Айлин Муйдин Юсуф

Айлин Муйдин Юсуф

Националност: Р.Б

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0894327432

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
18 години
Учителски стаж:
10 години, 5 месеца и 16 дни

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Основно училище ''Иван Сергеевич Тургенев''

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2003 г. Октомври 2009 г. Читалище ''Н. Й. Вапцаров'' библиотекар
Септември 2010 г. Юни 2016 г. ЦДГ ''Кокиче'' с.Самуил учител
Септември 2016 г. Септември 2017 г. СУ ''Христо Ботев'' гр. Разград възпитател
Септември 2017 г. Юни 2021 г. ОУ ''Иван Сергеевич Тургенев'' възпитател
Септември 2021 г. До сега ОУ ''Иван Сергеевич Тургенев'' учител

Любим цитат

„Добрият учител е като свещ - тя изразходва себе си, за да освети пътя на другите.“

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2007 г. Септември 2010 г. Висше - бакалавър ШУ ''Епископ Константин Преславски'' Предучилищна и начална училищна педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2018 г. Ноември 2019 г. 4-та степен
Октомври 2018 г. Ноември 2018 г. 5-та степен

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит ШУ ''Епископ Константин Преславски'' ''Реализация на професионалните умения на учителя в урока''
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Бит и Техника- гр. Варна '' Актуални образователни стратегии за подкрепа творческия потенциал на учениците в началното обучение по изобразително изкуство''
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦМЕДТ ''Амалипе''- гр. Велико Търново ''Всеки ученик ще бъде отличник''
Март 2019 г. 16 часа 1 кредит ''Просвета-София '' АД, гр. София ''Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по български език и литература в 1. - 4. клас''
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит ДИКПО-гр. Варна ''Упражненията в обучението по български език в 1. - 4.клас''
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит SHKOLO ''Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание''
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД ''Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците''
Юни 2021 г. 48 часа 3 кредита ''Матев- строй'' ЕООД ''Използване на иновативни методи за развиване на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигентност на децата и учениците''

Практическо приложение


Умения и компетентности

Социални умения

-добри комуникативни умения и бързо адаптиране;

-позитивно мислене;

-сътрудничество с учители и родители;

-добри взаимоотношения с учителския колектив;

-уважение и стимулиране на уникалността и индивидуалността на всеки ученик;

-артистични умения 

-обичам работата по училищни проекти заедно с учениците (изработване на мартеници, лапбук, табла, картички и др.)