Елена Желева

Елена Славова Желева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0894643183

Обща информация

Трудов стаж

Учителски стаж:
9г 10м 9д

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
ДГ 25"Ален Мак"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Юни 2003 г. Юли 2003 г. ЦДГ село Опан Учител
Март 2004 г. Август 2004 г. ЦДГ село Опан Учител
Септември 2007 г. Юни 2008 г. ОУ село Гита Учител
Септември 2008 г. Декември 2008 г. ОУ село Гита Учител
Юни 2014 г. Август 2014 г. ДОДЗ "Калина" Учител
Септември 2014 г. Октомври 2015 г. ДОДЗ "Калина" Учител
Октомври 2016 г. Януари 2018 г. ЧДГ "Ян Бибиян" Учител
Октомври 2016 г. Януари 2018 г. ЧДГ "Ян Бибиян" Учител
Януари 2018 г. Ноември 2022 г. ЧДГ "Ян Бибиян" Учител
Януари 2023 г. До сега ДГ №25 "Ален Мак" Учител

Любим цитат

,,Детето трябва да прави това,което иска,а трябва да иска да прави това,което иска неговият възпитател.” Ж.Ж.Русо

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1999 г. Юли 2004 г. Висше - бакалавър Тракийски университет, Педагогически факултет Специална педагогика
Септември 2005 г. Юни 2007 г. Висше - магистър Тракийски университет, Педагогически факултет Предучилищна и начална училищна педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА
Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Май 2022 г. 16 часа 1 кредит Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Ст. Загора "Ефективни техники за комуникация и подобряване на взаимодействието между семейството и образователната институция"
Юни 2019 г. 16 часа 1 кредит БИТ И ТЕХНИКА ООД, ВАРНА "Диагноститичните процедури в детската градина в порцеса на проследяване на постиженията. Диагностика и корекция."
Април 2023 г. 16 часа 1 кредит „АПИС КОЛЕВ” ЕООД ,,Работа с въображение-творчество, мотивация, екипност''
Март 2024 г. 16 часа 1 кредит „АПИС КОЛЕВ” ЕООД ,,Синдром на родителското отчуждение''

Практическо приложение


Умения и компетентности

Организационни умения

–Планиране и подготовка на образователно–възпитателната дейност.

–Изграждане на добри взаимоотношения и организационни връзки с деца,родители и колеги.

–Изграждане на общи знания,умения ,отношения и ценности у децата от предучилищна възраст.

–Използване на подходящи образователни стратегии,методи и технологии.

–Използване на учебни материали,подходящи за постигане на оптимални резултати в конкретна образователна ситуация.

Социални умения

Работа в екип,комуникативност,социални умения и компетенции,толерантност,коректност и креативност.

Технически умения

Добро владеене на Microsoft-Word, Exel, Power Point.


Методи на преподаване

–Достъпен и забавен език, с диалог между деца и учител.

–Колкото може повече игрови елементи.

–Практически занимания и презентации.

–Индивидуален подход към всяко дете, работа в екип, по двойки, фронтален и индивидуален метод.

–Използване на иновативни информационни технологии.

–Изразяване чрез изкуството.

–Използване на ,,мозъчна атака”, подходящи учебни помагала, тестове, различни  дидактични табла и др..


Философия на преподаване

Моята философия за образованието ,поставя в центъра детето като личност, със своите индивидуални емоции,характери и чувства. За мен е важно при престоя си в ДГ ,децата да се чувстват сигурни, щастливи и свободни за своите изяви, без да усещат, че всъщност са направлявани изкусно от своите възпитатели. За да се възпита правилно едно дете , възрастните трябва да проявяват търпение и внимателно отношение, което аз смятам, че притежавам. Харесва ми да създавам среда за разгръщане на детската мъдрост чрез говорене, което е най–важно за възпитанието на 3–7 годишните деца.

Да си учител е призвание, мисия, голяма отговорност. Всеки има някой или нещо ,което го зарежда и прави деня му по–весел и по–стойностен, за мен това е щастливия детски поглед и усмивката на едно дете.