Иглика Грозева

Иглика Ангелова Грозева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0888960902

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
39 години
Учителски стаж:
38 години и 6 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
Детска градина №25 "Ален мак"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1982 г. Март 1985 г. ЦДГ,,Наталия''-гр.Гълъбово детска учителка
Март 1985 г. Август 1985 г. ЦДГ№25-гр.Ст.Загора детска учителка
Юли 1986 г. Ноември 1986 г. ОДЗ,,Мир''-Бузовград'' детска учителка
Ноември 1986 г. Август 1997 г. ОДЗ,,Пчелица''-Ст.Загора детска учителка
Август 1997 г. Декември 2000 г. ЦДГ,,Ален мак''-Гр.Ст.Загора детска учителка
Март 2001 г. Март 2001 г. ЦДГ172-Подуяне,гр.София детска учителка
Септември 2001 г. До сега ЦДГ,,Ален мак''-Гр.Ст.Загора старши учител

Любим цитат

,,Истината се вижда само със сърцето,тя е невидима за очите.''-Антоан Дьо Сент Екзюпери ,,Изпълвай себе си със силите на фантазията,имай смелост за истината,изостряй чувството си за душевна отговорност!-Рудолф Щайнер

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1979 г. Юни 1982 г. Полувисше Институт за детски учители "Ан. Тошева" Предучилищна педагогика
Септември 1990 г. Юни 1993 г. Висше - магистър ПУ "Паисий Хилендарски" Предучилищно възпитание
Септември 1996 г. Септември 1999 г. Висше - бакалавър Свободен университет Щутгарт Предучилищна педагогика

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2003 г. Ноември 2003 г. Предучилищна педагогика 1-ва степен ДИПКУ
Ноември 1990 г. Ноември 1990 г. Предучилищна педагогика 2-ра степен ИДУ "Ан. Тошева"

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2019 г. 48 часа 1 кредит Успешни стратегии на взаимодействие
Декември 2018 г. 32 часа 1 кредит Емоционалната интелигентност и работата с родителите
Май 2018 г. 48 часа 2 кредита Анимативния подход

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. ,,Стресът в ежедневието''-Д.Боева 2 ЦДГ,,Ален мак''-Гр.Ст.Загора
Декември 2018 г. Декември 2018 г. ,,Първа помощ на работното място.''-Д-рЧавдар Попов,МФ Н.Иванова 2 ЦДГ,,Ален мак''-Гр.Ст.Загора
Март 2019 г. Март 2019 г. ,,Стресът в ежедневието''-част2-А.Минчева 2 ЦДГ№25-гр.Ст.Загора
Март 2019 г. Март 2019 г. ,,Работа с деца-аутисти''-Ст.Вълкова 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Портфолио-практически насоки за работа''-Р.Петрова 2
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Агресия във виртуалната реалност.Символизъм и внушение в детската анимация.''-Кр.Попова 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Развитие на детското творчество чрез прилагане на разнообразни техники и материали в Изобразителното изкуство''-М.Кисьова 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Споделяне на учителски практики''Р.Тасева 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Подготовка за писане в Подготвителна група чрез графика''-М.Попова 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Април 2019 г. Април 2019 г. ,,Развитие на интерес към природата.Екологично възпитание в детската градина.''-Таня Райчева 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Май 2019 г. Май 2019 г. ,,Агресията в предучилищна възраст.''-Я.Миндова 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. ,,Изобразително творчество''част2-Ст.Вълкова 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. ,,Изобразително творчество в детската градина.''-част1-Д.Боева 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. ,,Приказкотерапия-какчрез приказките да създадем позитивна среда за детето.''-Т.Райчева 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Различните етноси в България.Работа в мултикултурна среда.''-Р.Петрова 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. ,,Развитие на вниманието в предучилищна възраст.''-Я.Миндоват 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. ,,Работа в мултикултурна среда-трудности и начини за овладяването им.''-2 част-В.Христова 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. ,,Анализ на детска рисунка.''-М.Кисьова 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ,,Анализ на детска рисунка.''-част2-Я.Тодорова 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ,,ИКТ в предучилищна възраст.''-Н.Илева 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ,,ИКТ в предучилищна възраст.''-Т.Тодорова-част2 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ,,Рисуване без четка.''-Хр.Стоянова 2 ДГ,,Ален мак''-Ст.Загора

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 1979 г. Юни 1981 г. Професионална квалификация детска учителка с преподаване на руски език ИДУ,,Анастасия Тошева''-СТ,Загора
Септември 1990 г. Юни 1993 г. Професионална квалификация специализация по физическо възпитание ПУ,,Паисий Хилендарски''-гр.Пловдив
Септември 1996 г. Септември 1999 г. Професионална квалификация детска учителка по Валдорфска педагогика Щутгартски Свободен Университет -изнесено обучение в гр.Одеса-Украйна

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А1 (Основно ниво на владеене)
Руски език C2 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Първа група 2017/2018
Втора група 2018/2019
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) 2019/2020

Умения и компетентности

Планиране на урок или на педагогическа ситуация
Организиране и управление на образователния процес
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Първоначална професионална подготовка
Работа в екип
Работа с родители и други заинтересовани страни

Методи на преподаване

- Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на граматичните правила - Дискусия – начин на изразяване на позиция С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете.

Философия на преподаване

Според моята философия образованието трябва да бъде прогресивно и надграждащо. Учителят трябва да бъде свободен, за да изпълни своето призвание - освободен от административен, родителски и обществен натиск. Учителят за мен е творец, който всеки ден се труди над своите творби - децата. За мен учителската професия е призвание и мисия . Мисия, защото осъзнавам, че всяко едно дете, независимо от неговите възможности, етнос и особености, трябва да получи образование. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги идентифицира и надгражда.Всяко дете да е гордо със своите умения, независимо какви са те. Едни имат умения за учене, други за спорт, трети за рисуване . Необходимо е да се разпознават индивидуалните различия, да се уважават и да се поощряват. В преподаването се стремя да обхвана тези индивидуални различия на учениците.Внимателно преценявам методите, за да могат всички деца да разберат преподаваното. За мен учителската професия е призвание. Тя ми носи огромно удовлетворение, въпреки трудностите

Добри практики

,,Да подкрепим талантите на Стара Загора.''

Подкрепа за създаването на център за работа с талантливи деца в нашия град.

Засилено обучение по Изобразително изкуство

В практиката си провеждам активно и засилено индивидуално обучение по изобразително изкуство с надарени деца,запознавам ги с нови,нестандартни техники,рисунки на деца от групата участват в местни и международни конкурси.

Постижения на специалиста

Лични постижения

Участие в педагогически четения

Представяне на Валдорфската педагогика,методи и .форми на работа-Стара Загора-1998г.

Участие във Втората Национална научна конференция,,Православие и краезнание''-27-28май2006г..

Конференцията е организирана от Съюза на краеведите в България,от Тракийския Университет-гр.Стара Загора и Православен Духовно-просветен център,,Св.Възнесение Господне''-г.Бургас. Темата,с която се представям е ,,Играта-път към детската душевност и Светото православие''.

Публикации в педагогически списания

Публикациите са в сп.,,Предучилищно възпитание''. Темите са ,,Идентификация и активност на 3-5 годишните деца в подвижните игри.'' и ,,Самооценка на детето от предучилищна възраст в подвижните игри.''


Постижения на ученици

Дипломи-грамоти на деца за участие в конкурси

Д


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Коледна работилница с родителите 2018/2019

Изработване на Коледна укра са и Суровакници.

Великденска работилница за украса на яйца. 2018/2019

Боядисване и украса на Великденски яйца.

Коледен празник 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018

Организиране и представяне на децата,Коледарски танци,народен танц,раздаване на коледни подаръци.

,,Не спирай да обичаш България''-СНЦ,,Брат за брата' 2019/2020

Конкурс за рецитиране на патриотично стихотворение-изпратени клипове с изпълнения от децата

Детството на моята фамилия 2019/2020

Презентации на снимки със семействата на деца.

Великденско послание 2019/2020

Участие в конкурс за изработване на украса,изпълнение на стихове и песни.

Училище за родители 2019/2020

Обогатяване знанията на родителите във връзка с проблеми във възпитанието-работа с МКБППМН.

Инициатива,,Жълти стотинки'' 2019/2020; 2018/2019

Събиране на дребни монети и предоставяне на събраните средства за благотворителни цели,свързани с деца.

Участие в съвместни мероприятия с 11ОУ,,Н.Лилиев'' 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018

Организиране и участие в спортен празник,викторина и игри по БДП,спортен празник с родители и деца,представяне и празник по английски език.

,получаване на отличителен знак,,Аз гарантирам щастливо детство'' 2019/2020

  ,,Аз гарантирам щастливо детство'' е отличителен знак на Агенцията за закрила на детето.

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2020 г. До сега Училищен плод детска учителка в група Община ,,Стара Загора''и ДГ25,,Ален мак''

Децата от групата ежедневно получават пресни плодове и зеленчуци.

Ноември 2020 г. До сега Училищно мляко детска учителка в група Община ,,Стара Загора''и ДГ25,,Ален мак''

Децата получават ежедневно млечни продукти.


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2020 г. До сега Проект по Физическо възпитание изпълнител МОН,Община,,Стара Загора'',ДГ№25,,Ален мак''

Закупуване на нови уреди,пособия и играчки и включването им в занимания,игри и спортни празници с децата,с цел подобряване здравето и повишаване на физическата им активност.

Декември 2020 г. До сега ,,Европейска гаранция за детето'' изпълнител УНИЦЕФ,МОН,Община,,Стара Загора'',ДГ№25,,Ален мак''
Май 2020 г. Май 2020 г. Направи добро изпълнител EVN -Пловдив,ДГ№25,,Ален мак''

Благотворителна инициатива на EVN-Пловдив,подобряване материалната база на ДГ,,Ален мак''-боядисване на оградата.