Модули на електронното портфолио в образованието

Основна информация

Основна информация

 • Лична информация
 • Трудов стаж
 • Актуална длъжност
 • История на длъжностите
 • Любим цитат / мото
Образование и квалификация

Образование и квалификация

 • Образование и специалности
 • Професионални квалификации
 • Квалификационни кредити
 • Вътрешни и други квалификации
 • Чужди езици
Практика и приложение

Практика и приложение

 • Учебни години и групи
 • Умения и компетенции
 • Методи на преподаване
 • Философия на преподаване
 • Добри практики
Участие и членство

Участие и членство

 • Участие в програми
 • Участие в проекти
 • Научно-изследователска дейност
 • Мероприятия и събития
 • Членство в организации
Постижения и авторство

Постижения и авторство

 • Лични постижения
 • Постижения на ученици
 • Авторство
Прикачени документи

Прикачени документи

 • Галерия от снимки
 • Сертификати
 • Презентации

Предимства и ползи на електронното портфолио в образованието

Електронното портфолио за учители
 • Покриване на всички изисквания на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за учителските портфолиа
 • Индивидуален панел за управление защитен чрез парола
 • Без нужда от специални умения или допълнителен софтуер
 • Предоставя информация, която не е включена в автобиографията и мотивационното писмо
 • Контрол на достъп до ВСЯКО ПОРТФОЛИО чрез "код за достъп"
 • Добавяне и корекция на информацията в реално време
 • Сигурно съхранение на всички приложени документи към портфолиото
 • Възможност за експорт към хартиен носител - PDF ФОРМАТ
Електронното портфолио за директори

Регистрация

Регистрирайте се в електронното портфолио в образованието.
Попълнете формата за регистрация, отнема 2 минути.
Не се колебайте, станете част от най-голямото електронно портфолио в България.