Данаил Дончев

Данаил Пенков Дончев

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0895737247

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
32 години
Учителски стаж:
30 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ПГ "Марин Попов"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1991 г. Август 1996 г. ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" Учител
Септември 1996 г. Август 1999 г. ПГ по керамика Учител
Септември 1999 г. До сега ПГ "Марин Попов" Старши учител

Любим цитат

Никога няма да стигнеш накъдето си тръгнал, ако спираш да хвърляш камък по всяко куче, което те лае!

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 1995 г. Април 1996 г. Висше - магистър СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДИУУ ВТОРИ КЛАС КВАЛИФИКАЦИЯ

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Математика и информатика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2021 г. 16 часа 1 кредит ЦОПУО " Методи за оценяване на математическа грамотност в международното изследване PISA 2022"
Юли 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" "Действия при екстремни ситуации"
Септември 2021 г. 32 часа 2 кредита Сдружение "Алтернатива за теб" "Позитивна училищна среда - ефективна комуникация и управление на конфликти.Модели на взаимодействие между училище, родители и заинтерисовани страни"
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" "Иновативни методи в преподаването, съвременни методи за оценяване на учебните резултати"
Септември 2021 г. 16 часа 1 кредит Сдружение "Алтернатива за теб" Microsoft Teams - възможност за развитие на комуникативни и междукултурни компетентности"
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит НЦПКПС "Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти"
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит Bg Community "Изграждане на ефективна училищна среда.Повишаване на дигиталните компетентности и умения на педагогическите специалисти"
Декември 2017 г. 16 часа 1 кредит СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ "Индустриални отношения"
Април 2018 г. 16 часа 1 кредит RAK "Обучение по дигитални умения и ИКТ" модул2
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит TRAINING LAB "НЛП методи за повишаване мотивация за учене на учениците"
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит "БоневГруп"ЕООД "Портфолио на педагогическият специалист"
Май 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за творческо обучение Училище в облака:въведение
Май 2021 г. 16 часа 1 кредит Тракийски университет Стара Загора Прилагане на инструментариума
Септември 2022 г. 16 часа 1 кредит "СДРУЖЕНИЕ ЗА ТЕБ" "Иновативни методи за организация на обучението чрез компетентностен подход"
Септември 2022 г. 16 часа 1 кредит "СДРУЖЕНИЕ ЗА ТЕБ" "Стратегии за мотивация на учениците за повишаване на резултатите от ученето"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Май 2001 г. Май 2001 г. Квалификационен курс Повишаване на квалификацията СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДИУУ
Май 2002 г. Май 2002 г. Професионална квалификация Повишаване на квалификацията СУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ДИУУ
Април 2005 г. Април 2005 г. Професионална квалификация Повишаване на квалификацията Регионален център Габрово
Май 2006 г. Май 2006 г. Квалификационен курс Ангажименти на България Тракийски университет Стара Загора
Юни 2012 г. Юни 2012 г. Семинар Организационна култура в екип Международна академия BZN Берлин
Октомври 2013 г. Октомври 2013 г. Удостоверение Работа в екип КОНФИДЕРАЦИЯ НА ТРУДА ПОДКРЕПА
Юни 2017 г. Юни 2017 г. Квалификационен курс "Учителско и ученическо портфолио" Обучително организация ИЧР

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2015 г. Ноември 2015 г. Кариерно консултиране старши учител ЦОИ

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР 19.06.2016 г.