Радостина Борисова

Радостина Мирославова Борисова

E-mail: [javascript protected email address]

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
5 години, 6 месеца и 17 дни
Учителски стаж:
1 година и 11 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2019 г. До сега РЦПППО Ресурсен учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2017 г. Юли 2020 г. Висше - магистър Шуменски университет"Епископ Константин Преславски' Специална педагогика
Септември 2013 г. Декември 2015 г. Висше - магистър Шуменски университет"Епископ Константин Преславски" ПУНУП
Септември 2021 г. До сега Висше - магистър Великотърновски университет "Св. св.Кирил и Методий" Психология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специален педагог, Ресурсен учител, Учител в специално училище, начален учител, детски учител, учител по чужд език в детска градина
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2022 г. Ноември 2022 г. 5-та степен
Май 2023 г. Октомври 2023 г. 4-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2020 г. 32 часа 2 кредита ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ФОНДАЦИЯ КАРИН ДОМ, ГР. ВАРНА Семейно - медиирана интервенция
Ноември 2021 г. 32 часа 2 кредита Фондация "С-ИВВЕНА" Сензорна интеграция и терапия
Февруари 2022 г. 16 часа 2 кредита Фондация "С-ИВВЕНА" "Психодрама за деца. Особености и ползи от въвеждането на психодрамата в терапевтичната работа с деца"
Май 2022 г. 32 часа 2 кредита ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ СТАРА ЗАГОРА Планиране и организация на учебния процес
Юни 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта при деца и ученици
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит ШКОЛО ООД Работа с електронен дневник, намаляване на административната тежест за учители и ръководство и повишаване ангажираността на родители
Март 2023 г. 32 часа 2 кредита ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ СТАРА ЗАГОРА Научно-методически аспекти на организация на училището и процеса на обучение

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2021 г. Май 2021 г. Лична хигиена- педагогическа ситуация за II група по Околен свят 4 РЦПППО - гр. Добрич
Юни 2021 г. Юни 2021 г. "Пъстри занимания и игри с пъстри материали" 4 РЦПППО - гр. Добрич
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Представяне на логопедично помагало на детския учител 4 РЦПППО - гр. Добрич
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Изравняване на количества, броене, отброяване- педагогическа ситуация за Подготвителна група по Математика 4 РЦПППО - гр. Добрич
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник 4 РЦПППО - гр. Добрич
Март 2023 г. Март 2023 г. "Специални деца в детската градина" 4 РЦПППО - гр. Добрич
Май 2023 г. Май 2023 г. Приказки. Терапия с приказки 4 РЦПППО - гр. Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Януари 2022 г. Юли 2022 г. Обучителен курс МОНТЕСОРИ МЕТОД ЗА ДЕЦА ОТ 6 ДО 12 г. Асоциация Монтесори – Ръка за Ръка
Септември 2021 г. Януари 2022 г. Обучителен курс „Монтесори метод“ за деца от 0 до 6 г. Асоциация Монтесори – Ръка за Ръка
Септември 2021 г. Януари 2022 г. Професионална квалификация „Монтесори метод“ за деца със СОП Асоциация Монтесори – Ръка за Ръка
Януари 2022 г. Юли 2022 г. Професионална квалификация Валдорфска педагогика Асоциация Монтесори
Декември 2022 г. Декември 2022 г. Обучителен курс „Приложение на методиката Монтесори в работата с деца и ученици със специални образователни потребности“ Карин дом, гр. Варна

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ10"Слънчице", гр. Добрич 2020/2021
Разновъзрастова група ПГ по ТОЛП, гр. Добрич 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022; 2020/2021; 2019/2020
Разновъзрастова група ОУ "Св. св. Кирил и Методий", гр. Балчик 2019/2020
Разновъзрастова група ОУ"Антим" I, гр. Балчик 2019/2020
Разновъзрастова група ОУ "Васил Левски", с. Коритен 2023/2024; 2022/2023; 2021/2022
Разновъзрастова група ОУ "Отец Паисий", с. Овчарово 2021/2022

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Областен научен конкурс "Науката на живо" 25.03.2023 г.
Национален ученически конкурс – рецитал, посветен на 150-та годишнина от гибелта на Васил Левски 19.02.2023 г.

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
19.05.2021 г. "Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие " Семинар РЦПППО - гр. Добрич
10.03.2022 г. "Необходими документи при осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие " Семинар РЦПППО, гр. Добрич