Събка Митева

Събка Иванова Митева

Националност: българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0889207198

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
20 години, 9 месец и 14 дни
Учителски стаж:
17 години, 9 месеца и 28 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП "Д-р Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Януари 2019 г. До сега ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич старши учител
Октомври 2015 г. Януари 2019 г. ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич психолог
Октомври 2010 г. Октомври 2015 г. ПУ "Д-р Петър Берон", гр. Добрич учител

Любим цитат

"Най-добрите учители са децата" Майка Тереза

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2014 г. Август 2016 г. Висше - магистър Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", гр. Шумен Специална педагогика, педагогика на интелектуалната недостатъчност
Септември 1996 г. Юни 1999 г. Висше - бакалавър Славянски университет психология, втора специалност - педагогика
Юни 1986 г. Юни 1988 г. Полувисше Институт за детски и начални учители "Тина Киркова", гр. Добрич Начална учителка, специализация труд и творчество
Септември 1982 г. Юни 1986 г. Средно ЕСПУ "Кирил и Методий", гр. Добрич

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Психолог, педагог
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2019 г. Октомври 2019 г. 4-та степен Тракийски университет Стара Загора, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
Септември 2015 г. Октомври 2015 г. 5-та степен Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ, гр. Варна Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ, гр. Варна Екипна работа на персонала
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ, гр. Варна Игрите и играчките в работата на педагогическите специалисти
Октомври 2019 г. 32 часа 2 кредита Тракийски университет Стара Загора, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите Научно-математически аспекти на организация на училището и процеса на обучение
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ, гр. Варна Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ, гр. Варна Реч и харизма на учителя

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучение на платформата „Classroom” 4 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Covid 19 и децата със СОП 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Арттерапевтични техники при деца със СОП 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Май 2020 г. Май 2020 г. Комуникативни нарушения. Терапия 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Април 2020 г. Април 2020 г. Въведение във Валфдорфската педагогика 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Март 2020 г. Март 2020 г. Ментална аритметика 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Монтесори метод в подготвителна група 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Музикотерапия; Музикални дейности при деца с нарушения 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Социално кръгче 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Професионалният стрес при работа с деца 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпоммагане” по отношени 1 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост 3 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Информационните технологии при деца със СОП 3 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Осъществяване на сътрудничество - тренинг 3 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Кристални и индигови деца 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Май 2018 г. Май 2018 г. Теория и практика на експресивната арттерапия 3 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Май 2018 г. Май 2018 г. Работа с интерактивна дъска 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Април 2018 г. Април 2018 г. Играта като фактор в обучението на деца със СОП 4 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Участие в европейски проекти. Платформа e-twinning – място за комуникация по електронен път между училищата в Европа 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Изготвяне на примерни образци по наредбата за приобщаващото образование и ЗПУО 4 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Четене и обсъждане на наредбата за приобщаващото образование 8 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Април 2017 г. Април 2017 г. Хранене при деца със СОП 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Април 2017 г. Април 2017 г. Четене и обсъждане на Закона за предучилищното и училищно образование 4 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Март 2017 г. Март 2017 г. Сензорната интеграция или „целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Февруари 2017 г. Февруари 2017 г. Стратегии за преподаване и подкрепа на учениците със СОП в контекста на включващото образование 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Януари 2017 г. Януари 2017 г. Различия между интегрираното обучение и приобщаващото образование 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Обучаване в навици, които искаме да видим у децата. Формиране на функционални умения при децата със специални нужди 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Партньорство с родители 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич
Октомври 2016 г. Октомври 2016 г. Развиващата роля на играта при деца с интелектуална недостатъчност 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон", гр. Добрич

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език C1 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
групов ръководител 9 клас 2021/2022

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група 2020/2021

Умения и компетентности

Социални умения

Комуникативна, толерантна, позитивна съм. Винаги се старая да бъда ясна в комуникацията си с околните, слушам активно събеседниците си и се старая да владея реакциите и емоциите си. Проявявам емпатия към колегите и родителите на децата. Имам добри умения за сработване в екип. Справям се много добре с разрешаване на конфликти. Лесно се адаптирам към динамична среда. Мога да поемам отговорност.

Организационни умения

Координация на дейности пряко произтичащи от естеството на работата, координация и сътрудничество с колеги и родители. Организиране и провеждане на педагогическата дейност в съответствие с изискванията определени в нормативните и образователни документи. Своевременно и коректно водене на задължителната документация, участие в педагогически съвети, изпълнение на техните решения. Участие в различни организационни и методически форми и инициативи, свързани с дейността на институцията. Организация на съвместни дейности, гъвкавост, инициативност, креативност, решителност.

Технически умения

Умения за работа с операционна система Windows, умения за работа с интерактивна бяла дъска, умения за работа с MS Offise - Word, Excel, Power Point, умения за работа с различни интернет приложения.

Когнитивно-базирани умения

Организиране на среда стимулираща детското развитие. Съхраняване и грижа за индивидуалността на всяко дете в групата. Реализиране на педагогическото взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване. Създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както между учител и деца, така и между самите деца. Грижа за изграждане на ценностни ориентири за уважение и зачитане индивидуалността и уникалността на отделната личност, съобразявне с личностните и ценностни различия между хората. Грижа за изграждане на национални и общочовешки добродетели.


Методи на преподаване

В работата си винаги подхождам индивидуално към всяко дете, като се съобразявам с неговите възможности, потребности и интереси. Използвам словесни, нагледни и практически методи, като всяка дейност протича под формата на игра. 

Старая се пространството в помещението да е структурирано така, че да се сведат до минимум разсейващите вниманието фактори.

Използвам визуално разписание. Този метод позволява учениците да бъдат обучени в определени навици, като в някакъв последстващ момент, тези навици могат да бъдат пренесени в нови ситуации; съдейства за повишаване гъвкавостта и способността за справяне с възникващите в бъдеще казуси и проблемни ситуации; подпомага елиминирането на неприемливи модели на поведение, редуцира нивата на тревожност, допринася за постигане на максимален комфорт в ежедневните дейности; стимулира развитието на самостоятелност и независимост, което от своя страна повишава самооценката; подпомага децата с езикови проблеми в разбирането и изпълняването на инструкциите.

В работата си използвам обучителни материали, които са адаптирани към целите, за които са предназначени.

Широко приложение в работата ми намира музиката - музиката като слушане, като чувство /усещане/, гледане, свирене, изразяване, като контакт /взаимодействие/, като движение, като релаксация.

Основни техники и методи на преподаване, които използвам са:

- учене чрез имитация

- учене чрез използване и включване на собствения си опит

- учене чрез повишаване на мотивацията

- учене чрез игра и откривателство

- учене чрез взаимодействие и алтернативни форми на комуникация и общуване

- учене чрез включване на сетивата

- преподаване чрез ефективно учене от самите ученици

- извършване на наблюдение по време на процеса на преподаване с цел извършване на промени за по-голяма функционалност


Философия на преподаване

Преподаването е двупосочна улица - ние, учителите, учим учениците, а учениците учат нас.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2015 г. Юли 2018 г. "Thinking Globally, Learning Together" Erasmus+ Erasmus+

Членство в организации

Период от Период до Организация
Октомври 2010 г. До сега Синдикат на българските учители