Портфолио на учител

Александър Стоилов Янков

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Учителски стаж:
25

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1996 г. Януари 2006 г. ОУ "Пейо К. Яворов" учител
Февруари 2010 г. До сега Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов", Благоевград Учител по история и география

Любим цитат

Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност. Джоузеф Кембъл

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1991 г. Юни 1996 г. Висше - магистър Великотърновски университет "Св.св. Кирил и Методий" Магистър по история и география и учител в средните училища

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2021 г. Ноември 2022 г. Свидетелство за професионално-квалификационна степен История и география 2-ра степен Софийски университет "Св. Климент Охридски"-София
Юли 2019 г. Юли 2020 г. Свидетелство за професионално-квалификационна степен История и география 3-та степен
Ноември 2010 г. Ноември 2011 г. Свидетелство за професионално-квалификационна степен История и география 4-та степен Софийски университет "Св. Климент Охридски"-София
Ноември 2003 г. Ноември 2004 г. Свидетелство за професионално-квалификационна степен История, география 5-та степен Софийски университет "Св. Климент Охридски"-София

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Денят на благодарността
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Отбелязване на Деня на християнското семейство
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Рисунка с черен материал-"Натюрморт с предмети и драперия" предмети и 2 Къща "Музика"1, кв."Вароша", ет.2, кабинет по "Изобразително изкуство" към ЦЛТРДБ
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Отбелязване на Деня на християнското семейство

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2019 г. Юни 2020 г. Специализация Развитие на комуникативни умения Софийски университет "Св. Климент Охридски"-София
Юли 2015 г. Юли 2015 г. Квалификационен курс "Превенция на бедствията и авариите" Военна академия "Г.С.Раковски" - център за обучение "Управление при извънредни ситуации"
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Семинар "Професионалното портфолио - надежден инструмент за оценка и самооценка на дейносттта на учителя" РААБЕ България
Февруари 2012 г. Февруари 2012 г. Професионална квалификация "Въведение в принципите на образованието за развитие и приложението им в българското училище" Център за приобщаващо образование
Юни 2006 г. Юни 2006 г. Удостоверение Професионални умения и компетенции на учителя Софийски университет "Св. Климент Охридски"-София
Януари 2006 г. Януари 2006 г. Удостоверение "Базови и специфични компютърни умения на учители по География и обществени науки" Национален педагогически център със съдействието на МАЙКРОСОФТ БЪЛГАРИЯ
Ноември 2005 г. Ноември 2005 г. Професионална квалификация Начална компютърна грамотност Национален педагогически център
Юни 2005 г. Юли 2005 г. Удостоверение Професионална квалификация по методика на обучението по безопастност на движението по пътищата Софийски университет "Св. Климент Охридски"-София
Октомври 2003 г. Юни 2004 г. Удостоверение Стратегия и приоритети на географското образование при новите реалности. Методически тренинг - гностични, конструктивни, комуникативни и организац Софийски университет "Св. Климент Охридски"-София
Май 2000 г. Май 2000 г. Удостоверение Гражданско образование Център "Отворено образование"

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения
 • добри комуникативни умения и бързо адаптиране;
 • позитивно мислене;
 • добра работа в екип;
 • лоялност, креативност, отговорност, коректност, организираност;
 • сътрудничество с учители, коректни взаимоотношения с учителския колектив;
 • добри контакти с ученици и родители;
 • уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик.
Организационни умения
 • Подготовка на ученици за участие в конкурси, състезания и олимпиади;
 • Участие в работни групи и комисии с определена насоченост;
 • Класно ръководство;
 • Провеждане на консултации с ученици;
 • Работа с електронен дневник.
Технически умения

Работа със софтуерни продукти, MS Office (Word, PowerPoint, Excel), Интернет

Когнитивно-базирани умения
 • Осигуряване на среда стимулираща активността и развитието на учениците;
 • Откриване на ученическата индивидуалност в грепата общност;
 • Педагогическо взаймодействие, чрез разнообразни форми.

Методи на преподаване

-Провокация на мисленето:

анализ,синтез,обобщение

-Дискусия- начин на изразяване на позиция

-Писмени разработки

-Тестови задачи с изборен отговор

-Задачи с отворен отговор

-Игрови дейности, презентации

-Лекционен метод


Философия на преподаване

Добрият учител осигурява среда, в която учениците са спокойни и искат да учат, чувстват се приети и ценени и не се страхуват да правят грешки. Учителят е този, който трябва да намери подхода към всеки един ученик, да открие неговите силни страни и да ги използва максимално в часа, за да може да улесни намирането на пътя за усвояване на знанията и да накара детето да се чувства пълноценно. Преподаването е призвание, мисия , голяма отговорност. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включване на учениците в процеса на учене . Моята философия на преподаване включва идеята, че учениците трябва да учат от преживяванията, събитията от реалния живот, които са значими за тях.

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
"Натюрморт с предмети и драперия" 23.11.2022 г.
????️На 23.XI.2022г. домакин на 7. "а" клас от 9.ОУ "Пейо Крачолов Яворов" бе един от най-обичаните учители по изобразително изкуство в Благоевград - Бисер Грънчаров.
????️Талантливият художник прие учениците в творческото си ателие в кв. "Вароша" и отдели специално внимание на всеки един от присъстващите седмокласници.
????️Учениците рисуваха "Натюрморт с предмети и драперия", като научиха нови техники на работа.
????️Любовта към изобразителното изкуство откри един нов свят както за учениците, така и за присъстващите учители.
????️От сърце БЛАГОДАРИМ за топлото посрещане и специалното отношение на г-н Грънчаров - дългогодишен учител в ЦЛТРДБ-Благоевград.
"Една българка" 01.11.2022 г.
По повод 1 ноември - Денят на народните будители, учениците от 7. "а" клас от 9. ОУ "Пейо Яворов" си подариха едно вълнуващо преживяване, като посетиха театралната постановка "Една българка" по разказ на Иван Вазов. Изключителният моноспектакъл на Снежина Петрова - талантлива актриса от Народен театър "Иван Вазов", напълни залата с ученици от всички училища в града.
Постановката е част от Балканския театрален фестивал в Благоевград.
"Европейски ден на спорта в училище" IX ОУ "Пейо Крачолов Яворов" - Благоевград 24.09.2021 г.

"Европейски ден на спорта в училище"
IX ОУ "Пейо Крачолов Яворов",
Благоевград

Национален конкурс с международно участие "Космонавтика 2021" 17.05.2023 г.

За отлично представяне в Националния конкурс с международно участие "Космонавтика 2021", раздел " Макет" ученици от 5- ти клас на Девето ОУ" Пейо Яворов" - Благоевград получиха грамоти.

Лятно училище 2020/2021г. 08.07.2021 г.
Диви и щастливи!????????⚽????
Шести ден от лятното училище!
Бъди активен-европейски ден на спорта в Девето ОУ-Благоевград! Игри и много положителни емоции! 25.09.2020 г.
Лятно училище 2019 09.07.2019 г.

Втори ден от лятното училище. Игри на открито и пикник в парк "Бачиново". Занимателна математика и забавна география в училище.


Членство в организации

Период от Период до Организация
Януари 2018 г. До сега Съюз на българските учители по география

Самооценка

Самонаблюдение

За 25 годишния си стаж съм преминала през няколко реформи и програми за обучение. Старанието и съвестното изпълнение на задълженията на учител са водещи за мен. През всички тези години аз се раздавам и като учител и като човек за моите ученици, защото те го заслужават.Отнасям се с уважение към тях и получавам тяхната обич и доверие, което е най - голямото постижение за мен. Учениците се променят , както и условията на живот.Учителят е длъжен да предвижда тези промени и сам бързо да се променя, а това е може би най - голямото предизвикателство. "Всички ученици се нуждаят от нашата енергия, от сърцето и от ума ни."


Бъдещи планове

 • Посещаване на обучения в областта на педагогиката и методиката на преподаване, както и иновативни и интерактивни методи на преподаване.
 •  Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за различните степени на обучение.
 • Развитие на други иновативни методи на обучение.
 • Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация. 14. Бъдещи планове - описателна част
 • Самоусъвършенстването е нещо, което всеки сам избира за себе си.Работата ми като учител ме кара всеки ден да допълвам своите знания и да усвоявам нови.Учене през целия живот е не само програма, но и начин на живот.
 • И както е казал Платон: "Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново", защото "знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."
 • Посещаване на обучения в областта на педагогиката и методиката на преподаване, както и иновативни и интерактивни методи на преподаване.
 • Усъвършенстване на уменията за планиране и подбор на подходящи, нови и интересни методи, средства и материали, подходящи за различните степени на обучение.
 • Развитие на други иновативни методи на обучение.
 • Провокиране интереса на учениците в търсене, подбор и работа с различни източници на информация. 
 • Самоусъвършенстването е нещо, което всеки сам избира за себе си.Работата ми като учител ме кара всеки ден да допълвам своите знания и да усвоявам нови.Учене през целия живот е не само програма, но и начин на живот.
 • И както е казал Платон: "Тайната на вечната младост е да се учи всеки ден нещо ново", защото "знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."