ПОРТФОЛИО

МАРИЯ ВЕЛИКОВА ДИМИТРОВА

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0895626194

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
28
Учителски стаж:
1

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Възпитател
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
ООС "Младост", гр. Силистра

Любим цитат

Аз мога!

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Август 1978 г. Юли 1983 г. Полувисше Държавен библиотекарски институт - София библиотекар
Октомври 2020 г. Юни 2021 г. Висше - бакалавър РУ "Ангел Кънчев" учителска правоспособност

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
библиотекар с учителска правоспособност
Професионална квалификация "учител":
ДА