Професионално портфолио 2020/21учебна година

Марина Христова Бекярова

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: +359889637794

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
22 години и 7 месеца
Учителски стаж:
15 години и 9 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Зам. директор на център за специална образователна подкрепа
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
"Д-р Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2020 г. До сега ЦСОП "Д-р Петър Берон" Зам. директор УД
Октомври 2016 г. Август 2020 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" Старши учител
Октомври 2006 г. Септември 2016 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон" Учител
Септември 2006 г. Октомври 2006 г. ОУ "Й. Йовков" Възпитател
Септември 2005 г. Октомври 2005 г. ХГ " Св. Св. Кирил и Методий" Учител
Май 2005 г. Юли 2005 г. ФСГ " В. Левски" Учител
Февруари 2002 г. Август 2002 г. СОУ "Д. Габе" Учител
Септември 1995 г. Юли 1996 г. Техникум по икономика Учител

Любим цитат

АКО ДЕТЕТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ УЧИ ПО НАЧИНА ПО КОЙТО ПРЕПОДАВАМЕ, МОЖЕ БИ НИЕ ТРЯБВА ДА ГО УЧИМ ТАКА, КАКТО ТО УМЕЕ Игнасио Естрада

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2009 г. Март 2011 г. Висше - магистър ШУ "Епископ Константин Преславски" Специална педагогика - ПРУИ
Октомври 1988 г. Юни 1992 г. Висше - магистър НСА "Васил Левски" гр. София Физическо възпитание

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
1. Специална педагогика; 2. Физическо възпитание
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2020 г. Декември 2020 г. Съвременни инструменти за ефективен мениджмънт на образователната институция Oбразователен мениджмънт 3-та степен Тракийски университет Ст. Загора
Септември 2016 г. Октомври 2016 г. ФВС 4-та степен ШУ "Епископ К. Преславски" ДИКПО - Варна
Септември 2014 г. Октомври 2014 г. ФВС 5-та степен ШУ "Епископ К. Преславски" ДИКПО - Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит СРСНПБ " Мениджмънт на персонала в образователната институция - от теорията към практиката"
Април 2021 г. 16 часа 1 кредит "Идеите" - ООД Контролна дейност на директора
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит ИНТЕРАКТА Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед при работа с деца със специални образователни потребности
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ZS Consult гр. Варна "Мотивиране на учителския екип за ефективна работа"
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси ООД Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти
Февруари 2019 г. 16 часа 1 кредит Карин дом Двигателно развитие, гимнастика на деца със специални нужди. ДЦП - знание за позата, позициониране и асистиране на децата
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ZS Consult гр. Варна "Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри"
Октомври 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦРЧР Национален семинар за професионално развитие
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ZS Consult гр. Варна Екипна работа на персонала в училището
Юни 2017 г. 32 часа 2 кредита Русенски университет "Ангел Кънчев" Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център Плиска гр. София "Подходи за работа с деца с нарушение в интелектуалната сфера и аутизъм"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Приказкотерапия при деца със специални образователни потребности 1 ЦСОП Добрич
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Нравствено отношение в педагогическия процес 1 ЦСОП Добрич
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Превенция на конфликта и неговите компоненти 1 ЦСОП Добрич
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Видеомоделирането като технология за научаване на социално приемливо поведение и академични умения при деца и ученици със специални потребности 1 ЦСОП - Добрич
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Монтесори педагогика и терапия 1 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Covid 19 и децата със СОП 2 ЦСОП - Добрич
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучение за работа посредством платформата „Classroom” 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Април 2020 г. Април 2020 г. Въведение във Валфдорфската педагогика 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Март 2020 г. Март 2020 г. Ментална аритметика 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Октомври 2018 г. Октомври 2018 г. Кристални и индигови деца 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"
Май 2018 г. Май 2018 г. Работа с интерактивна дъска 2
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Участие в европейски проекти. Платформа e-twinning – място за комуникация по електронен път между училищата в Европа 2 ЦСОП "Д-р П. Берон"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Февруари 2020 г. Април 2020 г. Обучителен курс Адаптивная физическая культура для детей с ограниченными возможностями здоровья БЛАГОТВОРИТEЛЬНЫЙ ФОНД "ДОМ РОНАЛДА МАКДОНАЛДА"
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Институт за човешки ресурси
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Конференция Допълваща и алтернативна комуникация АСИСТ - Помагащи технологии
Юни 2019 г. Октомври 2020 г. Специализация Съвременни инструменти за ефективен мениджмънт на образователната институция ВУМ Варна
Май 2019 г. Май 2019 г. Обучителен курс Teacher`s health and emotion regulation using voice and psychodrimatic tehniques East European Arts Therapy Association
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Квалификационен курс лиценз Секретар "В" Българска федерация хокей на трева
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Семинар От приобщаване към участие в образователния процес ИИИНАСР
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Обучителен курс Техники за ефективно общуване със семейството Фондация "Социални общности" - Консултативен център "Плиска"
Юни 2010 г. Юни 2010 г. Професионална квалификация Инструктор по боче "С" Спешъл Олимпикс
Февруари 2009 г. Февруари 2009 г. Обучителен курс Организация на предметната среда по система Монтесори; Партньорство с родителите - терапевтични взаимоотношения; Подпомагане когнитивното развитие и Карин дом
Септември 2003 г. Ноември 2003 г. Професионална квалификация Оператори на компютри Национален център за професионално обучение в системата на Българска търговско - промишлена палата Добрич

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)
Руски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Физическо възпитание и спорт 4 клас 2020/2021
Физическо възпитание и спорт 9 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Спортни умения
Работа в екип
Професионално-педагогически

Методи на преподаване

Методите за обучение и възпитание на деца с увреждания се основават на индивидуален подход към детето. Задачата на индивидуалния подход е да научи детето да постига успехи и резултати в обучението в рамките на възможностите си. Мой често използван метод е игровия. Предпочитам го защото той може да се използва при различни възрастови групи и при различни условия. В процеса на игра децата развиват тактилни усещания, фина моторика, създават се нови невронни връзки. Стремя се обстановката да бъде игрива, динамична, емоционално приятна и разнообразна.


Философия на преподаване

Моята философия на преподаване е, че всички деца са уникални, те трябва да учат и да се развиват в стимулираща образователна среда, където да растат физически, психически, емоционално и социално. Моето желание е да създавам такъв тип атмосфера, в която учениците да могат да реализират пълния си потенциал. Допадат ми съвместните практически обучения на открито, работата по програми, проекти и спортни инициативи, които ангажират и активират учениците.


Добри практики

Организация и провеждане на спортен празник на открито, на зелено

На проведеното спортно мероприятия, участие взеха и родителите на децата обучаващи се в ЦСОП - Добрич. Вкючването на родителите в това събитие допринесе за по-голяма масовост и участие на повече деца и ученици. 

Ценностите и уроците на природата

Провеждане на учебно занимание в ЦЗПЖ.  По време на занятието децата трябваше да открият предметите от картинките в действителната жива среда. 

Провеждане на спортен празник - 2017 година

Организация и провеждане на спортния празник, в който участваха всички ученици обучаващи се в ЦСОП. Децата преминаваха през отделните станции и изпълняваха различни двигателни умения и упражнения. Добрата организация се дължи и на отговорното участие на всички колеги.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Повишение от старши учител в заместник директор по учебната дейност

Това повишение се случи през учебната 2020/21 година 

Повишение от учител в старши учител

Тази промяна е факт през учебната 2015/16 година


Постижения на ученици

Участие в Летни игри на Спешъл Олимпикс в Абу Даби 2019

Ученичка от X клас на ЦСОП  - Добрич взе участие в отбора на България в Световните летни олимпийски игри в  Абу Даби през 2019г. в спорт боче.

Участие в Летните игри на Спешъл Олимпикс 2011

Ученичка от IX клас на ЦСОП - Добрич взе участие в отбора на България в Световните летни олимпийски игри на Спешъл Олимпикс в Атина по спорт боче. 


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Одобрено финансиране по кампания на ПУДООС 2020/2021

През учебната 2020/21 година кандидатствахме за финансиране по кампания на ПУДООС „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.” за изграждане на "Слънчева стая със зелен прозорец и билков кът" и го получихме. Принос за този успех имат всички от екипа, които работиха по него. Моята задача беше да напиша проектното предложение, с което кандидатствахме.


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Методически материал Автор "Четем за Вас приказка"

По време на обучението от разстояние в електронна среда/ОРЕС/ с цел да не се прекъсва контакта с педагозите, по моя идея и инициатива реализирахме успешно продукта "Четем за Вас приказка" - приказки и разкази прочетени от колегите ми в ЦСОП Добрич към децата и учениците обучаващи се в ЦСОП. Всеки учител по свой избор прочете приказка във видео вариант. Всяка една приказка беше монтирана във видео клип и се излъчваше в общата група на ЦСОП в следобедните часове на деня. 

Четем за Вас приказка Епизод I

Познавателна книжка Автор Спортът е здраве

https://www.ourboox.com/books/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7-2019-2020-%d0%b2-%d1%86%d1%81%d0%be%d0%bf-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%b2%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d1%83%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81/?fbclid=IwAR2kA5QVNElUXs0ZgjAgvIrtjnoJrVLcYEpFokaM4h8wt80t4evoqqZkJbg

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. INTER COUNTRY ADVANCED RESOURCE EXCHANGE Организатор на събитието Job Shadowing Erasmus+

 Като образователна институция, предлагаща добри практики участвахме като приемаща организация и бяхма домакини на двама колеги от Сърбия. В продължение на три дни те присъстваха и наблюдаваха уроци изнесени от специалистите на ЦСОП - Добрич в сензорна стая, логопедични занимания и занимания на открито.  

 

Октомври 2015 г. Юли 2018 г. "Thinking Globally, Learning Together" Координатор за българската образователна институция Erasmus+

          Проектът “Да мислим глобално, да учим заедно“ е проект от сектор Стратегически партньорства в сферата на училищното образование. Участваха училища от  Великобритания, Испания, Белгия, Полша, Румъния, Турция и България, в които се обучават деца с леки, умерени, тежки, дълбоки и сложни затруднения в ученето, церебрална парализа, ASD (Аутизъм), генетични синдроми, физически затруднения, визуални и слухови увреждания, хронични здравословни проблеми, дегенеративни заболявания, говорни и езикови нарушения. Основни цели:

За учителите - да имат възможност да видят, научат и прилагат иновативни подходи за персонално обучение  на ученици със специфични образователни потребности от партньорските училища; 

За учениците: Учениците с помощта на преподавателите да усвоят нова информация, теоретичното представяне, на която само не е достатъчно.  

Август 2011 г. Юли 2013 г. "Traditional customs - a path to a professional career" Координатор за българското училище LIFELONG LEARNING PROGRAMME Comenius

       Чрез обмен на опит между партньорите от Румъния, Полша, Турция и България да се задълбочат знанията и инструктивно-образователните, терапевтичните и рехабилитационни стратегии за развитие на професионални умения при деца с увреждания. Основната дейност на проекта е производство на традиционни предмети. Проектът се фокусира върху компенсиращо-рехабилитационния компонент, постигнат чрез дейностите на учебната област „Комплексна образователна терапия и интегрирана терапия” с цел придобиване на умения в областта на трудотерапията, социализацията, когнитивната стимулация и обучението в лична автономия. Участието в проекта допринесе за обогатяването на информацията за европейската култура и традиции чрез посещение на обекти от културен интерес в държавите - участнички.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Живей активно 22.09.2020 г.

Имах участие в инициативата на Нестле - ЖИВЕЙ АКТИВНО! Това е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да промотира движението, спорта и балансираното хранене в България. Включих се в извървяването на пешеходен маршрут. Масовато участие дава право на Община град Добрич да се включи в конкурса на Нестле за създаване на площадка за фитнес на открито. Фитнес уредите ще могат да се ползват и от деца с увреждания. 

Регионалните спортни игри на Спешъл Олимпикс България по футбол и народна топка “Да играем заедно“. 26.04.2018 г.

Спортното мероприятие  се проведе на игрището по мини футбол пред кортовете на парк - хотел Изида град  Добрич.

XII Турнир по боче в гр. Плевен 16.06.2017 г.

Спортен турнир, на който присъстват само лично поканени отбори. Върнахме се с отличия: златни медали при момчетата и сребърни за момичетата

XI Турнир по боче в гр. Плевен 16.06.2016 г.

Спортен турнир, на който присъстват само лично поканени отбори. 


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2020 г. До сега НАРЦСОП
Октомври 2006 г. До сега СБУ