Портфолио учебна година 2021-2022г.

Димитър Вaсилев Георгиев

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0896447723

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
15 години, 1 месеца, 8 дни
Учителски стаж:
8 години, 0 месца, 8 дена

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител на деца и ученици с УИ
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП " Д-р Петър Берон" гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2020 г. До сега цСОП " Д-р Петър Берон" старши учител на деца с УИ
Септември 2013 г. Септември 2020 г. ЦСОП "Акад. Т. Самодумов" с. Кранево учител на деца с УИ
Октомври 2000 г. Ноември 2005 г. Тедива ООД Мебелист

Любим цитат

" Професията Учител е единствената, която създава всички останали"

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2012 г. Юли 2015 г. Висше - магистър РУ Ангел Кънчев Земеделска техника и технологии
Септември 2009 г. Юли 2012 г. Висше - бакалавър ТУ Варна Земеделска техника и технологии

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Машинен инженер
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Януари 2019 г. Февруари 2020 г. Професионална-педагогическа специализация Управление и организация в образованието 3-та степен Общ брой часове: 200 / Брой кредити: 12.5 ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. 4-та степен ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. 5-та степен ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ, КОНСУЛТАЦИИ И ТРЕНИНГ- ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ "ТЕХНИКА ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛЯ С ДЕЦАТА"
Май 2021 г. 32 часа 2 кредита "Институт за човешки ресурси" ООД "Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни"
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД Методика за обучение на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата
Януари 2020 г. 16 часа 1 кредит Продивайн ЕООД " Музикотерапия - същност, техники и игри - нов подход за провеждане на учебно-възпитателна дейност"
Декември 2019 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД " Иновативни стратегии, методи и форми за психологическа подкрепа на деца и ученици"
Юли 2019 г. 32 часа 2 кредита Международен образователен консултативен център - Пловдив " Мениджмънт на класа"
Септември 2018 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД " Педагогически стратегии за изграждане на иновативна, креативна и подкрепяща образователна среда"
Юли 2018 г. 16 часа 1 кредит ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен " Подготвителен курс по техника и технологии за 5 и 4 ПКС"
Юли 2017 г. 16 часа 1 кредит ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен " Съвременни аспекти на специалната педагогика"
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване квалификациата на педагогическите специалисти " Оптимизация на взаимодействието "Образователни институции - семейство"
Юни 2017 г. 32 часа 2 кредита Фондация "Карин дом" Създаване на подкрепяща образователна среда за деца и ученици със специални нужди. Структуриране и визуализиране на средата"
Април 2017 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД " Методи и подходи за работа в мултикултурна среда"
Декември 2016 г. 16 часа 1 кредит Институт за следдипломна квалификация - отделение при УНСС " Разпознаване на обучителни затруднения и комплексна подкрепа на ученици с обучителни трудности"
Юли 2016 г. 32 часа 2 кредита Русенски Университет "Ангел Кънчев" "Методика на обучението на децата и учениците по БДП в 5 - 8 клас"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Април 2021 г. Април 2021 г. Биофийдбекът – алтернатива и скоростен стимуланд за развитие на фина моторика и логическо мислене при деца и младежи със СОП 2 ЦСОП " Д-р Петър Берон"
Март 2021 г. Март 2021 г. Конфликта 2 ЦСОП " Д-р Петър Берон"
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Нравствено отношение в педагогическия процес 2 ЦСОП " Д-р Петър Берон"
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Приказкотерапия при деца със СОП 2 ЦСОП " Д-р Петър Берон"
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Методика ЛОВААС 2 ЦСОП " Д-р Петър Берон"
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Видеомоделирането като технология за научаване на социално приемливо поведение и академични умения при деца и ученици със специални потребности 2 ЦСОП " Д-р Петър Берон"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Ментална аритметика 2 ЦСОП " Д-р Петър Берон"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Сензорни игри – тренинг 2 ЦСОП " Д-р Петър Берон"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Монтесори педагогика и терапия 2 ЦСОП " Д-р Петър Берон"
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Разясняване и указания на дейности при изработване на учебната документация 2 ЦСОП " Д-р Петър Берон"
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Ковид 19 и учениците в ЦСОП 2 ЦСОП " Д-р Петър Берон"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Януари 2019 г. Февруари 2020 г. Професионална квалификация Психология ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен
Януари 2019 г. Февруари 2020 г. Специализация Управление и организация в образованието ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен
Юли 2014 г. Май 2015 г. Специализация "Специална педагогика - Педагогика на деца с ИН" ШУ "Епископ Константин Преславски" гр. Шумен
Октомври 2013 г. Декември 2014 г. Педагогическа правоспособност Учител Технически Университет София
Март 2019 г. Март 2019 г. Семинар Сексуална експлоатация над деца Социална асоциация Св. Андрей
Юли 2017 г. Септември 2017 г. Обучителен курс Подготовка за конкурс за длъжността "Директор" на общинско/държавно училище РААБЕ България ЕООД
Февруари 2017 г. Февруари 2017 г. Обучителен курс Акценти в работата с деца с множество увреждания. Съвременни подходи. Фондация "Карин дом"
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Семинар Сензорна терапия РААБЕ България ЕООД
Април 2015 г. Март 2015 г. Обучителен курс Образование чрез спорт BG Бъди активен
Май 2015 г. Май 2015 г. Семинар Етикет, протокол и правила на поведение в обществото Приятели на България
Февруари 2014 г. Февруари 2014 г. Квалификационен курс Обучение на педагогическите специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви НИОКСО

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Класен ръководител 7 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

Добра комуникация с родители и деца. Добра работа в екип, лоялност, отговорност, коректност. Добри организационни способности. Уважение и стимулиране на всяко дете. Водене на документацията в групата.

Организационни умения

Организирам и провеждам педагогическата си дейност в съотвествие с изискванията определени в различните нормативни и образователни документи.

Технически умения

Умения с опeрaционна система Windows. 

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда стимулираща детското развитие. Грижа за всяко дете, реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни форми на преподаване. Добра атмосфера и дисциплина. 


Методи на преподаване

За мен  по-важно е индивидуалният подход към всяко дете. Наблюдението и демонстрацията са водещи методи в моята педагогическа дейност.


Философия на преподаване

В професията си се стремя най-напред да съумея, да формирам доверие и спокойствие както у децата , така и в родителите им. В центъра е важно да бъдат обучавани,но най-важно е те да щастливи и спокойни. В моята практика знам, че децата възприемат и пресъздават наученото чрез играта в разнообразинте им форми.   

Постижения на специалиста

Лични постижения

Грамота по случай 140-годишнината от руско-турската освободителна война 1877-1878

Грамота за личен принос в съхраняването и развитието на връзките между българския и руския народ

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2016 г. Май 2017 г. Твоят час учител на деца с УИ ЦСОП " Акад. Т. Самодумов" с. Кранево
Октомври 2020 г. Май 2021 г. Let me know you старши учител на деца с УИ Полша

Научно-изследователска дейност

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Април 2012 г. Април 2012 г. Студентска научна сесия - 2012 студент Технически университет - Варна

Доклад: "Изследване на осовите сили при пробиване и нарязване на резби"

Април 2011 г. Април 2011 г. Студентска научна сесия - 2011 студент Технически университет - Варна

Доклад: "Съвременни методи и средства за изследване на въртящия момент в земеделската и транспортната техника" - Трето място

Април 2010 г. Април 2010 г. Студентска научна сесия - 2010 студент Технически университет - Варна

Доклад: "Някой сорбционни свойства на царевицата" - Трето място


Членство в организации

Период от Период до Организация
Януари 2018 г. До сега НАРЦСОП
Юни 2016 г. До сега Съюз на учените в България
Май 2014 г. До сега Синдикат на българските учители
Септември 2010 г. До сега Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва