Портфолио учебна година 2021/2022

Магдалена Славчева Славова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0897999465

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
12 години и 18 дни
Учителски стаж:
3 години 6 месеца и 18 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център за Подкрепа на Процеса на Приобщаващото образование град Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2019 г. До сега РЦПППО град Добрич Ресурсен учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2020 г. Май 2022 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" град Шумен Ресурсен учител
Септември 2013 г. Май 2016 г. Висше - бакалавър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" - Колеж Добрич Начална училищна педагогика с чужд език
Септември 2009 г. Май 2012 г. Висше - бакалавър Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов Аграрна икономика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Начален учител, Начален учител по чужд език
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Ресурсен учител
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2013 г. Ноември 2013 г. Оператор на компютър Текстообработване 1-ва степен 300 Център за професионално обучение към " ЕВРИКА 3М"
Юни 2022 г. Септември 2022 г. Професионално-квалификационна степен 5-та степен ДИПКУ Тракийски университет- Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2020 г. 32 часа 2 кредита ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФОНДАЦИЯ КАРИН ДОМ ВАРНА Семейно-медиирана интервенция
Август 2021 г. 8 часа 1 кредит СДРУЖЕНИЕ ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКА И СОЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА ДЕЦА ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ Ремелка- методика за обучение по математика и социални умения за деца с обучителни затруднения
Май 2021 г. 8 часа 1 кредит ФОНДАЦИЯ "С- ИВВЕНА" ГРАД ПЛОВДИВ Сензорна терапия и сензорна интеграция
Май 2022 г. 8 часа 1 кредит РААБЕ БЪЛГАРИЯ Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Лична хигиена- педагогическа ситуация за II група по Околен свят 4 РЦПППО град Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Пъстри игри и занимания с пъстри материали 4 РЦПППО град Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на логопедично помагало на детския учител 4 РЦПППО град Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Изравняване на количества, броене, отброяване- педагогическа ситуация за Подготвителна група по Математика 4 РЦПППО град Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 РЦПППО град Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в Арт терапията 4 РЦПППО град Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. Специалните деца в ДГ 4 РЦПППО град Добрич
Май 2023 г. Май 2023 г. Приказки. Терапия с приказки 4 РЦПППО град Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Септември 2022 г. Септември 2022 г. Конференция Нови предизвикателства и практически опит в обучението по ориентиране и мобилност Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ОУ "АНТИМ I" ГРАД БАЛЧИК 2022/2023
Разновъзрастова група СУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГРАД БАЛЧИК 2022/2023
Разновъзрастова група ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ГРАД БАЛЧИК 2022/2023
Разновъзрастова група ДГ I "ЗДРАВЕЦ" ГРАД БАЛЧИК 2022/2023

Умения и компетентности

Педагогически
Работа с родители и други заинтересовани страни
Социални умения
Организационни умения
Технически умения
Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Работа в екип
Участие в дейността на Педагогическия съвет

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2019 г. До сега КНСБ- СБУ
Септември 2022 г. До сега НАРУ