Димитрина Боева

Димитрина Боева

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0898995661

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
39 години и 09 дни
Учителски стаж:
36 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
ДГ № 25,,Ален мак"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Август 1997 г. До сега ДГ 25 "Ален мак" Учител

Образование и квалификация


Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Декември 2018 г. Декември 2018 г. ,,Първа помощ на работното място" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Март 2019 г. Март 2019 г. ,,Стресът в ежедневието"-втора част 2 ДГ 25 "Ален мак"
Март 2019 г. Март 2019 г. ,,Работа с деца аутисти" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Портфолио-практически насоки за работа" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Вълшебните приказки в живота на детето" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Агресия във виртуалната реалност.Символизъм и внушения в детската анимация" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Развитие на детското творчество чрез прилагане на разнообразни техники и материали в Изобразителното изкуство в ДГ" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Споделяне на учителски практики" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Подготовка за писане в подготвителна група чрез графика" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Развитие, интерес и любознателност към природата. Екологично възпитание в ДГ " 2 ДГ 25 "Ален мак"
Май 2019 г. Май 2019 г. ,,Агресията в училищна възраст" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Май 2019 г. Май 2019 г. ,,Работа с метално фолио- гравиране" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. ,,Изобразителното творчество в ДГ " 2 ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ,,Анализ на детска рисунка" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ,,Анализ на детска рисунка"-втора част 2 ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ,,ИКТ в предучилищно образование" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ,,Рисуване без четка с подръчни материали" 2 ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ,,ИКТ в предучилищно образование"-втора част 2 ДГ 25 "Ален мак"
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. ,,Спортно- подготвителни игри и упражнения и тяхното значение за подобряване здравето на децата в предучилищна възраст" 2 ДГ 25 "Ален мак"

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Първа група 2019/2020
Втора група 2020/2021

Умения и компетентности

Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Организиране и управление на образователния процес
Работа в екип
Ориентиране към непрекъснато професионално развитие
Работа с родители и други заинтересовани страни

Методи на преподаване

- Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на граматичните правила - Дискусия – начин на изразяване на позиция С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете.

Философия на преподаване

     Добрият учител гради своята философия върху ученето през целия живот. Добрият учител е онзи, който не се задоволява с постигнатото, а търси още, още и още. Усъвъренства постоянно знанията и опита си, умее да приема критика и съвети. Професията „Учител” за мен е любов, уважение и стимулиране уникалността и индивидуалността на всяко дете. Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Функциите на учителя са комплексни. За да изпълни своята мисия и мисията на детската градина, често се налага тези роли да се играят едновременно. В тази парадигма отчитам ролята на семейството и смятам, че въпреки натрупаните негативи в последно време връзката учител-родител не се прекъсва. Поставям детската личност в центъра на всяка дейност. Всяко дете има силни страни, които се стремя да разкрия и надграждам.

Възпитанието е наука, която научава нашите деца да живеят без нас.” Е. Легуве

    В ежедневната си работа използвам основните педагогически похвати: проблемни, провокиращи въпроси, указания. Най-вече - поощрения, похвали, които правят детето поуверено и значимо. Тези педагогически похвати са съобразени с индивидуалните и възрастовите особености на децата, с новото време и неговите изисквания.


Добри практики

,,Да подкрепим талантите на Стара Загора"

Засилено обучение по изобразително изкуство и засилена индивидуална работа с талантливите деца.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Участия в общински, национални и международни конкурси за детски рисунки.

Постижения на ученици

Участия в общински, национални и международни конкурси за детски рисунки.

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2020 г. До сега Училищен плод изпълнител МОН,Община Стара Загора,ДГ № 25
Септември 2020 г. До сега Училищно мляко изпълнител МОН,Община Стара Загора,ДГ № 25

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Декември 2020 г. До сега Европейска гаранция за детето изпълнител Уницеф,МОН,Община Стара Загора,ДГ № 25
Септември 2020 г. До сега Проект по физическо възпитание изпълнител МОН,Община Стара Загора,ДГ № 25
Октомври 2019 г. Май 2020 г. Направи добро-благотворителна инициатива на EVN Пловдив изпълнител EVN Пловдив и ДГ № 25,,Ален мак"

Членство в организации

Период от Период до Организация
Август 1997 г. До сега СБУ
Август 1997 г. До сега КТ ,,ПОдкрепа"