Цена на абонамент

Цената за абонамент е 29 лв. за 12 месеца

Еднократна инсталационна такса: 20 лв.

За десет портфолиа включително 20 % отстъпка

За групова заявка от 10 (десет) учителя

До двадесет портфолиа включително 25 % отстъпка

За групова заявка от 20 (двадесет) учителя

До петдесет портфолиа включително 30 % отстъпка

За групова заявка от 50 (петдесет) учителя

За повече от петдесет учителя - цени по договаряне.

Всички цени са без ДДС