Анета Петрова 2020/2021

Анета Стоянова Петрова

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0899264638

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
20 години 8 месеца 14дни
Учителски стаж:
5 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
ЦСОП " Д-р Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2016 г. До сега ЦСОП " Д-р Петър Берон" Учител

Любим цитат

Където и да отиваш, отивай с цялото си сърце.

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2017 г. До сега Висше - бакалавър ШУ " Епископ Константин Преславски" Специална педагогика
Септември 2004 г. Май 2007 г. Полувисше ШУ" Епископ Константин Преславски" Фермерство

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Интеракта Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи
Април 2021 г. 16 часа 2 кредита С-Иввена Методи за текущо оценяване на детската изобразителна дейност и обучение в арт терапевтични техники
Април 2021 г. 16 часа 1 кредит НИОПП Агресивни прояви в детската градина
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Интеракта ЕООД Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности
Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултациии тренинг ZS consult гр. Варна Арт - терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит Национальная асоциация для развития арт - терапевтической науки и практики " Арт - терапевтическая ассоциация" Арт - терапевтични техники и арт- педагогика в работа с деца и родители
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за Човешки Ресурси ООД гр. София Взаимоотношения ученик, родител и учител
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултациии тренинг ZS consult гр. Варна Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаващи политики Арт техники за развитие на индивидуалността при деца от предучилищна и училищна възраст
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултациии тренинг ZS consult гр. Варна Екипна работа на персонала в детската градина/ училището
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център " Плиска" - гр. София Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм
Юни 2021 г. 32 часа 2 кредита Институт за човешки ресурси ООД Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни.
Август 2021 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Арт терапевтични техники при деца съсСОП два ЦСОП
Май 2020 г. Май 2020 г. Комуникативни нарушения. Терапия два ЦСОП
Април 2020 г. Април 2020 г. Въведение във Валфдорфската педагогика два ЦСОП
Март 2020 г. Март 2020 г. Ментална аритметика два ЦСОП
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП два ЦСОП
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП два ЦСОП
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците два ЦСОП
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки два ЦСОП
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Монтесори метод в подготвителна група два ЦСОП
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Музикотерапия; Музикални дейности при деца с нарушения два ЦСОП
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Социално кръгче два ЦСОП
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпоммагане” по отношени един ЦСОП
Април 2019 г. Април 2019 г. Тяло на емоциите четири ЦСОП
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост три ЦСОП
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Информационните технологии при деца със СОП три ЦСОП
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост два ЦСОП
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Осъществяване на сътрудничество - тренинг три ЦСОП
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Кристални и индигови деца два ЦСОП
Май 2018 г. Май 2018 г. Теория и практика на експресивната арттерапия три ЦСОП
Май 2018 г. Май 2018 г. Работа с интерактивна дъска два ЦСОП
Април 2018 г. Април 2018 г. Играта като фактор в обучението на деца със СОП четири ЦСОП
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Участие в европейски проекти. Платформа e-twinning – място за комуникация по електронен път между училищата в Европа два ЦСОП
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Изготвяне на примерни образци по наредбата за приобщаващото образование и ЗПУО четири ЦСОП
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Четене и обсъждане на наредбата за приобщаващото образование 8 ЦСОП
Април 2017 г. Април 2017 г. Четене и обсъждане на Закона за предучилищното и училищно образование четири ЦСОП
Април 2017 г. Април 2017 г. Хранене при деца със СОП два ЦСОП
Март 2017 г. Март 2017 г. Сензорната интеграция или „целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието два ЦСОП
Февруари 2017 г. Февруари 2017 г. Стратегии за преподаване и подкрепа на учениците със СОП в контекста на включващото образование два ЦСОП
Януари 2017 г. Януари 2017 г. Различия между интегрираното обучение и приобщаващото образование два ЦСОП
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Обучаване в навици, които искаме да видим у децата. Формиране на функционални умения при децата със специални нужди два ЦСОП
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Партньорство с родители два ЦСОП
Октомври 2016 г. Октомври 2016 г. Развиващата роля на играта при деца с интелектуална недостатъчност два ЦСОП

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Април 2021 г. Април 2021 г. Конференция Мултифасетна конференция за детското развотие МУ-Пловдив
Март 2021 г. Март 2021 г. Обучителен курс Практическа арттерапия за деца със СОП Институт за терапия и експресивни изкуства
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Конференция Допълваща и алтернативна комуникация Фондация АСИСТ Помагащи технологии
Октомври 2019 г. Май 2020 г. Квалификационен курс Арттерапия и трудотерапия ВТУ"Св.Св. Кирил и Методий"

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов ръководител 12 клас 2020/2021
Групов ръководител 6 клас 2019/2020
Групов ръководител 5 клас 2018/2019
Групов ръководител 11 клас 2017/2018
Групов ръководител 9 клас 2016/2017

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Умения и компетентности

Социални умения

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, креативност, отговорност, коректност. Комуникативна способност и коректни взаимоотношения с родители.

Организационни умения

Организиране и провеждане на учебно - възпитателната работа в групата.

Технически умения

Работа с офис техника, с аудио и визуална техника. Добро владеене на Microsoft Office /Word, Exsel/.


Методи на преподаване

Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на умения и навици. С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете.


Философия на преподаване

Учителят е този, който трябва да намери подходa към всеки един ученик, да открие неговите силни страни и да ги използва максимално в часа, за да може да улесни намирането на пътя за усвояване на знанията и да накара детето да се чувства пълноценно. Усъвършенстването на учебните планове и програми не е достатъчно, за да бъде качествен един учебен процес. Необходимо е търсене на нови форми и методи на обучение и преподаване, за да бъде ученикът не пасивен слушател, а активен участник в обучението.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2015 г. Юли 2018 г. Thinking Globally, Learning Together" Erasmus+ ккккк

Галерия