Ирена Иванова

Ирена Красимирова Иванова

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0899107501

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
11 години
Учителски стаж:
11 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Януари 2010 г. Юли 2011 г. ОУ "Кирил и Методий"- с. Киченица начален учител
Септември 2011 г. До сега ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" - гр. Разград старши учител

Любим цитат

“Няма нищо по-важно от това да си образован, защото никъде другаде залозите не са по-големи; нашето бъдеще зависи от качеството на образованието на децата ни днес.” — Арнолд Шварценегер

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2004 г. Септември 2008 г. Висше - бакалавър ШУ "Епископ Константин Преславски" НУПЧЕ (английски език)
Октомври 2008 г. Декември 2010 г. Висше - магистър ШУ "Епископ Константин Преславски" Управление на образованието

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Начална училищна педагогика с английски език, Управление на образованието
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Юни 2016 г. Декември 2016 г. Професионално-квалификационна степен НУПЧЕ (английски език) 5-та степен 16 Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна
Май 2017 г. Октомври 2017 г. Професионално-квалификационна степен НУПЧЕ (английски език) 4-та степен 16 Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна
Юли 2020 г. Юли 2021 г. Професионално-квалификационна степен Управление на образованието 3-та степен 200 Департамент за информация и усъвършенстване на учители - гр. София

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юли 2016 г. 8 часа 0.5 кредита Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна "Реализация на професионалните умения на учителя в урока"
Юни 2017 г. 16 часа 1 кредит Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование - гр. Варна "Реализация на професионалните умения на учителя в урока"
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦМЕДТ "Амалипе" "Всеки ученик ще бъде отличник"
Май 2018 г. 16 часа 1 кредит Тренинг и обучителен център "Щастие" "Мотивация, дисциплина, внимание - как да завладеем класа (групата), за да задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължават да работят сами."
Юни 2018 г. 8 часа 1 кредит ИК "Анубис" "Мултимедията като интеграционна част от образователния процес. Смесено преподаване (Blended learning)."
Юни 2021 г. 48 часа 3 кредита "Матев-строй"ЕООД Използване на иновативни методи за развитие на творческото мислене, таланта, емоционалната интелигиентност на децата и учениците."
Юни 2021 г. 16 часа 1 кредит Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти - гр. Пловдив "Прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа."
Декември 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България Методически насоки за обучение в дигитална среда
Януари 2022 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България Планиране и организация на квалификационната дейност в образователната институция. Атестиране на педагогическите специалисти.
Март 2022 г. 16 часа 1 кредит Юнион Интерактив ООД "Засилване на дигиталното oбучение в класната стая чрез използване на електронните ресурси на образователен софтуер mozaBook"
Март 2022 г. 48 часа 3 кредита СУ "Св. Климент Охридски" ДИУУ - гр. София Диагностичната дейност на учителя

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2018 г. Юни 2018 г. Семинар Компютърно моделиране в 3 клас - подходи и насоки в обучението БУЛВЕСТ 2000
Юни 2020 г. Юни 2020 г. Квалификационен курс "Разработване на интерактивен дистанционен урок." РААБЕ България
Септември 2020 г. Септември 2020 г. Обучителен курс Първи стъпки в Teams - практически насоки и упражнения Klett
Септември 2020 г. Септември 2020 г. Обучителен курс Как да моделираме урока в класноупочна или онлайн среда? Klett
Септември 2020 г. Септември 2020 г. Обучителен курс Адаптация на децата на старта на новата учебна година в новото реално. Klett
Юли 2020 г. Юли 2021 г. Специализация "Развитие на комуникативни умения." Департамент за информация и усъвършенстване на учители - гр. София

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език C2 (Свободно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
Английски език - 1 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012
Английски език - 2 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012
Английски език - 3 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012
Английски език - 4 клас 2020/2021; 2019/2020; 2018/2019; 2017/2018; 2016/2017; 2015/2016; 2014/2015; 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012

Умения и компетентности

Социални умения
Организационни умения
Технически умения
Когнитивно-базирани умения

Методи на преподаване

Мозъчна атака

Подреждане по важност

Дебат

Дискусия

Малки групи

Обсъждане на казуси

Ролева игра

Създаване на клип

Симулация

Аквариум

Игра

Преживей

Въртележка

Заеми позиция

Броуновско движение


Философия на преподаване

Учителят е този, който трябва да намери подход към всеки един ученик, да открие неговите силни страни и да ги използва максимално по време на учебните часове, за да може да улесни намирането на пътя за усвояване на знанията и да накара учениците да се чувстват пълноценни и удовлетворени.

Усъвършенстването на учебните планове и програми не е достатъчно за качеството на учебния процес. Необходимо е търсене на нови форми и методи на обучение и преподаване, за да бъдат подрастващите не пасивни слушатели, а активни участници в обучението.

Повишаването на мотивацията, активността, самостоятелността и интереса на учениците са тясно свързани с подбора на качествени кадри, професионалисти в областта си.

Добре би било училището да се превърне в привлекателно място не само за учениците, но и за техните учители и родители.


Добри практики

Съвременни образователни технологии
Живи листи

https://www.liveworksheets.com/lx290430sz

https://www.liveworksheets.com/en237844gdhttps://www.liveworksheets.com/en237844gd

https://www.liveworksheets.com/py94663tohttps://www.liveworksheets.com/py94663to

https://www.liveworksheets.com/xk90995smhttps://www.liveworksheets.com/xk90995sm

https://www.liveworksheets.com/cu90286clhttps://www.liveworksheets.com/cu90286cl

https://www.liveworksheets.com/lr67789tp

https://www.liveworksheets.com/zp67854hy

https://www.liveworksheets.com/pe51208pg

Wordwall

https://wordwall.net/bg/resource/1050018/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b0-grade-4

 

https://wordwall.net/bg/resource/1415945/%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d1%82%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%83%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b5-grade-2

 

https://wordwall.net/bg/resource/1280723/present-simple-grade-3

 

https://wordwall.net/bg/resource/1279990/in-on-under-grade-2

 

https://wordwall.net/bg/resource/1119566/say-the-words-grade-4

 

https://wordwall.net/bg/resource/1049475/the-seasons-grade-2

 

https://wordwall.net/bg/resource/986207/%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b2%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%be%d1%82%d0%be-grade-2

 

https://wordwall.net/bg/resource/985037/make-a-sentence-grade-4

 

https://wordwall.net/bg/resource/984793/match-grade-4

 

https://wordwall.net/bg/resource/963647/find-the-words-grade-2

Електронни картички и книжки
3D Добавена реалност

https://read.bookcreator.com/osPaJKwUYnWVO6iKBBUPArgu83I2/lY7Ml4y8R364Nk6uGpbvQg?fbclid=IwAR28j_N_dFsmqtTiwqd1s3Nsi9PmTtL5tD7r1MYZtUZXx6yrsDkswyLqnjc

 

https://read.bookcreator.com/osPaJKwUYnWVO6iKBBUPArgu83I2/2GXwyUVFQLWvdYy1DvjZsg?fbclid=IwAR2bH8lxIEiC1eCOBRtbOqsLqo5QatTXQpV_5YMTHb5kn1ewn_5vj3DDZJc

Постижения на специалиста


Постижения на ученици

"Аз общъвам с Европа" - 2020/2021

Ученици с максимален брой точки: Ада Юмер, Божидар Илиев, Виктория Диянова, Диляна Терзиева, Мелиса Михайлова, Селин Хюсеинова, Семих Мехмед, Станислав Атанасов, Силвана Енчева, Емир Серхатов, Ерен Караали, Беркай Хюсеинов

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Ноември 2020 г. Април 2021 г. Подкрепа за успех преподавател ОП „Наука и образование за интелигентен растеж"

Научно-изследователска дейност

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Декември 2017 г. Декември 2017 г. Научен труд автор SocioBrains - International Scientifiv Refereed Online Journal With Impact actor

Иновации в кариерното развитие на учителите/Inovations in the career development of teachers -http://sociobrains.com/bg/top/issues/Issue+40%2C+December+2017-1/

Януари 2021 г. Януари 2021 г. Научно изследване автор SocioBrains - International Scientifiv Refereed Online Journal With Impact actor

Обучение в електронна среда - плюсове и минуси/E-learning - positive and negative qualities

http://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/2._Irena_Ivanova.pdfhttp://sociobrains.com/website/w1465/file/repository/2._Irena_Ivanova.pdf


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2011 г. До сега КНСБ към СБУ при ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Галерия