Ирина Димова - психолог РЦПППО

Ирина Димова

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0897988476

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
9 години и 7 месеца
Учителски стаж:
7 години и 3 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Психолог
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО гр. Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Януари 2018 г. До сега РЦПППО, гр.Добрич Психолог
Септември 2016 г. Януари 2018 г. РЦПППО, гр.Добрич ресурсен учител
Септември 2013 г. Ноември 2015 г. ДБТ Добрич Психолог

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 2008 г. Юли 2012 г. Висше - бакалавър ВФУ "Черноризец Храбър", гр.Варна Психология

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Психолог
Професионална квалификация "учител":
НЕ

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Септември 2019 г. 16 часа 1 кредит ЦОКТ Зет Ес Консулт, гр.Варна Арт-терапевтични техники в работата за обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и учениците
Април 2019 г. 16 часа 1 кредит ЦСРИДСН Карин дом, гр.Варна Програма за обучение на педагогически специалисти и помощен персонал от детски градини и училища за работа с деца със специални нужди
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит НИОПП Сензорна интеграция - фактор в ранното детско развитие.Теория и практики.

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Април 2019 г. Април 2019 г. Обучителен курс Семейството през детските очи - рисунки, кукли и пантомима Источноевропейска асоциация по арт- терапия
Септември 2018 г. Септември 2018 г. Семинар Арт- коуч: Работа с деца и възрастни Институт за терапия и експресивни изкуства, гр.София
Януари 2016 г. Януари 2016 г. Удостоверение Ранно диагностициране, интервенция и терапия на тревожни разстройства и депресия. Български лекарски съюз. Национален център по общественото здраве и анализи.
Май 2015 г. Ноември 2015 г. Удостоверение Основи на фокусираната към решения кратка терапия. ЦПО към РУ "Ангел Кънчев"
Януари 2014 г. Януари 2015 г. Обучителен курс Системен подход.Семейно консултиране Институт "Бернхард Ахтерберг"

Практическо приложение


Умения и компетентности

Когнитивно-базирани умения
Диагностични и консултативни компетентности
Оценяване на напредъка на децата/учениците
Идентифициране на собствените потребности
Определяне и постигане на цели
Работа с родители и други заинтересовани страни
Организационни компетентности
Технически умения

Работа с PC (software)  и входящи и изходящи периферни устройства.

Kариерно ориентиране и консултиране

Методи на преподаване

- учене през несъзнаваното;

- терапевтични приказки;

- игра;

- беседа;

- арт- терапевтични техники;

- техники от ФРКТ

и др.

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2016 г. До сега КНСБ - СБУ
Януари 2020 г. До сега БЧК

Форуми и семинари

Дата Тема Вид Организация Описание
28.03.2019 г. Детската агресия Семинар ДГ20 "Зорница", гр.Добрич
  1. Мотиви и фактори пораждащи агресията
  2. Превенция и методи за справяне с агресията в ДГ
  3. Мнения и въпроси.