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Основната ми цел е постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на учениците. Постиженията на учениците са моето удовлетворение. 

                                  "Да обичаш работата си е привилегия и благословия" Джийн Симънс


Добри практики

Практически опит

Всяко дете е уникална личност със своите собствени качества, интереси, способности и образователни потребности. Всяко дете със специални образователни потребности има право да бъде образовано по индивидуални програми, съответстващи на неговите способности и потребности. Добрите практики които мога да споделя за учениците със специални образователни потребности са участия в мероприятия, социализация на учениците, учебната среда и сигурността при децата. Индувидуалният подход и внимание се прилага при директната работа с децата. Провеждат се консултации с учители, специалисти, родители и настойници с които се обсъждат конкретни насоки и подкрепа. Стремя се да изграждам позитивна и покрепяща среда. В обучението осъществявам диагностична, корекционна и терапевтична работа. Информирам родители и настойници за възможностите за развитие на силните страни и способностите чрез дейности, насочени към преодоляване на затруднения и постигане на очакваните резултати на учениците. Отчитам резултатите от обучението и постигнатото равнище на компетентности по индивидуалната учебна програма по съответния учебен предмет на ученика.

Монтесори среда

Монтесори терапията представлява педагогическа и терапевтична система, създадена и разработена от италианската лекарка Мария Монтесори в началото на XX век. Тази терапия е педагогическа система на свободата, при която детето се развива според вътрешните си потребности, подпомагано и насочвано от възрастни. Главната цел на метода Монтесори е свързана с общуването - между деца и възрастни, между деца и деца. Основната идея на метода е смимулирането на детето към саморазвитие. Девиза е: "Помогни ми да се справя сам!" 

В обучението съм включила, тематични кръгове свързани със семейство, училищен живот, приятелство, Родината, празниците,  разпределени в глобални теми:

Дейности от ежедневния живот;

Стимулиране на сетивата;

Езикови познания;

Математика;

Биология и география;

Зона с манипулативни материали.

Въвеждянето на  нови понятия, формиране на знания, умения и отношения се осъществяват на емперико - описателно равнище с опора на сетивния опит и с приоритет на практически значимото знание.

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Участници

- Участия в благотворителна кампания "Капачки за благотворителност - МБАЛ Добрич"

- Участия в училищни тържества

- Отбелязване на международни дни

- Участия в спортни празници

- Участие в инициативата "Бял картон" на Спешъл Олимпикс

- Участие в проекти "Здравословно хранене" и "Здравословен живот"

- Участие в Спешъл Олимпикс , учебна 2018/2019 година - 2 място на Станимира Тодорова, ученик в 12 клас

- Участие в изложби в ПУ и ЦСОП

- Участие в Коледни и Великденски работилнички

Национален детски конкурс "Виж моя ангел"

Грамота за второ място за участие в Националния детски конкурс "Виж моя ангел". Арт-къща "Куклите" и Вицепрезидента на Република България Маргарита Попова награждават Филип Милков - 3 клас, от ПУ "Д-р Петър Берон" гр. Добрич.

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Приобщаващо образование за деца с множество увреждания участник Лумос
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Първа международна конференция "Допълваща и алтернативна комуникация" учител АСИСТ Фондация Помагащи технологии

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Декември 2019 г. Януари 2020 г. eTwinning – Здравословен живот участник eTwinning: ЦСОП гр. Добрич
Март 2019 г. Юни 2019 г. eTwinning - Здравословно храни участник eTwinning: ЦСОП гр. Добрич
Октомври 2015 г. Юли 2018 г. ERASMUS+ Thinking Globally, Learning Together участник ЦСОП гр. Добрич

Pрез месец юни 2018 година бях по проекта в Kocaeli, Turkey.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Посещение на СУУНЗ "Проф.д-р Иван Шишманов" гр. Варна 29.10.2019 г.

На 29.10 -30.10. 2019 година с колега посетихме заниманията в СУУНЗ "Проф. д-р И.Шишманов" гр. Варна. 

Открит урок 07.11.2017 г.

По проект "Thinking Globally, Learning Together" ERASMUS+,на дата 07.11.2017г. проведох открит урок пред участници по проекта от Англия.

Спортен празник 04.06.2017 г.

На 04.06.2017г в гр. Каварна се проведе спортен празник под наслов "Заедно на първи юни".


Членство в организации

Период от Период до Организация
Януари 2018 г. До сега Национална асоциация на работещите в центровете за специална образователна подкрепа - НАРЦСОП
Октомври 2000 г. До сега Синдикат на българските учители

Галерия