Учителско портфолио

Ванеса Георгиева

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0896249515

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
7 години
Учителски стаж:
2 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Начален учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Декември 2022 г. До сега Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов" Учител
Септември 2021 г. Ноември 2022 г. Основно училище "Аверкий Попстоянов" Учител
Април 2021 г. Юни 2021 г. Основно училище "Аверкий Попстоянов" Учител

Любим цитат

"Училището е работилница, където се формира мисълта на подрастващото поколение, и трябва да го държите много здраво, ако не искате да изпуснете бъдещето от ръцете си" Анри Барбюс

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2018 г. Май 2020 г. Висше - магистър Югозападен университет "Неофит Рилски" Начална училищна педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Декември 2023 г. 32 часа 2 кредита Тренинг и обучителен център "Щастие" "STEM и STEAM обучение в предучилищното и училищно образование. Интегриране на образователните иновации в заниманията с децата/учениците."
Октомври 2023 г. 16 часа 1 кредит Заедно в час Компетентности в училище - умения на XXI век в час
Юни 2022 г. 32 часа 2 кредита Независим учителски синдикат - София "Учене в класната стая и занимания по интереси. Проектно-базирано обучение в групите за целодневна организация на учебния процес."

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Класен ръководител 1 клас 2023/2024
Групов ръководител 1 клас; 2 клас; 4 клас 2022/2023
Групов ръководител 2 клас; 3 клас; 4 клас 2021/2022

Умения и компетентности

Социални умения

Съвместното съжителство с други хора и екипната работа са от съществено значение.

Технически умения

Работа с Microsoft Office - Word, Excel, Power Point;

Работа с Internet.

Организационни умения

Умения за работа в екип и в мрежа;

Добри взаимоотношения с учителския колектив и училищното ръководство;

Изготвяне на сценарии за училищни тържества по различни поводи;

Участия в състезания и проекти

Работа с родители и други заинтересовани страни
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие
Друго умение

Музикални и танцувални умения


Методи на преподаване

Професията на учителя е твърде сложна и отговорна, имайки предвид, че нейната основна и специфична особеност е целенасочената дейност по обучението и възпитанието на децата. Успехът във възпитателно-образователния процес е немислим без личността, дейността, стила на общуване и ръководство на учителя.

Използвам подходящи образователни стратегии, методи и техники, които:

- дават оптимален резултат в конкретна учебна ситуация;

- отговарят на различните образователни потребности на учениците;

- мотивират учениците и стимулират личностното им развитие;

- окуражават учениците да задават въпроси, да правят връзки и да участват активно в учебния процес;

- стимулират дейностния подход в обучението и "ученето чрез правене";

- реализират вътрешнопредметни и междупредметни връзки.


Философия на преподаване

Преподаването в начален етап е важна и отговорна задача за всеки учител. Чрез обучението по всички учебни предмети се стремя да формирам в учениците комуникативно-речеви умения и знания в различни научни области. 

Основният урок, който трябва да научат е, че: "Нищо в този живот не се дава наготово"! Ученик е този, който учи, осъществява специфичната дейност, наречена учене. Те могат и учителят е основният двигател.  

Образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо. Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни своето призвание - освободен от административен, родителски и обществен натиск. Учителят за мен е творец, който всеки ден се труди над своите творби - децата. Смятам че трябва да му се даде повече свобода на преподаване, да не се слагат рамки на творческата му дейност. И като всеки творец, учителят трябва да се интересува, да се учи и да прилага в работата си най-новите и иновативни методи на преподаване. 

 

 

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Състезание "Аз, природата и светът"
Състезание "Аз и знанието"

Участвалите ученици показаха завидни знания и отличнни резултати в състезанието "Аз и знанието". Те получиха грамоти за достойно представяне и висок състезателен дух!

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2023 г. Юни 2024 г. НП "Заедно в изкуствата и в спорта" Координатор на програмата Девето основно училище "Пейо Крачолов Яворов"

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
"Незабравимата България" 26.10.2023 г.

Спектакъл "Незабравимата България" по повод 1-ви ноември - Ден на народните будители!

Ден на четенето в България 17.11.2023 г.

Четене на приказки на любими автори от по-големите ученици!

Галерия