Портфолио Вяра Стоянова - Жечева учебна година 2021/2022

Вяра Стоянова - Жечева

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0898281106

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
10 години 3 месеца и 5 дни
Учителски стаж:
3 година 5 месеца и 28 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален Център за Подкрепа на Процеса на Приобщаващото Образование град Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2019 г. До сега РЦПППО град Добрич Ресурсен учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2018 г. Юли 2020 г. Висше - магистър Шуменски Университет " Епископ Константин Преславски" град Шумен Специална педагогика - Логопедия
Септември 2010 г. Януари 2012 г. Висше - магистър СА " Д.А. Ценов" град Свищов Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
Септември 2006 г. Май 2010 г. Висше - бакалавър СА " Д.А. Ценов" град Свищов Застраховане и социално дело
Септември 2006 г. Май 2010 г. Висше - бакалавър СА " Д.А. Ценов" град Свищов Стопански и финансов контрол

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика - Логопедия
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2022 г. 8 часа 1 кредит ФОНДАЦИЯ С - ИВВЕНА АРТ ТЕРАПЕВТИЧНИ ТЕХНИКИ ПРИ КОНСУЛТИРАНЕ И КОРЕКЦИОННА РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП
Март 2022 г. 8 часа 1 кредит ФОНДАЦИЯ С - ИВВЕНА ПСИХОДРАМА ЗА ДЕЦА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА
Октомври 2021 г. 16 часа 1 кредит ФОНДАЦИЯ С - ИВВЕНА СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ И ТЕРАПИЯ
Септември 2021 г. 8 часа 1 кредит ИНСТИТУТ ЗА ИЗКУСТВА И ТЕРАПИЯ - СОФИЯ Лекуване на травми с АРТТЕРАПИЯ. Майсторски клас онлайн на Елица Великова
Август 2021 г. 8 часа 1 кредит Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - БЪЛГАРИЯ " Ремелка - методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения "
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаващи политики НИОПП град София АУТИЗЪМ - ПОГЛЕД ОТВЪТРЕ. ТЕХНИКИ ЗА РАБОТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР
Декември 2020 г. 16 часа 1 кредит ФОНДАЦИЯ "С - ИВВЕНА" ГРАД ПЛОВДИВ ТРЕНИНГ ЗА РАБОТА С ДЕЦА С ХИПЕРАКТИВНОСТ И ДЕФИЦИТ НА ВНИМАНИЕТО
Юни 2020 г. 32 часа 2 кредита ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФОНДАЦИЯ КАРИНДОМ ВАРНА СЕМЕЙНО - МЕДИИРАНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Лична Хигиена - педагогическа ситуация за 2група по Околен свят 4 РЦПППО град Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Пъстри игри и занимания с пъстри материали 4 РЦПППО град Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на Логопедично помагало на детския учител 4 РЦПППО град Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Педагогическа ситуация за Предучилищна група по Математика - Изравняване на количества, броене и отброяване 4 РЦПППО град Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Изследване на праксис - маркери и интерпретация 4 Логопедичен кабинет " ЦВЕТНИ СТЪПКИ"
Април 2022 г. Април 2022 г. РАБОТА С ДЕЦА СЪС СОП В УЧИЛИЩЕ 4 РЦПППО град Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 РЦПППО град Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. ОСНОВНИ ПОДХОДИ В АРТТЕРАПИЯТА 4 РЦПППО град Добрич - МАРИЯ ПЕТКОВА
Март 2023 г. Март 2023 г. СПЕЦИАЛНИ ДЕЦА В ДГ 4 РЦПППО град Добрич - ХРИСТИНА РУСЕВА
Май 2023 г. Май 2023 г. ПРИКАЗКИ. ТЕРАПИЯ С ПРИКАЗКИ 4 РЦПППО град Добрич - НИНА АНГЕЛОВА

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Октомври 2022 г. До сега Професионална квалификация Учител Шуменски Университет " ЕП. К. Преславски" град Шумен
Февруари 2023 г. Февруари 2023 г. Обучителен курс DIR (Developmental, Individual Differences, Relationship based model for understanding child development) и DIR/FloorTime ЦЕНТЪР " СПЕКТЪР " - град Пловдив
Март 2023 г. Март 2023 г. Професионална квалификация ТЕРАПИЯ НА ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ. ЛОГОПЕД СОФИЯ ВЪЛНЕЕВА
Септември 2007 г. Май 2009 г. Специализация Валутен,митнически и данъчен контрол СА " Д.А. Ценов" град Свищов
Юли 2021 г. Декември 2022 г. Професионална квалификация Треньор по Либерика Академия за развитие на интелекта AMAkids
Септември 2022 г. Септември 2022 г. Конференция Нови предизвикателства и практически опит в обучението по ориентиране и мобилност Българска асоциация за обучение на зрително затруднени деца
Юни 2023 г. Юни 2023 г. Конференция „ ЛОГОПЕДИЧНИ ПРАКТИКИ ПРИ НЕВРОГЕННИ И ТЕЖКИ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ „ ЛОГОПЕДИЧЕН ЦЕНТЪР РОМЕЛ

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ " Чайка" град Балчик 2021/2022
Разновъзрастова група ДГ " Здравец " град Балчик 2021/2022
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) ДГ " ЗОРНИЦА" СЕЛО БАТОВО 2021/2022
Разновъзрастова група ОУ " ОТЕЦ ПАИСИЙ " село Батово 2021/2022
Разновъзрастова група ОУ " АНТИМ I " град Балчик 2021/2022
Разновъзрастова група ДГ " ДЕТЕЛИНА" СЕЛО ПОБЕДА 2022/2023
Разновъзрастова група ОУ" ОТЕЦ ПАИСИЙ" СЕЛО БАТОВО 2022/2023
Разновъзрастова група ОбУ " ДОБРИ ВОЙНИКОВ" СЕЛО ПОБЕДА 2022/2023

Умения и компетентности

Логопедична дейност

Комбиниран игрови и дидактичен подход при езиково-говорна рехабилитация на деца.

Организационни умения
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2019 г. До сега НАРУ
Октомври 2019 г. До сега КНСБ - СБУ

Галерия