Анета Петрова 2020/2021

Анета Стоянова Петрова

Националност: Българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0899264638

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
21 години 10 месеца 14дни
Учителски стаж:
6 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО-гр.Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2016 г. Февруари 2023 г. ЦСОП " Д-р Петър Берон" Учител
Февруари 2023 г. До сега РЦПППО Ресурсен учител

Любим цитат

Където и да отиваш, отивай с цялото си сърце.

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2017 г. Юли 2021 г. Висше - бакалавър ШУ " Епископ Константин Преславски" Специална педагогика
Септември 2004 г. Май 2007 г. Полувисше ШУ" Епископ Константин Преславски" Фермерство

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2022 г. Септември 2022 г. 5-та степен Тракийски унивеситет ДИКПО Стара Загора

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Април 2022 г. 16 часа 2 кредита С-ИВВЕНА Вербално-поведенчески анализ при деца от аутистичния спектър и сходни нарушения
Април 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД гр.София Методи и подходи при работа с хиперактивни деца с нарушена концентрация на внимание
Март 2022 г. 16 часа 1 кредит Тракийски университет ДИПКУ гр.Стара Загора Възможности за кариерно развитие на учителя
Ноември 2021 г. 16 часа 2 кредита С-Иввена Сензорна интеграция и терапия
Ноември 2021 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаващи политики Децата от аутистичен спектър в общообразователната среда-специфика и успешно приобщаване
Август 2021 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри
Юни 2021 г. 32 часа 2 кредита Институт за човешки ресурси ООД Емоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни.
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Интеракта Допълваща и алтернативна комуникация чрез символи
Април 2021 г. 16 часа 2 кредита С-Иввена Методи за текущо оценяване на детската изобразителна дейност и обучение в арт терапевтични техники
Април 2021 г. 16 часа 1 кредит НИОПП Агресивни прояви в детската градина
Юни 2020 г. 16 часа 1 кредит Интеракта ЕООД Използване на помагащи технологии, основани на контрол с поглед, при работа с деца със специални образователни потребности
Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултациии тренинг ZS consult гр. Варна Арт - терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит Национальная асоциация для развития арт - терапевтической науки и практики " Арт - терапевтическая ассоциация" Арт - терапевтични техники и арт- педагогика в работа с деца и родители
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за Човешки Ресурси ООД гр. София Взаимоотношения ученик, родител и учител
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултациии тренинг ZS consult гр. Варна Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Национален институт за образование и приобщаващи политики Арт техники за развитие на индивидуалността при деца от предучилищна и училищна възраст
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултациии тренинг ZS consult гр. Варна Екипна работа на персонала в детската градина/ училището
Март 2017 г. 16 часа 1 кредит Консултативен център " Плиска" - гр. София Подходи за работа с деца с нарушения в интелектуалната сфера и аутизъм
Април 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД Методи подходи при работа с хиперактивни деца и деца с нарушена концентрация на внимание
Октомври 2022 г. 16 часа 1 кредит Тракийски унивеситет ДИКПО Стара Загора Професионални умения на учителя

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Май 2023 г. Май 2023 г. Приказки. Терапия с приказки. РЦПППО
Март 2023 г. Март 2023 г. Специални деца в детската градина 4 РЦПППО
Март 2023 г. Март 2023 г. Основни подходи в арт терапията 4 РЦПППО
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Арт терапевтични техники при деца съсСОП два ЦСОП
Май 2020 г. Май 2020 г. Комуникативни нарушения. Терапия два ЦСОП
Април 2020 г. Април 2020 г. Въведение във Валфдорфската педагогика два ЦСОП
Март 2020 г. Март 2020 г. Ментална аритметика два ЦСОП
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП два ЦСОП
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП два ЦСОП
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците два ЦСОП
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки два ЦСОП
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Монтесори метод в подготвителна група два ЦСОП
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Музикотерапия; Музикални дейности при деца с нарушения два ЦСОП
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Социално кръгче два ЦСОП
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпоммагане” по отношени един ЦСОП
Април 2019 г. Април 2019 г. Тяло на емоциите четири ЦСОП
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост три ЦСОП
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Информационните технологии при деца със СОП три ЦСОП
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост два ЦСОП
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Осъществяване на сътрудничество - тренинг три ЦСОП
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Кристални и индигови деца два ЦСОП
Май 2018 г. Май 2018 г. Теория и практика на експресивната арттерапия три ЦСОП
Май 2018 г. Май 2018 г. Работа с интерактивна дъска два ЦСОП
Април 2018 г. Април 2018 г. Играта като фактор в обучението на деца със СОП четири ЦСОП
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Участие в европейски проекти. Платформа e-twinning – място за комуникация по електронен път между училищата в Европа два ЦСОП
Ноември 2017 г. Ноември 2017 г. Изготвяне на примерни образци по наредбата за приобщаващото образование и ЗПУО четири ЦСОП
Октомври 2017 г. Октомври 2017 г. Четене и обсъждане на наредбата за приобщаващото образование 8 ЦСОП
Април 2017 г. Април 2017 г. Четене и обсъждане на Закона за предучилищното и училищно образование четири ЦСОП
Април 2017 г. Април 2017 г. Хранене при деца със СОП два ЦСОП
Март 2017 г. Март 2017 г. Сензорната интеграция или „целевата игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието два ЦСОП
Февруари 2017 г. Февруари 2017 г. Стратегии за преподаване и подкрепа на учениците със СОП в контекста на включващото образование два ЦСОП
Януари 2017 г. Януари 2017 г. Различия между интегрираното обучение и приобщаващото образование два ЦСОП
Декември 2016 г. Декември 2016 г. Обучаване в навици, които искаме да видим у децата. Формиране на функционални умения при децата със специални нужди два ЦСОП
Ноември 2016 г. Ноември 2016 г. Партньорство с родители два ЦСОП
Октомври 2016 г. Октомври 2016 г. Развиващата роля на играта при деца с интелектуална недостатъчност два ЦСОП
Октомври 2020 г. Юли 2021 г.

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Април 2021 г. Април 2021 г. Конференция Мултифасетна конференция за детското развотие МУ-Пловдив
Март 2021 г. Март 2021 г. Обучителен курс Практическа арттерапия за деца със СОП Институт за терапия и експресивни изкуства
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Конференция Допълваща и алтернативна комуникация Фондация АСИСТ Помагащи технологии
Октомври 2019 г. Май 2020 г. Квалификационен курс Арттерапия и трудотерапия ВТУ"Св.Св. Кирил и Методий"

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Групов ръководител 12 клас 2020/2021
Групов ръководител 6 клас 2019/2020
Групов ръководител 5 клас 2018/2019
Групов ръководител 11 клас 2017/2018
Групов ръководител 9 клас 2016/2017

Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017

Умения и компетентности

Социални умения

Добри комуникативни умения и бързо адаптиране, позитивно мислене, добра работа в екип, креативност, отговорност, коректност. Комуникативна способност и коректни взаимоотношения с родители.

Организационни умения

Организиране и провеждане на учебно - възпитателната работа в групата.

Технически умения

Работа с офис техника, с аудио и визуална техника. Добро владеене на Microsoft Office /Word, Exsel/.


Методи на преподаване

Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на умения и навици. С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете.


Философия на преподаване

Учителят е този, който трябва да намери подходa към всеки един ученик, да открие неговите силни страни и да ги използва максимално в часа, за да може да улесни намирането на пътя за усвояване на знанията и да накара детето да се чувства пълноценно. Усъвършенстването на учебните планове и програми не е достатъчно, за да бъде качествен един учебен процес. Необходимо е търсене на нови форми и методи на обучение и преподаване, за да бъде ученикът не пасивен слушател, а активен участник в обучението.

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

Конкурс "Мартеничка ти дарявам" организиран от община гр.Добрич и "Екопак" България АД

Поощртителна награда за участие на Йордан Василев - III клас.

Конкурс "Да победим злото чрез доброто", организиран от НЧ" Освобождение-1884" с. Шейново

Сеймен Кенан - грамота за отлично представяне.

Конкурс " Великден в нашия дом", организиран от НЧ " Никола Йонков Вапцаров"-гр.Тутракан

Сеймен Кенан и Йордан Василев - грамота за отлично представяне в категория за великденски картички.

Конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата", организиран от РД ПБЗН гр.Добрич в партньорство с РИО

Александър Иванов

Конкурс "Направи играчка от рециклирани материали" организиран от Мега Мама

Грамота за групово представяне с ПГ

Конкурс " Аз обичам от сърце"

Грамота за отлично пресставяне- Александър Иванов.

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2015 г. Юли 2018 г. Thinking Globally, Learning Together" Erasmus+ ккккк

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Конкурс "Мартеничка ти дарявам" организиран от община гр.Добрич и "Екопак" България АД 01.03.2022 г.

Поощрителна награда-Йордан Василев III клас

Конкурс "Да победим злото чрез доброто", организиран от НЧ" Освобождение-1884" с. Шейново

Сеймен Кенан VI клас-грамота за отлично представяне и награда за участие.

Конкурс " Великден в нашия дом", организиран от НЧ " Никола Йонков Вапцаров"-гр.Тутракан 15.04.2022 г.

Йордан Василев и Бихтер Мервет-грамота за отлично представяне в категория еликденска картичка.

Конкурс за детска рисунка "С очите си видях бедата", организиран от РД ПБЗН гр.Добрич в партньорство с РИО 31.03.2022 г.

Александър Иванов 11 г.- първо място - III категория -II група за рисунка.

Сеймен Кенан - второ място в III категория - III група за рисунка

Бихтер Мирвет 14 г. -трето място в III категория- III група за рисунка

Конкурс "Лазарка, мома гиздава" организиран от НДД гр.София 30.04.2022 г.
Конкурс "Направи играчка от рециклирани материали" организиран от Мега Мама и Екопак България АД 12.05.2022 г.

Грамота за групово представяне - ПГ.


Членство в организации

Период от Период до Организация
Август 2017 г. До сега СБУ

Галерия