Учителско портфолио

Мария Сабахлъкова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0895124258

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
3 години
Учителски стаж:
3 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител подготвителна група
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Девето ОУ "Пейо Кр. Яворов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Ноември 2020 г. Септември 2023 г. Девето ОУ "Пейо Кр. Яворов" Начален учител ЦОУД
Септември 2023 г. До сега Девето ОУ "Пейо Кр. Яворов" Учител подготвителна група

Любим цитат

За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш. - В. О. Ключевски

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2016 г. Септември 2020 г. Висше - бакалавър ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград Предучилищна и начална училищна педагогика
Октомври 2021 г. Юли 2022 г. Висше - магистър ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград Информационни технологии при обучение в начална училищна възраст

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Информационни технологии при обучението в начална училищна възраст
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2023 г. Октомври 2023 г. 5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Януари 2022 г. 16 часа 1 кредит Бит и техника ООД Варна Проектното обучение по технологии и предприемачество в начален етап като иновативна образователна технология
Февруари 2022 г. 16 часа 1 кредит Бит и техника ООД Варна Изследователският подход в обучението по математика в начален курс
Февруари 2022 г. 16 часа 1 кредит Бит и техника ООД Варна Иновативни методи в обучението по човекът и природата в начален етап III - IV клас
Ноември 2021 г. 16 часа 1 кредит "Мениджър Консулт" ЕООД Атестиране и професионално развитие на педагогическите специалисти
Юли 2022 г. 32 часа 2 кредита Институт за прогресивно образование JUMP Math - Иновативна система за преподаване на математика
Януари 2023 г. 16 часа 1 кредит Национален център за повишаване класификацията на педагогическите специалисти Обучените на педагогическите специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа
Май 2023 г. 16 часа 1 кредит Синдикат на българските учители Ролята на лидерството за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес
Декември 2023 г. 32 часа 2 кредита Тренинг и обучителен център "Щастие" STEM и STEAM обучение в предучилищното и училищно образование. Интегриране на образователните иновации в заниманията с децата/учениците.

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)
Руски език B2 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Начален учител ЦОУД 2 клас 2020/2021
Начален учител ЦОУД 3 клас 2021/2022
Начален учител ЦОУД 4 клас 2022/2023

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Девето ОУ "Пейо Кр. Яворов" 2023/2024
Четвърта подготвителна група (ПГ-6г.) Девето ОУ "Пейо Кр. Яворов" 2023/2024

Методи на преподаване

Старая се да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да мисли, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми.

Философия на преподаване

Усещам своята професия като призвание и върша работата си с удоволствие. Стремя се да бъда пример за подражание. Опитвам се да респектирам, но и да вдъхвам доверие и загриженост. Държа на дисциплината и съм достатъчно взискателна към знанията, като оценявам свободата на мислене и поощрявам идеите. Създавам ясни и точни правила за поведение без да ги променям. Като учител уважавам убеждението, че ученика трябва да се развива. За целта го приемам като равностоен партньор в учебния процес. Всеки ученик има силни и слаби страни. Моята задача е с непрекъснато да ги провокирам за да ги опозная. 

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Екологичен детски спектакъл В ДТ "Никола Вапцаров" 08.12.2023 г.
Среща с народната певица Кинче Вълчева и запознаване на децата с българските фолклорни етнографски области 25.01.2024 г.
“НЕзабравимата БЪЛГАРИЯ” с Искрен Красимиров 27.10.2023 г.
Запознаване с невероятната авторка на детските книжки “Усмивката на Леа” и “Леа + Перла” - Яна Василева 11.01.2024 г.

Галерия