Вихрен Иванов

Вихрен Йорданов Иванов

Националност: Българин

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0886865130

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
39 години,11месеца
Учителски стаж:
39 години ,11 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
ЦПЛР
Име на институцията:
цплр - одк Силистра

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1984 г. До сега ЦПЛР ОДК - Силистра Старши учител

Любим цитат

Светът видян през детските очи е по красив.

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1981 г. Юли 1984 г. Полувисше ИПУ- " Дочо Михайлов" - Силистра Български език и литература, Френски език, Изобразително изкуство

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Изобразително изкуство
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Март 2017 г. Юни 2017 г. "Методически насоки за обучение по гражданско образование Изобразително изкуство 5-та степен 16ч. "Просвета - София" АД

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Март 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Синдикат на българските учители " Образование в мултикултурна среда"
Март 2018 г. 8 часа 0.5 кредита Софийски университет " Св Климент Охридски" "Организация на образователния процес"
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит РЦПППО - Силистра "Допълнителни компетенции на масовия учител за работа с деца и ученици със специални и образователни потребности"
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит РЦПППО - Силистра "Интерактивни методи на обучение"

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Декември 2016 г. Декември 2016 г. "Предизвикателства в работата на педагогическите специалисти в ЦПЛР- ОДК, свързани с иновативни практики за работа..." , свързани 8 ЦПЛР ОДК - Силистра
Април 2017 г. Април 2017 г. "Спектаклите на групите от направление Изкуство при ЦПЛР- ОДК..." 4ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Април 2017 г. Април 2017 г. "Утвърждаване имиджа и популяризиране на дейността на ЦПЛР- ОДК.." 4Ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Март 2018 г. Март 2018 г. "Заниманията в театрално студио " Артистик" 8ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Май 2018 г. Май 2018 г. "Сътрудничесво на ОДК с ДГ в община Силистра.." 4ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Развиване на културни компетентности и личностно израстване.." 4ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Март 2019 г. Март 2019 г. "Спортът за преодоляване на агресията в училище" 8ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. "Професионално портфолио и кариерно развитие на учителите" 4ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Запознаване с нова наредба№15 3ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Януари 2020 г. Януари 2020 г. "Педагогически компетентноси за изготвяне на портфолио" 8ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Май 2020 г. Май 2020 г. Дигитални компетентности,практики в електронна среда -- Covid 4ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Представяне на презентация на портфолио" 3ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Запознаване с промени в нормативните документи" 4ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучение за работа - неприсъствено в електронна среда" 4ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Взаимоотношенията с родителите - критерий за успех" 4ч. ЦПЛР ОДК - Силистра
Април 2021 г. Април 2021 г. "Усъвършенстване на професионалните взаимоотношения и микроклимата в педагогическия колектив" 4ч. ЦПЛР ОДК - Силистра

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Френски език А2 (Основно ниво на владеене)
Руски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
школа изобразително изкуство 1 клас; 12 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Сборна група ЦПЛР - ОДК Силистра 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Умения и компетентности

Технически умения

Познание и умение за боравене с инструментариума необходим при различните жанрове на изобразителното изкуство.Проектиране на сценична украса, изложбено пространство и рекламен афиш.

Социални умения

Работа в екип с деца , родители ,обществени организации и институции. Участия в Българо - Румънски проеки и културни събития с детски център гр. Кълъраш и Културен център към Йонеско " Йонел Перлея" гр.Слобозия.

Социални умения

Организиране на учебния процес,Презентиране на преподавателската дейност чрез участия в конкурси , изложби, пленери и други културни събития.взаимодействие с родители и взаимно подпомагане,екипна работа с колеги от ОДК и други учебни заведения.

Планиране, организиране и контрол

Преструктуриране и планиране на учебната дейност в КОВИД среда.Използване на алтернативни способи за презентиране на постигнатите резултати чрез виртуални изложби и образователни видео клипове.Използване на методи за дистанционна комуникация.


Методи на преподаване

Чрез обяснение и онагледяване.Провокиране на въображението при формоизграждането и цветовият диапазон на рисунката.Надграждане на знанията в различните области на изобразителното изкуство и прилагането им в изобразителната дейност. Използване на различни похвати и изразни средства в създаване твобата.Споделяне на творчески умения изнания в процесът на работа.


Философия на преподаване

Възпитание в респект и уважение към най големият творец природата. Изграждането на художествена творба се състои от мисъл наблюдателност и натрупани умения.Прекия контакт - учител , ученик. Методът на онагледяване и коментиране / конферанс/ на художествения продукт е предпоставка за добри резултати.


Добри практики

"Ние го павим за добро и красиво"

Представяне на изложи на деца и родители под надслов" Заедно". Съвместни дейности с детски градини,с обществани организации . "Изложба в чекмедже" с Драматично куклен театър. Изложба посветена на денят на рисунката - заедно с Градска галерия -Силистра, Изложба за денят на детето - съвместно с читалище с.Айдемир."Коледна изложба в детско отделение на силистренската болница.Участие в Българо - Румънски инициативи:Великденски пленер - гр.Констанца,Изложба-гр.Слобозия , съвместна дйност с детски център гр. Кълъраш.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Участие в педагогически практики и взаимодейсвие с родители , общественост и културни институции

Вътрешна квалификация; Изложби: "Никулден " и "Иконнопис" Сътрудничество с родители: Подпомагане при реновиране на учебната база/Ателие/ , Представяне на изложба " ЗАЕДНО" с творби на родители, детска изложба" ИЗЛОЖБА В ЧЕКМЕДЖЕ" в Драматично - куклен театър Силистра , Изложба посветена на денят на рисунката в Градска галерия Силистра,Съвместни дейности с Община Силистра и регионална библиотека "Партений Павложич", Организиране на изложба посветена на  ДЕНЯТ НА ДЕТЕТО " съвместно с читалище с Айдемир.Пленер посветен на река Дунав - Дунавски парк , съвместно с Обшина Силистра.


Постижения на ученици

участия в пленери ,изложби и международни и национални конкурси.

Участия с първи награди в 5 международни конкурса за перъода 2016 2021г : Ксанти Гърция , Сунопта Сащ ,Канагава Япония "Отворени врати" Румъния  и "Слънчевите руни" България. Национални с награди: за 2016шест, 2017 девет,2018 седем ,2019 девет,2020осем, 2021единаресет. Децата придобиват умения и знания в областта на изкуство , начините за аранжиране на изложби и естетизиране учебната среда.    


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Участие в международен конкурс: " Слънчевите руни" 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018

Международни:Призови места "Отворени прозорци"-Румъния - 2016г.   " Канагава приз" Япония -2019   " Сунопта" - Сащ 2019  Международно биенале Ксанти - Гърция 2018    Национални конкурси: Пеизови места " Водата извор на живот" Бургас , "Вълшебният свят на Родопите"Кърджали , "Златна есен"Севлиево , "Малките нашенци" Казанлък , " Св. Трифон Зарезан" Сунгурларе , "Пролет върху листта"Кюстендил." Моето ДЗИ-Несисам на пътя" София, "Щърко шарен добре си ни дошъл" Сливен,"Магията на кукеров ден"Меден рудник - Бургас , "Рецептите на баба" София, " Биенале на рисунката"Свищов. "Детство мое, реално и вълшебно" Ловеч, "Децата рисуват,цветята,морето,света"Поморие." Слънчевите руни", "Екофорум-Сребърна" Силистра.


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Видеозапис Автор Видеоклипове- " Как се рисува това"

Заснимане на изобразителния процес.Представяне на завършени творби от различните жанроже. Акварелна техника"Мокро в мокро", Техника Сграфито - рисуване с маслени пастели.Различни способи за шарене на Великденски яйца . Колаж - изработване на КОЛЕДНА КАРТИЧКА.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2021 г. Декември 2021 г. "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в ЦПЛР Старши учител ЦПЛР - ОДК Силистра

Проект към МОН за подобряване на учебната база/ Ателие по рисуване/ на стойност 19 200лв. , който включва мебелно обзавеждане, закупуване на графични таблети , оборудване със стативи и материали за рисуване и моделиране.


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
"Никулденска" и" Коледна" празнични изложби 06.12.2021 г.

Оргенизиране и провеждане на традиционните детски изложби в присъствен или виртуален вариянт.


Членство в организации

Период от Период до Организация
Април 2004 г. До сега ЦПЛР - ОДК Силистра

Самооценка

Самонаблюдение

 Информираност за културни събития и новости в областта на изкуството.Придобиване на нови знания за дигиталните изкусва и прилагането им.Творчески подход в учебният процес.Изграждане на естетически мироглед у децата -" Да бъдем добри - изкуство срещу агресия"


Бъдещи планове

Оформление на изложбена зала за презентиране на художествени творби. Да продължим и умножим участията на децата в конкурси , пленери и изложби. Да продължа доброто сътрудничество с родители и общественост.Оформление на коледен кът в ДГ "Радост" Организиране на виртуална изложба за "Никулден" и Коледа.

Галерия