ПОРТФОЛИО

Наталия Иванова Шишкова

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0889326532

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
15 години и 8 месеца
Учителски стаж:
2 години и 7 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Възпитател
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ООС "Младост"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2001 г. Юни 2002 г. ЧОУ "Меридиан" 22 Учител
Септември 2003 г. Декември 2003 г. ЧОУ "Знание и сила" Учител
Септември 2016 г. Април 2017 г. ООС "Младост" Възпитател
Септември 2021 г. Юни 2022 г. ООС "Младост" Възпитател
Януари 2018 г. Юли 2018 г. БНУ "Слънчо" - / Претория ЮАР/ - * граждански договор Учител
Юни 2003 г. Август 2003 г. ОУ " Иван Рилски" -град Варна *граждански договор Учител
Октомври 2004 г. Юни 2004 г. ОУ " Йордан Йовков" - *граждански договор Учител

Любим цитат

" В средата на всяка трудност се крие възможността." Алберт Айнщайн

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 1995 г. Юни 2000 г. Висше - магистър СУ " Св. Климент Охридски" Българска филология
Октомври 2008 г. Юни 2011 г. Висше - магистър Икономически университет - Варна Корпоративни финанси

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Български език и литература
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Корпоративни финанси
Професионална квалификация "учител":
НЕ

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2011 г. Ноември 2011 г. Обучителен курс " Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" - град Севлиево Оперативна програма " Регионално Развитие" -2007-2013
Март 2013 г. Март 2013 г. Семинар "Повишаване на професионалната компетентност на техническия секретар. Усъвършенстване на умения за работа с информация и организиране на документ Бизнес едюкейшън клуб ООД
Август 2013 г. Септември 2013 г. Обучителен курс " Интеграция на ромите в България в областта на образованието" Институт отворено общество София
Август 2011 г. Август 2013 г. Удостоверение " Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития" Оперативна програма " Регионално Развитие" -2007-2013
Ноември 2014 г. Ноември 2014 г. Обучителен курс " Връзки с обществеността" град София Институт по публична администрация
Май 2013 г. Май 2013 г. Обучителен курс Обучение по ключови компетенции, "Квалификацията прави експерта - Експерт" град София "Авангард персонал консултинг" ООД
Април 2004 г. Юли 2004 г. Професионална квалификация "Teкстообработване" ПГМТ "Владимир Комаров"

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)