РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Мария Иванова Петрова

Националност: българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0895/139304

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
7 години, 3 месеца, 16 дни
Учителски стаж:
5 години, 5 месеца, 29 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Ресурсен учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО - гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2015 г. До сега РЦПППО- гр. Добрич ресурсен учител

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 1996 г. Септември 2000 г. Висше - бакалавър Великотърновски университет " Св. св. Кирил и Методий" Психология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Психология
Професионална квалификация "учител":
НЕ

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2022 г. 16 часа 1 кредит РЦПППО- гр. Добрич Техники за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта у учениците
Юни 2022 г. 16 часа 1 кредит Карин дом "Психични и емоционални разстройства в детството. Предизвикателства в практиката."
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит РЦПППО- гр. Добрич Реч и харизма на учителя
Септември 2017 г. 32 часа 1 кредит РЦПППО- гр. Добрич Екипна работа на персонала в образователните институции
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит РЦПППО- гр. Добрич Сензорна интеграция-фактор в ранното детско развитие. Теории и практики.
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит РЦПППО- гр. Добрич Какво ни кара да действаме или как да мотивираме себе си и другите.

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Септември 2021 г. Септември 2021 г. Семинар Експресивна арт терапия:Творческо пробуждане Институт за терапия и експресивни изкуства
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Конференция Арт-терапия и психодрама-нови възможности в нови условия Зет Ес Консулт
Юли 2020 г. Юли 2020 г. Обучителен курс Практическа арттерапия: Свързване с ресурсите Институт за терапия и експресивни изкуства
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Обучителен курс Техники арт-терапии и арт-педагогики в работе с детьми и родителями Арт-терапевтична асоциация
Януари 2019 г. Януари 2019 г. Обучителен курс Арттерапия за работа с травми Институт за терапия и експресивни изкуства
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Обучителен курс Improving teachers` physical well-being, emotional stability and work capacity by means of body-oriented approaches and psychodrama practice Източно-европейска арттерапевтична асоциация
Септември 2018 г. Септември 2018 г. Семинар Арт-коуч 1: Работа с деца и възрастни Институт за терапия и експресивни изкуства
Септември 2017 г. Юни 2018 г. Специализация Арт терапия Нов български университет
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Семинар Арт терапия при деца със СОП Фондация С-Иввена
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Семинар Използване на символи, образи и метафори в арт терапията Българска асоциация по арт-терапия

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език C2 (Свободно ниво на владеене)
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ОУ" Отец Паисий" - с. Лозенец 2018/2019
Разновъзрастова група ОУ" Отец Паисий" - с. Батово 2018/2019

Умения и компетентности

Когнитивно-базирани умения
Педагогически
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Диагностични и консултативни компетентности
Работа с родители и други заинтересовани страни
Социални умения
Работа в екип
Определяне и постигане на цели
Артистични умения
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие

Методи на преподаване

Поради спецификата на работата си с деца и ученици със СОП, ресурсният учител трябва да има добър инструментариум от методи на преподаване. Използването им има за основна цел да адаптира учебното съдържание към индивидуалните възможности на ученика и по този начин то да бъде разбрано и усвоено. 


Философия на преподаване

Основата на познавателното развитие на ученика според мен е добрата връзка между преподавателя и детето, изградена на взаимно доверие, зачитане и разбиране. Това е огромен ресурс, който педагогът може да използва за разгръщането на потенциала на своят ученик. Като ресурсен учител на деца със СОП моята философия на преподаване цели да ги подкрепя не само в когнитивното им развитие, но и в емоционалната им сфера. 


Добри практики

Използване на художествени материали за онагледяване на учебния материал
Използване на съвременни технологии в работата
Използване на терапевтични методи
Организиране на съвместни мероприятия ресурсен учител-ученик
Поддържане на добра комуникация ресурсен учител-родител

Постижения на специалиста


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Друго Съавтор " Житие и битие на арт терапевта"

Книга, събрала опитът на 14 български арт терапевти, завършили следдипломна квалификация "Арт терапия" към Нов български университет. Съставител: доц. Александра Иванова, издател: Институт за изкуство и терапия.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2018 г. До сега СБУ към КНСБ

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
04.12.2018 г. Арт терапията-забавна и полезна за всички възрасти Семинар РЦПППО-гр. Добрич

Галерия