Портфолио

Мирослава Николаева Сапунджиева

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0887114058

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
18 години, 1 месец и 18 дни
Учителски стаж:
7 години, 4 месеца и 22 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител на деца с УИ
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
"Д-р Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2013 г. До сега ЦСОП "Д-р Петър Берон" Учител на деца с УИ

Любим цитат

"Ако децата не учат по начина, по който ги обучаваме, то трябва да ги обучаваме по начина, по който могат да учат!" Л.С.Виготски

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2013 г. Март 2016 г. Висше - магистър ШУ "Епископ Константин Преславски" - Шумен Специална педагогика
Септември 2005 г. Ноември 2007 г. Висше - магистър ВТУ "Св. Св. Кирил и Методии" - В. Търново Финанси
Септември 1997 г. Ноември 2002 г. Висше - бакалавър Аграрен университет - Пловдив Агрономство - полевъдство

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2019 г. Октомври 2020 г. Свидетелство за ПКС Специална педагогика 4-та степен Тракийски университет - Стара Загора
Септември 2017 г. Ноември 2017 г. Свидетелство за ПКС Специална педагогика 5-та степен Тракийски университет - Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Март 2020 г. 16 часа 1 кредит Тракийски университет - Стара Загора "Професионални умения на учителя"
Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг - гр. Варна "Арт-терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците"
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси ООД - София "Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалности."
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг - гр. Варна "Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри"
Юни 2017 г. 32 часа 2 кредита Русенски университет "Ангел Кънчев" "Специфични умения за работа в комисия по БДП "
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Висше училище по мениджмънт - гр. Варна "Подготовка за защита на професионално портфолио - философия, технология, практически проекции. Планиране и организация на учебния процес"
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център "Плиска" - гр. София "Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. "Монтесори педагогика и терапия" 1 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Тренинг 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. "Ковид - 19 и децата със СОП" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. "Обучение на платформата "Classroom"" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Юни 2020 г. Юни 2020 г. "Арттерапевтични техники при деца със СОП" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Май 2020 г. Май 2020 г. "Комуникативни нарушения. Терапия" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Април 2020 г. Април 2020 г. "Въведение във Валдорфската педагогика" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Март 2020 г. Март 2020 г. "Ментална аритметика" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. "Индивидуална работа с деца със СОП" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Януари 2020 г. Януари 2020 г. "Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците" " 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Януари 2020 г. Януари 2020 г. "Сензорни приказки" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Декември 2019 г. Декември 2019 г. "Монтесори метод в подготвителна група" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. "Музикотерапия. Музикални дейности при деца с нарушения" 2
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. "Социално кръгче" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. "Професионалният стрес при работа с деца" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Април 2019 г. Април 2019 г. "Тяло на емоциите" 4 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Февруари 2019 г. Януари 2019 г. "Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост" 3 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. "Информационните технологии при деца със СОП" 3 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Декември 2018 г. Декември 2018 г. "Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост" 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс "Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тормоза" Институт за човешки ресурси
Април 2016 г. Януари 2017 г. Обучителен курс АРТТЕРАПИЯ Институт за терапия и експресивни изкуства - гр. София
Декември 2015 г. Декември 2015 г. Обучителен курс "Работа в мултисензорна среда" "Карин дом" - гр. Варна
Април 2015 г. Април 2015 г. Обучителен курс "Компоненти на подкрепяща среда. Акценти в използването на сензорни стимули и дейности" "Карин дом" - гр. Варна
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Обучителен курс "Техники за ефективно общуване със семейството" Фондация"Социални общности" - Консултативен център "Плиска"
Февруари 2001 г. Юни 2001 г. Професионална квалификация Учител Аграрен университет - Пловдив

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов ръководител 9 клас 2020/2021
Групов ръководител 8 клас 2019/2020

Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативност.

Способност за работа в екип - коректност, отговорност, организираност.

Квалифицирани умения.

Сътрудничество с родители и учители.

Уважение на уникалността и индивидуалността на всеки човек.

Позитивно мислене.

Технически умения

Организация на работа в електронна среда /ОРЕС/.

Работа с Windows, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Intenet.

Артистични умения

Участие, организиране и реализиране на различни мероприятия и тържества.

Когнитивно-базирани умения

Педагогическо взаимодействие чрез разнообразни форми.

Организиране на среда стимулираща детската активност и развитие.

Изграждане на социални умения за общуване и адаптация.

Съхраняване и гржа за индивидуалността на всяко дете в групата.


Методи на преподаване

Като учител на деца с умствена изостаналост се опитвам да създам по - спокойна и интересна среда около всеки ученик. Заниманията им да са достъпни и свързани с това, което им е интересно и ги мотивира за дейност.

Методите, които използвам в работата си, за да създам стимулираща учебна среда осигуряваща повече възможности на учениците да мислят, да споделят идеи, обсъждат  проблеми, въпроси и решения са:

Словестни - разкази, беседи, диалог, обсъждане, обяснение.

Нагледни - Наблюдения, демонстрации, експерименти.

Практически - Упражнения, текущи и обобщаващи повторения, практически занятия, работа по проекти, познавателни и ролеви игри. 

Индивидуален подход към всяко дете.

УЧИМ ДОКАТО СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ! - Всичко се учи по - лесно, когато е на игра.


Философия на преподаване

Най - ефектинвният учебен процес е този, който създава условия учениците да развиват потенциала си до край и им помага да си създадат по - ясна представа за своето място в света.

Създаване на атмосфера на толерантност и търпимост. Учениците да станат посланници на ценности - отговорност, честност и уважение.

Да се набляга на изграждането на лична мотивация и поощряване на творческите способности.

Да се отразяват новите насоки на образованието.

За мен професията УЧЕТЕЛ е уважение към уникалността и индивидуалността на всяко дете. Добрият учител постоянно усъвършенства знанията и опита си, умее да приема критика и съвети.

 


Добри практики

Провеждане на уроци на открито

Децата се чувстват спокойни сред природата. Те се докосват до различни растения и предмети от заобикалящата ги среда, наблюдават, научават и се забавляват.

Регулярни срещи със съученици от масовите училища

Срещи по различни поводи с ученици от ЦСОП с техни съученици от масовите училища. Тези срещи са свързани с вълнения,приятни емоции, съвместна дейност, приобщаване и нови приятелства. ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. INTER COUNTRI ADVANCED RESOURCE EXCHANGE Job Shadowing Erasmus +

Тридневно посещение на колеги от Белград, те бяха при нас, за да черпят от нашия опит, да се докоснат до преподаването и терапевтичната работа  с деца, които имат обучителни трудности.

 

Октомври 2018 г. Юни 2019 г. HEALTHY FOODS - Здравословно хранене eTwinning

"Здравословно хранене" - Учители и ученици от ЦСОП с удоволствие взеха участие в мероприятията свързани с проекта. Учиниците научаваха интересни и инови неща свързани със здравословното хранене, изпитваха удоволствие от свършената работа.

 

Октомври 2015 г. Юли 2018 г. Thinking Globali, Learning Together - Да мислим глобално, да учим заедно Еrasmus+

"Да мислим глобално да учим заедно" - В проекта се включиха учители и деца със специални образователни потребности от седем държави: България, Румъния, Полша, Испания, Турция, Белгия и Великобритания. 


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Мероприятия свързани със 148 г. от гибелта на Васил Левски 19.02.2021 г.
Коледно тържество -"Коледата в нас" 21.12.2020 г.
Ден на християнското семейство 20.11.2020 г.
Уроци на открито в Зоопарка 23.10.2020 г.
Откриване на учебната година 15.09.2020 г.
Спортни събития

Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2013 г. Февруари 2021 г. Синдикат на българските учители

Галерия