Цветелина Енчева

Цветелина Тончева Енчева

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0898706947

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
23 години
Учителски стаж:
3 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител на деца с УИ
Тип на институцията:
ЦСОП
Име на институцията:
"Д-р Петър Берон"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Октомври 2018 г. До сега ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич Учител на деца с УИ

Любим цитат

"Да видиш чудото на живота през очите на едно дете означава да изпиташ най-голямото удоволствие на света." Хорас Браун

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1994 г. Юли 1998 г. Висше - бакалавър ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Агромениджмънт
Септември 1994 г. Юли 1998 г. Висше - бакалавър ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград Учител
Септември 2019 г. До сега Висше - магистър ШУ "Епископ Константин Преславски" Специална педагогика - Ресурсен учител

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Учител
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2021 г. 32 часа 2 кредита "Институт за човешки ресурси" ООД - гр. София "Eмоционална и социална интелигентност. Как правилно да ги развиваме, за да бъдем професионално и лично успешни."
Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг "ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ" - гр. Варна Арт-терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси ООД - гр. София Взаимоотношения ученик, радител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти.
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Арттерапевтични техники в работата за обща и ДПЛР на децата и учениците
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Център за обучение, консултации и тренинг "ЗЕТ ЕС КОНСУЛТ" - гр. Варна Управление на стреса и времето в работата на педагогическите кадри

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Март 2021 г. Март 2021 г. Работа с деца с аутизъм по методиката на О. И. Ловаас 2
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Нравствено отношение в педагогическия процес 2
Февруари 2021 г. Февруари 2021 г. Приказкотерапия при деца със СОП 2
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Видеомоделирането като технология за научаване на социално приемливо поведение и академични умения при деца и ученици със специални потребности 1
Януари 2021 г. Януари 2021 г. Превенция на конфликта и неговите компоненти 2
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Монтесори педагогика и терапия 1
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Тренинг 2
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Covid 19 и децата със СОП 2
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучение на платформата „Classroom” 2
Октомври 2020 г. Октомври 2020 г. Обучение на платформата „Classroom” 2
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Арттерапевтични техники при деца със СОП 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Май 2020 г. Май 2020 г. Комуникативни нарушения. Терапия 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Април 2020 г. Април 2020 г. Въведение във Валфдорфската педагогика 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Март 2020 г. Март 2020 г. Ментална аритметика 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Индивидуална работа с деца със СОП 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Арттерапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Януари 2020 г. Януари 2020 г. Сензорни приказки 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Монтесори метод в подготвителна група 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Музикотерапия; Музикални дейности при деца с нарушения 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Ноември 2019 г. Ноември 2019 г. Социално кръгче 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Професионалният стрес при работа с деца 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Октомври 2019 г. Октомври 2019 г. Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане” по отношениe 1 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Април 2019 г. Април 2019 г. Тяло на емоциите 4 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Информационните технологии при деца със СОП 3 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Обучение на деца с аутизъм и умствена изостаналост 3 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Осъществяване на сътрудничество - тренинг 3 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Взаимодействие на учители с родители на детето с умствена изостаналост 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич
Ноември 2018 г. Ноември 2018 г. Кристални и индигови деца 2 ЦСОП "Д-р Петър Берон" - гр. Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Семинар Българо-швейцарски научен дисусионен форум "От приобщаване към участие в образователния процес" Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие
Декември 2019 г. Декември 2019 г. Обучителен курс Мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма Институт за човешки ресурси

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Класен ръководител 8 клас 2021/2022
Групов ръководител 10 клас 2020/2021
Групов ръководител 9 клас 2019/2020
Групов ръководител 8 клас 2018/2019

Умения и компетентности

Технически умения

Работа с MS Windows, MS WORD, MS EXCEL


Методи на преподаване

Методите на обучението са начин за работа на учителя и учениците, с помощта на които се постига овладяване на знанията и компетенции, формира се светогледът на учениците и се развива техните творчески и професионални способности. Обучението се планира и провежда с отчитане на ученическата активност и възможности. Итерактивни методи: -Решаване на казуси; -Групова работа; -Дискусионен клуб; -Екипна работа; -Ролеви игри; -Учене чрез правене; -Експеримент, в реално време; -„Лабораторно” занятие; -Практикум; -Симулации.

Философия на преподаване

Добрият учител е онзи, който умее да преподава качествено и образно, на достъпен и разбираем език, да усъвършенства постоянно знанията и опита си, да умее да приема съвети, да приема критика. Преподаването е призвание, мисия, голяма отговорност. Преподавателските ми похвати се променят съобразно темата, аудиторията и времето. Моята философия за образованието поставя в центъра ученика. Аз вярвам във фокусирането върху индивидуалните потребности на учениците в процеса на учене. Моето убеждение е, че е необходимо индивидуалните различия да се разпознават, уважават и дори поощряват. Аз смятам, че всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда. Отчитам ролята на семейството и смятам, че трябва заедно да работим върху развиването на индивидуалните потребности на ученика. Трябва да работим в посока за активно включването на учениците в процеса на учене.

Участие и членство


Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
Работилничка на Баба Марта 27.02.2020 г.

Съвместна работа на родители и деца.

Отбелязване на 147 г. от гибелта на Васил Левски 19.02.2020 г.

Посещение и поднасяне на цветя на паметника на Васил Левски.

Ден на добротата 17.02.2020 г.

Посещение и съвместна работа с ученици от ЧОУ "Мария Монтесори".


Членство в организации

Период от Период до Организация
Ноември 2018 г. До сега СБУ
Ноември 2018 г. До сега НАРЦСОП