портфолио Великова

Светла Димитрова Великова

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0894874272

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
20 години,10 месеца, 20дни
Учителски стаж:
7 години, 6 месеца, 14 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
,,Д-р Петър Берон

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2017 г. До сега ЦСОП,,Д-р Петър Берон,, Учител
Септември 2016 г. Юни 2017 г. ПУ,,Д-р Петър Берон,, Учител
Юни 2016 г. Юли 2016 г. ЦДГ 32 Учител
Януари 2016 г. Юни 2016 г. ЦДГ 32 Учител
Август 2013 г. Август 2015 г. ДнЦДУ с.Крушари социален работник
Декември 2012 г. Юни 2013 г. ДнЦДУ с.Крушари социален работник
Ноември 2012 г. Декември 2012 г. ДДЛРГ с.Овчарово Директор
Февруари 2012 г. Ноември 2012 г. ДДЛРГ с.Овчарово социален работник

Любим цитат

Образованието е естествен процес,извършван от човека, и се придобива не със слушане на думи,а със собствен опит в средата.

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Юни 2018 г. Юни 2020 г. Висше - магистър ШУ,,Епископ Константин Преславски,, гр.Шумен Специална педагогика.Ресурсен учител
Юни 1996 г. Юни 1998 г. Висше - бакалавър СУ-София,АПФ- Добрич Социални дейности
Ноември 1993 г. Май 1994 г. Полувисше ИДНУ,,Тина Киркова,,гр.Добрич НУП
Юни 1986 г. Юни 1988 г. Полувисше ИДНУ,,Тина Киркова,,гр.Добрич Детска учителка

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика.Ресурсен учител
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2019 г. Октомври 2019 г. 5-та степен Тракийски университет гр.Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2020 г. 16 часа 1 кредит Тракийски университет гр.Стара Загора Професионални умения на учителя
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Екипна работа на персонала в детската градина / училището
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център ,,Плиска,- гр.София ,,Подходи за работас деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм,,

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Невротренинг-ЕЕГ-Биофийдбек 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Април 2021 г. Април 2021 г. Разясняване и даване на указания за попълване на необходимата документация за края на учебната година ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Април 2021 г. Април 2021 г. Ментална аритметика 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Март 2021 г. Март 2021 г. Работа с деца с аутизъм 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Приказкотерапията при деца със СОП 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Нравствено отношение в педагогическия процес 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Монтесори педагогика и терапия 1ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Тренинг 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,Светла Великова,Маринела Петрова
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучение в платформата ,, Classroom 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Covid 19 и децата със СОП 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,Светла Великова
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучение в платформата ,, Classroom 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Арттерапевтични техники при деца със СОП 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Май 2020 г. Май 2020 г. Комуникативни нарушения.Терапия 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Април 2020 г. Април 2020 г. Въведение във Валфдорфската педагогика 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Март 2020 г. Март 2020 г. Ментална математика 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Монтесори метод в подготвителна група 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Музикотерапия.Музикални дейности при деца с нарушения 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Социално кръгче 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училишното образованиие и дирекциите,,Социално подпомагане,, 1ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Професионалният стрес при работа с деца 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Информационните технологиипри деца със СОП 3ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост 3ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Април 2019 г. Април 2019 г. Тяло на емоциите 4ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Осъществяване на сътрудничество- тренинг 3ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Кристални ииндигови деца 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Май 2018 г. Май 2018 г. Работа с интерактивна дъска 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Май 2018 г. Май 2018 г. Теория и практика на експресивната арттерапия 3ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Април 2018 г. Април 2018 г. Играта като фактор в обучение на деца със СОП 4ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Участие в европейски проекти.Платформа e - twinnig място за комуникация по електронен път между училищата в Европа 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Изготвяне на примерни образци по наредбата за приобщаващото образование и ЗПУО 4ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Четене и обсъждане на наредбата за приобщаващото образование 4ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Четене и обсъждане на наредбата за приобщаващото образование 4ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Април 2017 г. Април 2017 г. Четене и обсъждане на Закона за предучилищното и училищно образование 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Април 2017 г. Април 2017 г. Хранене при деца със СОП 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Април 2017 г. Април 2017 г. Четене и обсъждане на Закона за предучилищното и училищно образование 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Март 2017 г. Март 2017 г. Сензорната интеграция или ,,целевата игра,, като метод за работа при деца с проблемимв развитието 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Февруари 2017 г. Февруари 2017 г. Стратегии за преподаване и подкрепа на учениците със СОП 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Януари 2017 г. Януари 2017 г. Различие между интегрираното обучение и приобщаващото образование 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Формиране на функционални умения при деца със специални нужди 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Партньорство с родители 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,
Октомври 2016 г. Октомври 2016 г. Развиващата роля на играта при деца с интелектуална недостатъчност 2ч. ЦСОП,,Д-р Петър Берон,,

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Февруари 2020 г. Юли 2020 г. Обучителен курс Валдорф -Щайнер метод - Детско развитие от 0 до 21г. Association waldorf - steiner
Октомври 2019 г. Април 2020 г. Обучителен курс Обучение по Монтесори метод за деца със СОП Асоциация Монтесори,, Ръка за ръка,,
Октомври 2019 г. Април 2020 г. Обучителен курс Монтесори Метод за деца от 0 до 6 години Асоциация Монтесори,, Ръка за ръка,,

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Умения и компетентности

Социални умения

Умения за работа в екип,преодоляване на конфликти.Коректност, отговорност, организираност.Съвместно съжителство с други хора в интеркултурното обкръжение,ситуации,където комуникацията и екипната работа са съществено значение.


Методи на преподаване

1.Индивидуален подход към всяко дете

2.Наблюдение  и демонстрация

3.Информационно познавателни методи,средства и стратегии на преподаване -беседа,разказ,онагледяване, работа в групи и др.

4.Дидактични материали, образователни игри


Философия на преподаване

 

  • Индивидуалните различия е нужно да се разпознават,уважавят и поощряват.
  • Детето е ключова фигура и фокусът е развитието на неговите силни страни и развити таланти.
  •  Интегриране  деца със СОП в общообразователната среда и мотивация за образование
  • Интелектуалното,нравствено и културно израстване на децата е важно наред с образованието

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Април 2018 г. Април 2018 г. Thinking globalli,learning together Spesjalni Osrodek Szkolno- Wychowawczy w Lezajsku

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2016 г. До сега съюз на българските учители