Учителско портфолио

Ангелина Плоскова

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0878988991

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
29
Учителски стаж:
29

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
старши учител по математика
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето основно училище "Пейо Яворов" - Благоевград

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2010 г. До сега Девето основно училище "Пейо Кр. Яворов" - Благоевград старши учител по математика
Септември 2009 г. Юни 2010 г. Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" -Благоевград учител по математика
Септември 2008 г. Юли 2009 г. Девето основно училище "Пейо КР. Яворов" - Благоевград помощник-учител
Септември 2005 г. Юни 2008 г. Основно училище в с. Бело поле учител по математика
Септември 2004 г. Септември 2005 г. XI ОУ "Христо Ботев" -Благоевград учител по математика
Септември 1998 г. Септември 2000 г. Природо-математическа гимназия "Акад. Сергей Корольов" - Благоевград учител по физика и астрономия
Септември 1996 г. Септември 1998 г. Седмо средно училище "Кузман Шапкарев" - Благоевград учител по математика
Септември 1992 г. Септември 1996 г. Шесто СУ "Иван Вазов" - Благоевград учител по математика

Любим цитат

"Най-важното явление в училище, най-поучителния предмет, най-живият пример за ученика е самият учител"

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1987 г. Юли 1992 г. Висше - магистър Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Физика и математика
Септември 2003 г. Декември 2004 г. Висше - магистър Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград учител по информатика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Физика и математика
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
учител по информатика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2011 г. Ноември 2011 г. професионално -квалификационна степен Физика и математика 5-та степен Тракийски университет в гр. Стара Загора
Юли 2011 г. Юли 2011 г. професионално -квалификационна степен Физика и математика 4-та степен Софийски университет "Св.Климент Охридски"
Ноември 2017 г. Ноември 2018 г. професионално -квалификационна степен Физика и математика 3-та степен Софийски университет "Св.Климент Охридски"
Юли 2020 г. Декември 2021 г. професионално -квалификационна степен Физика и математика 2-ра степен Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2021 г. 16 часа 1 кредит "Мениджър консулт" ЕООД Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти
Юни 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Софийски университет "Св.Климент Охридски" Професионалните умения и компетентности на учителя
Юни 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Софийски университет "Св.Климент Охридски" Наставничеството в образователна среда
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит "Просвета - София" АД гр. София Умения за успешно прилагане на новите учебни програми по информационни технологии в 6. клас
Октомври 2018 г. 16 часа 1 кредит "ИДЕИТЕ" ЕООД град София Лесни стъпки в приобщаването - предизвикателството на общата подкрепа
Юни 2018 г. 8 часа 1 кредит Издателство "Булвест 2000" Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображението и паметта на учениците
Ноември 2019 г. 32 часа 2 кредита Център за професионално обучение към "МАТЕВ-СТРОЙ" ЕООД "Техники за ефективно общуване, целящи преодоляване на стреса и емоционалното прегаряне в образователните институции"
Май 2021 г. 48 часа 3 кредита Софийски университет "Св.Климент Охридски" Диагностичната дейност на учителя
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа
Февруари 2023 г. 16 часа 1 кредит "Клет България" ООД Методически насоки и специфики в образователния процес. Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас
Декември 2023 г. 32 часа 2 кредита Тренинг и обучителен център "Щастие" STEM и STEAM обучение в предучилищното и училищно образование. Интегриране на образователните иновации в заниманията с децата/учениците."

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Дискусия на тема: "Изпитите след 7. клас" 1 Девето основно училище "Пейо КР. Яворов" - Благоевград
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Открита практика - Отбелязване на Деня на християнското семейство 1 Девето основно училище "Пейо КР. Яворов" - Благоевград
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Рисунка с черен материал - "Натюрморт с предмети и драперия" 2 Къща "Музика" 1, кв. "Вароша", ет. 2, кабинет по "Изобразително изкуство" към ЦЛТРДБ
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Открита иновативна практика - "Денят на благодарността" 1 Девето основно училище "Пейо КР. Яворов" - Благоевград
Декември 2022 г. Декември 2022 г. Открита иновативна практика - "Коледна пиеса"" 1 Девето основно училище "Пейо КР. Яворов" - Благоевград

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юли 2015 г. Август 2015 г. Квалификационен курс Българска учителска програма по физика в Церн Министерство на образованието и науката
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Семинар Превенция на рисковете за деца в Интернет Регионален инспекторат по образование, Благоевград
Декември 2013 г. Декември 2013 г. Семинар Професионалното портфолио - надежден инструмент за оценка и самооценка на дейността на учителя РААБЕ България
Март 2021 г. Март 2021 г. Семинар Работа с Microsoft Mischief. Един компютър - много мишки Майкрософт България
Ноември 2011 г. Ноември 2011 г. Обучителен курс "Интерактивни компютърни презентации" Обучение
Декември 2005 г. Декември 2005 г. Обучителен курс Базови и специфични компютърни умения на учители по математика и физика Майкрософт България
Юли 2007 г. Юли 2007 г. Обучителен курс курс на обучение модул "Биология" за учебен предмет в VI клас "Човекът и природата" Министерство на образованието и науката
Юни 2007 г. Юни 2007 г. Обучителен курс курс на обучение модул "Химия" за учебен предмет в VI клас "Човекът и природата" Министерство на образованието и науката
Юни 2019 г. Юни 2020 г. Професионална квалификация Развиване на комуникативни умения Софийски университет "Св.Климент Охридски"
Март 2023 г. Март 2023 г. Семинар iZZI- най-новото в образователната платформа. Инструменти и ресурси за прогимназиален етап Издателство "Клет България"
Декември 2023 г. Декември 2023 г. Обучителен курс Нови образователни пространства eTwinning

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Математика 5 клас 2016/2017
Човекът и природата 5 клас 2016/2017
Информационни технологии 5 клас 2016/2017
Математика 6 клас 2016/2017
Човекът и природата 6 клас 2016/2017
Информационни технологии 6 клас 2016/2017
Математика 7 клас 2016/2017
Физика и астрономия 7 клас 2016/2017
Информационни технологии 7 клас 2016/2017
Математика 5 клас 2017/2018
Човекът и природата 5 клас 2017/2018
Информационни технологии 5 клас 2017/2018
Математика 6 клас 2017/2018
Човекът и природата 6 клас 2017/2018
Информационни технологии 6 клас 2017/2018
Математика 7 клас 2017/2018
Физика и астрономия 7 клас 2017/2018
Информационни технологии 7 клас 2017/2018
Математика 5 клас 2018/2019
Информационни технологии 5 клас 2018/2019
Математика 6 клас 2018/2019
Информационни технологии 6 клас 2018/2019
Математика 7 клас 2018/2019
Физика и астрономия 7 клас 2018/2019
Информационни технологии 7 клас 2018/2019
Математика 5 клас 2019/2020
Човекът и природата 5 клас 2019/2020
Информационни технологии 5 клас 2019/2020
Математика 6 клас 2019/2020
Човекът и природата 6 клас 2019/2020
Информационни технологии 6 клас 2019/2020
Математика 7 клас 2019/2020
Физика и астрономия 7 клас 2019/2020
Информационни технологии 7 клас 2019/2020
Математика 5 клас 2020/2021
Математика 6 клас 2020/2021
Математика 7 клас 2020/2021
Физика и астрономия 7 клас 2020/2021
Математика 5 клас 2021/2022
Математика 6 клас 2021/2022
Математика 7 клас 2021/2022
Физика и астрономия 7 клас 2021/2022
Биология и здравно образование 7 клас 2021/2022
Химия и опазване на околната среда 7 клас 2021/2022
Математика 6 клас 2022/2023
Компютърно моделиране и информационни технологии 6 клас 2022/2023
Математика 7 клас 2022/2023
Физика и астрономия 7 клас 2022/2023
Химия и опазване на околната среда 7 клас 2022/2023
Биология и здравно образование 7 клас 2022/2023
Информационни технологии 7 клас 2022/2023
Математика 5 клас 2023/2024
Човекът и природата 5 клас 2023/2024
Математика 7 клас 2023/2024
Компютърно моделиране и информационни технологии 7 клас 2023/2024
Физика и астрономия 7 клас 2023/2024
Химия и опазване на околната среда 7 клас 2023/2024
Биология и здравно образование 7 клас 2023/2024
Математика - разширена подготовка 5 клас 2023/2024

Умения и компетентности

Социални умения

Способност за комуникация с колеги

Организационни умения

Умения за работа в екип

Емоционална устойчивост, тактичност, самостоятелност, организираност, честност, отговорност

Технически умения

Работа с Microsoft office Word, Excel, Power Point, Internet. Познанията ми дават възможност да получавам достъп до разнообразна допълнителна информация, която използвам в образователно-възпитателния процес и ми помага успешно  да мотивирам учениците при тяхната подготовка

Когнитивно-базирани умения

Реализирам  педагогическо взаимодействие чрез разнообразни методи и форми на преподаване, създаване и поддържане в процеса на обучение на среда, атмосфера и дисциплина, които благоприятстват и стимулират добър психологически климат, коректни взаимоотношения по повод на учебния процес между учител и ученик.

Първоначална професионална подготовка

Първоначалната подготовка на учителя и непрекъснато професионално развитие са от решаващо значение, за да се гарантират компетентности, умения и знания, които позволяват да се реагира при различни ситуации в класната стая

Планиране на урок или на педагогическа ситуация

Планирам урока от няколко части:

Формулиране на темата на урока

цели на урока

указания за учебни помагала

тип на урока

формиране на основни понятия

метод на обучение - устно, писмено, самостоятелна работа

домашна работа

завършване на урока

Организиране и управление на образователния процес

При организиране и управление на образователния процес отчитам конкретните особености на всеки ученик - възрастови, когнитивни и емоционални.

Използвам иновативни методи в работата си - учебници, учебни помагала, електронни учебници за нагледно усвояване на материала.

Осигурявам на учениците възможност да упражнят и приложат придобитите знания, да развият творческо мислене и мотивация за самостоятелна работа по групи, работа по проекти и презентации.

Оценяване на напредъка на децата/учениците

При оценяване се ръководя от държавните образователни стандарти за оценяване на резултатите от обучението. Прилагам инструментариум за проверка и оценка на постигнатите резултати чрез ясни и точни критерии, които важат еднакво за всички ученици.

Управление на процесите в отделни групи или паралелки

Притежавам умения да организирам, координирам и контролирам дейностите по време на преподаването, поддържам необходимата дисциплина и работна атмосфера в класа, знания и умения за работа с ученици със затруднения, като организирам различни форми на взаимодействия, основани на взаимно доверие и уважение.

Kариерно ориентиране и консултиране

При кариерното консултиране учениците от VII клас придобиват разширени познания за различни професии и техните характеристики, изграждат представа за собствените силни страни, интереси и предпочитания. Извършват се дейности по кариерно ориентиране като запознаване с професии - използват се презентации, лекции, филми.

Работа в екип

В училище учениците се научават да спазват правилата на класната стая, които включват фокус върху ученето, уважение и изслушване, изпълнение на задачите в срок. Тези правила улесняват и груповата работа. Развивам умението за работа в екип, защото по този начин класът се развива като общност.

Работа с родители и други заинтересовани страни

В IX ОУ ключът към продуктивната и положителна комуникация родител - училище обхваща родители, учители, администратори, външни лектори, треньори, ръководители на клубове, ресурсни учители, психолог и логопед. Работейки в синхрон и поддържайки ефективна комуникация, родителите и училището ще спомогнат много за успеха на учениците.


Методи на преподаване

Старая се да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да мисли, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми.

Философия на преподаване

Усещам това което правя като призвание и върша работата си с удоволствие. Непрекъснато мисля за учениците си и ги обичам. Стремя се да бъда пример за подражание. Непрекъснато давам примери от живота си и живота на хора, преуспели със знанията и възможностите си и по този начин ги мотивирам. Опитвам се да респектирам, но и да вдъхвам доверие и загриженост. Държа на дисциплината и съм достатъчно взискателна към знанията, като оценявам свободата на мислене и поощрявам идеите. Създавам ясни и точни правила за поведение без да ги променям. Като педагог уважавам убеждението, че ученика трябва да се развива. За целта го приемам като равностоен партньор в учебния процес. Всеки ученик има силни и слаби страни. Моята задача е с непрекъснато да ги провокирам за да ги опозная. Това го осъществявам като поставям задачи за домашна работа. Много често предоставям казуси за да чуя мнението на всеки един ученик по конкретна ситуация. В този случай всеки се чувства отговорен и се стреми да се защити.

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Национално състезание "Многознайко" - Млад математик"

През учебната 2021г. ученици от VII клас получиха грамоти и медали в състезанието "Млад математик"


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Доклад за конференция Автор Светлина. Източници на светлина

На 2 - 5 април 2015г. се проведе XLIII национална конференция по въпросите на обучението по физика. Участвах с доклад за средното образование на тема: "Светлина. Източници на светлина". Този доклад беше публикуван от издателство "Херон прес"-София MMXV в книгата "Оптика и оптични технологии в образованието"

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Май 2019 г. Юни 2019 г. "Подкрепа за успех" Преподавател Министерство на образованието и науката

През учебна 2018 - 2019г. водих групи V и  VII клас за допълнителни обучения по математика по проект "Подкрепа за успех"

Ноември 2019 г. Септември 2020 г. "Подкрепа за успех" Преподавател Министерство на образованието и науката

През учебна 2019-2020г. водих групи V и VI клас по проект "Подкрепа за успех" за допълнително обучение по математика към Министерство на образованието и науката

Ноември 2020 г. Юни 2021 г. "Подкрепа за успех" Преподавател Министерство на образованието и науката

През учебна 2020-2021г. водих групи V и VI клас по проект "Подкрепа за успех" за допълнително обучение по математика  към Министерство на образованието и науката

Декември 2021 г. Юни 2022 г. "Подкрепа за успех" Преподавател Министерство на образованието и науката

През учебна 2021-2022г. водих групи V, VI и VII клас по проект "Подкрепа за успех" за допълнително обучение по математика към Министерство на образованието и науката

Октомври 2023 г. Ноември 2023 г. Равен достъп до училищно образование в условията на кризи ръководител Министерство на образованието и науката
Октомври 2023 г. Август 2024 г. Национална програма "Иновации в действие" партньор Министерство на образованието и науката

Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 1998 г. До сега Съюз на физиците в България

Галерия