КОГАТО ПРОФЕСИЯТА Е ПРИЗВАНИЕ

Сийка Маринова Неделчева

Националност: българка

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0892376584

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
35 години
Учителски стаж:
35 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 1987 г. До сега ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" начален учител
Септември 1985 г. Септември 1987 г. ОУ "Иван Вазов", с. Гецово начален учител

Любим цитат

"За да бъдеш добър преподавател, необходимо е да обичаш това, което преподаваш, и тези, на които преподаваш." - В. О. Ключевски

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1983 г. Юни 1985 г. Полувисше ПИНУ "Д-р П. Берон", гр. Шумен НУП
Септември 1987 г. Юни 1990 г. Висше - магистър ВПИ "К. Преславски", гр. Шумен НУП
Септември 2006 г. Юни 2008 г. Висше - магистър РУ "Ангел Кънчев" ИИТО

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
НУП, ИИТО
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Септември 1996 г. Май 1997 г. НУП 2-ра степен СУ "Климент Охридски"
Септември 2007 г. Май 2008 г. Формиране на творческото мислене у четвъртокласниците чрез развиване на КРУ НУП 1-ва степен СУ "Климент Охридски"
Юли 2019 г. Септември 2019 г. "УЧИТЕЛИ НА БЪДЕЩЕТО" КЪМ SoftUni. ИИТО 1-ва степен 36 SoftUni
Януари 2020 г. Април 2020 г. м. януари 2019 - Иновативни методи в преподаването по БЕЛ в начален етап НУП 1-ва степен ПУ "Паисий Хилендарски"
Януари 2020 г. Април 2020 г. м. февруари 2020 - Обучение по методика на обучението по БЕЛ в начален етап с лектор П. Димитрова - автор на учебниците по БЕ НУП 1-ва степен ПУ "Паисий Хилендарски"
Юли 2020 г. Юли 2020 г. работа с Teams към Microsoft Educator Center. НУП 1-ва степен Microsoft Educator Center.
Февруари 2021 г. Март 2021 г. „Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците“. НУП 1-ва степен 16 РААБЕ България ООД

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Юли 2011 г. 16 часа 1.5 кредита ДИПКУ Варна Използване на интерактивна технология Енвижън - един компютър, много мишки
Септември 2016 г. 8 часа 0.5 кредита ДИКПО Варна Новите учебни програми и учебно съдържание за I клас
Май 2017 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ ИНОВАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
Юни 2018 г. 8 часа 1 кредит Издателство "Булвест 2000" Използване на интерактивни форми и методи в образователния процес за стимулиране на логическото мислене, въображение и паметта на учениците
Юли 2018 г. 32 часа 2 кредита МОН НЦПКПС Обучение на учители, преподаващи учебна програма по компютърно моделиранеза 3. клас(ОП)
Август 2018 г. 16 часа 1 кредит Фондация "Кузманов" Мениджмънт на класа
Октомври 2019 г. 16 часа 1 кредит Институт за човешки ресурси София Процедури по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит ДИКПО Варна Упражненията в обучението по български език в I - IV клас
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит SHKOLO № 35580009 - Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ЕООД Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Юни 2019 г. Юни 2019 г. Професионална квалификация Учители на бъдещето Software University
Юни 2021 г. Юни 2021 г. Семинар Геймификация на образованието Клет България
Юли 2020 г. Август 2020 г. Професионална квалификация Microsoft Teams Microsoft Educator Center.

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
БЕЛ, Математика, Околен свят, Музика, Изобразително изкуство, Технолигии и предприемачество, ФВС 1 клас 2020/2021

Умения и компетентности

Когнитивно-базирани умения

За моите социални, организационни, технически и когнитивно-базирани компетенции четете https://portfolio.uchilishta.bg/ViewPortfolio/kratos5e3c3e9da0a33 и тук


Методи на преподаване

Старая се да имам съвременен подход на преподаване и комуникация. В центъра на учебно-възпитателния процес поставям ученика с неговата познавателна, емоционална и творческа дейност: да мисли, да твори, да бъде самоуверен, да се учи от грешките си. Използвам различни методи за преподаване в зависимост от методичната единица, учебните планове и програми.

Философия на преподаване

Преподаването е призвание, мисия и голяма отговорност. Добър учител е този, който постоянно усъвършенства знанията и опита си. Стремя се да мотивирам и предизвикам креативност и съзнателност, да спомагам активно за създаване на интелигентни хора с гражданска позиция. Преподаването е своеобразно общуване, в което същественото е уважението към личността на ученика. Ролята на учителя е не просто да предаде учебния материал, а по-скоро да събуди желанието за саморазвитие и непрекъснато самоусъвършенстване. Подтиквам учениците да мислят, да търсят и откриват, съобразявайки се с индивидуалните потребности на всеки от тях, с възрастовите различия и със съответните педагогически техники за усвояване на необходимите знания. Всички ученици имат силни страни и целта на образованието е да ги надгражда. Новите условия изискват ново образование и обучение. Необходимо е учителя да се превърне в подпомагащ консултант, чиято цел е да направлява учениците сами да достигнат до желания резултат и да станат активни творчески личности. За съвременния български учител е необходимо да усеща това, което прави като призвание, да се опитва да разбира учениците и да ги уважава, да ги провокира и така да ги учи да мислят, да бъде пример за подражание, да респектира, но и да им вдъхва доверие.

Добри практики

Създаване на електронна книжка в readbook.creator.com "ЗИМНА ПРИКАЗКА"

Практическият опит показва, че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират в етнически смесена образователна среда – такава, каквато е средата в нашето училище. Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си, ръководейки се и от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. А практическата реализация на интеграцията е една от политиките, която се реализира в рамките на Европейския съюз в направления: осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културна идентичност; взаимно уважение и разбирателство.

https://app.bookcreator.com/library/-M6PMkvFHan0mxrsIn8i/TUcQBlkZXUNmZdvDJfqymtm1At12/cymn0CBASBmz7eJqAvR5Ig/EQq-J_h0SgyhbpbFOMazKQ

По време на ОЕСР децата научиха интересни неща за Коледа и обичая коледуване, родителите ги записаха, а аз направих електронната книжка.

Създаване на електронна книжка "Приказка за щастието"

https://app.bookcreator.com/books/3jkT8qI7TSa7FucR-JWOJg/a5zwYu3_SDez2SsJn7rG5g

Посветихме книжката на 20 март - Световен ден на щастието и  на врабчето. В часовете по БЕЛ учихме "Приказка за щастието". Учениците я драматизираха, а в часовете за занимания по интереси направиха картичка за врабчето.

Създаване на електронна книжка "Откъде започва България"

https://app.bookcreator.com/library/-M6PMkvFHan0mxrsIn8i/TUcQBlkZXUNmZdvDJfqymtm1At12/ioM9zlINTTW3JzYnJ-gGww/IaOP8h08S1ObcNkS9hmauQ

Книжката посветихме на 3 . март - Националният празник на Република Бълагрия.

Празник на цифрите

След като изучихме числата до 10, проведохме Празник на цифрите. Заради епидемиологичната обстановка родителите наблюдаваха празника през Teams. А първокласниците рецитираха стихове за цифрите, състезаваха се и се забавлявака. Този празник го съчетахме с Дена на Разград - 28 януари. Имаше двубой между капитаните на двата отбора. Те трябваше да подредят пъзел в пратформата ima-puzel.bghttps://im-a-puzzle.com/#/my-puzzle?share=eyJpZCI6MTY3NzU2LCJ0aXRsZSI6ItCn0LDRgdC%2B0LLQvdC40LrQvtCy0LAg0LrRg9C70LAgLSDRgdGK0YHRgtC10LfQsNC90LjQtSIsInByZXZpZXdGaWxlIjoidXNlci9fXzgxazd2TjdNX29nLmpwZyIsImltYWdlU3JjIjoidXNlci9fXzgxazd2TjdNLmpwZyIsInRhcmdldCI6IlNoYXJlIiwibW9kZSI6MiwiZGlmZmljdWx0eSI6Mywic2hhcmVEYXRlIjoiMjAyMS0wMS0xMCAwNTowNTo0NiIsInVzZXJzIjoxMiwiZ2FtZXMiOjEyLCJoaWdoc2NvcmUiOjk0ODgyMiwidXNlckdhbGxlcnkiOm51bGwsImlzUHJlbWl1bSI6ZmFsc2UsImlzUHJvIjpmYWxzZSwicGFydG5lciI6bnVsbCwic2hhcmVUYXJnZXRXaW5kb3ciOiIiLCJzaGFyZVVybCI6Imh0dHBzOi8vaW0tYS1wdXp6bGUuY29tL19fODFrN3ZON00ucHV6emxlP3N0PXdzIiwic2hhcmVGaWxlVXJsIjoidXNlci9fXzgxazd2TjdNIn0%3D&shareId=167756

Празникът бе отразен в местните медии          

https://ekip7.bg/2021/02/02/praznik-na-tsifrite-v-ou-iv-s-turgenev/.

Рецитал за Ран Босилек

Още в началото на учебната година учениците научиха различни стихотворения от Ран Босилек. Посветихме рецитала на годишнината от рождението на автора. С рецитала поздравихме децата от подготвителната група в училище. Целта ми беше да се обогати лексиката на учениците, непринудено да усъвършенстват  комуникацията на български език.

Урок за Иван Сергеевич Тургенев, изготвен с OBS Studio

Учениците научиха интересни факти за живота на руския писател Иван Сергеевич Тургенев, чието име носи училището, и изготвихме видеоурок за патронния празник на училището.

https://drive.google.com/file/d/1vk4Mdi3193op0bXrHTjajOgyQPyl3Fcl/view?usp=sharing

 

Коледна книжка за първокласници

https://drive.google.com/drive/my-drive

Изготвих Коледна книжка запървокласници - задачи за Коледната ваканция, която споделих в групата "Първокласно" в социална мрежа.

Забавно домашно

По време на ОЕСР през м. декември учениците имаха домашно да направят снежен човек. Възложих такова домашно предвид факта, че малките ученици се обездвижват пред електронните устройства, зрението им се влошава. Родителите ги снимаха, а аз направих клип. 

https://drive.google.com/file/d/1Z2SeNEdemKsSdvoM5sbbVirSqS5agxJC/view?usp=sharing

Баба Марта в 1. а

Празник за 1 . март в класната стая. Съчетахме го с ръководителят по танци г-жа Ж. Иванова. За мен е важно да предам традициите и обичаите на моите ученици. Важно е да запаля искрицата на родолюбиви чувства у детските им сърчица. 

Урок по БЕЛ, посветен на 11 май - Деня на Св. Св. Кирил и Методий

На 11 май проведох урок по БЕЛ в РБ"Проф. Б. Пенев" заедно с г-жа Пл. Христова, кл. р-тел на 1. в клас. Присъстваха и родители. Първокласниците въртяха "Колелото на знанието" и решаваха езикови задачи, изучени в часовете по БЕЛ. 

Урокът ни бе отразен в местните медии.

https://ekip7.bg/2021/05/15/detsa-vartyaha-kolelo-na-znanieto-v-denya-na-bibliotekarya/

Първокласници - природозащитници

Статия във в. Екип 7

https://ekip7.bg/2021/06/29/parvoklasnitsi-prirodozashtitnitsi-ot-ou-iv-s-turgenev/?fbclid=IwAR29PrEUFt92dSYz0XVjwaf7ZpYvywpwMYik_FfH6j8apLSsTBSe3SKgstQ

Споделяне на методически идеи и практики в социалните групи

"Първокласно": https://www.facebook.com/groups/224031520979546/search/?q=siika%20marinova

"Второкласник съм":https://www.facebook.com/groups/161299200618589/search/?q=siika%20marinova

"Трети клас": https://www.facebook.com/groups/286290774719716/search?q=siika%20marinova

"Четвърти клас": https://www.facebook.com/groups/227062324010982/search/?q=siika%20marinova

Публикуване на уроци в SHKOLO

Урок по БЕЛ за 4. клас https://app.shkolo.bg/content/6549

Сайт на класа

http://pyrvoklasno.weebly.com/

Довиждане, 1. а, беше интересно и забавно!

https://drive.google.com/file/d/1vUA0XxsN_rDg-Xvwti0HUtxMFgIFR0E1/view?usp=sharing

Иновативен урок – състезание „Знаете ли български?“

https://archive.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=24730

С предколедно наддумване на мегдана приключи седмицата на четенето в Разград

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2121115

Урок по родолюбие в Етнографския музей в Разград

https://ekip7.bg/2020/03/03/urok-po-rodolyubie-v-etnografskiya-muzej-v-razgrad/

Урок по добруване, проведен юни месец по време на допълнителното обучение за компенсиране на ОРЕС

https://www.facebook.com/groups/parvoklasno/posts/4396138603768796

Урок в градския парк, проведен юни месец по време на компенсиране на ОРЕС парка

Интересен и интригуващ урок, съчетал в себе си знания по околен свят, БЕЛ, изобразително изкуство, музика, ТП. Оказа се, че и сред природата можем да използваме наблюдателност, изобретателност, развиване на комуникативно - речеви умения. И всичко това проведено непринудено, интересно и забавно. Удовлетворени бяха децата и най-вече АЗ! 

Опити в 1. а

Всеки ден от обучението през м. юни започвахме с някакъв опит. Хубавото беше, че всеки ден имаше подготвени деца със свой опит и материали, които държаха да го демонстрират пред съучениците си. Имаше и такива ученици, които сами си бяха изобретили опити :)

"Живи" работни листове, споделени в https://www.liveworksheets.com/

https://www.liveworksheets.com/vy1753311su

Интерактивни работни приложения в https://learningapps.org

https://learningapps.org/myapps.php

Постижения на специалиста

Лични постижения

Моите професионални постижения и успехи през 2019/2020 уч.год.

За моите постижения може да прочетете повече тук

XXII НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ НА СБУ – 2019 Г. и Грамота "Неофит Рилски"

Лични постижения - тук

и тук


Постижения на ученици

Резултати от Математика без граници - пролет

https://app.shkolo.bg/competition/results/181

Резултати от Математика без граници - зима

https://app.shkolo.bg/competition/results/180

Резултати от Математика без граници - есен

https://app.shkolo.bg/competition/results/179

Коледно математическо състезание

https://app.shkolo.bg/competition/results/183

Резултати от СБНУ - финал

https://app.shkolo.bg/competition/results/182

Резултати от Великденско математ. състезание

https://app.shkolo.bg/competition/results/184

Резултати от Национален конкурс за карта на света

https://app.shkolo.bg/competition/results/185


Постигнати резултати

Наименование Учебни години Описание
Отлични резултати в края на учебната година 2020/2021

https://app.shkolo.bg/diary/2000036110#tab_year_results


Авторство

Тип Роля / принос Заглавие / Описание
Методически материал Автор Мотивацията - важен фактор за усъвършенстване на уменията на четвъртокласниците за създаване на собствен текст по творческа задача

В този материал споделям опит как мотивирам учениците да създават собствен текст по творческа задача, какви методи и средства използвам, за да бъде ефективността и успеваемостта на учениците на максимално равнище.

Методическият материал е отпечатан в сп. "Начално училище", бр. 5,  септември - октомври 2008 г.

Статия Автор Учениците ме изненадаха приятно с празника на града

Статия в "Екип7" от 31 януари 2011 г.

Статия Автор Спортно състезание в ОУ "Ив. С. Тургенев"

Статия в "Екип7" от 29.01.2010 г.

Статия Автор Срещнахме се със съвременен будител

Статия в "Екип7" от 26 октомври 2009 г. Статията е написана заедно с третокласниците, които съм учила тогава.

Статия Автор Коледен подарък - скромен, но от сърце

Статия в "Екип7" от 23 декември 2011 г.

Видеозапис Автор Празник на цифрите в 1. а

https://drive.google.com/file/d/16rbJBl4eLsK8Jo-NWx6aR_Tx9bgsfOw1/view?fbclid=IwAR2DGgAtXi_1hiBUwniJiQwrDi4z1kPSi-fNz9MqKtN_UMAlmobYJzj_3pM

Друго Автор Иновативен урок – състезание „Знаете ли български?“

https://archive.ekip7.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=24730

Видеозапис Автор Св.Св. Кирил и Методий

https://drive.google.com/drive/my-drive

Видеозапис Автор 1 ноември - Ден на будителите

https://drive.google.com/drive/my-drive

Методически материал Автор Минало време на глагола 4. клас

https://drive.google.com/drive/my-drive

Методически материал Автор Образователни ресурси в платформата https://im-a-puzzle.com/

https://im-a-puzzle.com/#/user-page?tab=2

Методически материал Автор Образователни ресурси в https://learningapps.org/

https://learningapps.org/user/smarinova

https://learningapps.org/myapps.php

Методически материал Автор "Живи" работни листове

https://www.liveworksheets.com/vy1753311su

https://www.liveworksheets.com/pk1694783yy

https://www.liveworksheets.com/po1611602bb

https://www.liveworksheets.com/vj1595219ax

https://www.liveworksheets.com/nd1435741hk

Участие и членство


Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Октомври 2020 г. Юни 2021 г. Проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. начален учител ОУ "Ив. С. Тургенев"

Участвах с група за занимания по интереси "В света на математиката".

https://podkrepazauspeh.mon.bg/certs?group_id=41837

Февруари 2021 г. Май 2021 г. ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“ ментор Шуменски университет "Епископ Константин Преславски",

Мероприятия и събития

Наименование Дата Описание
"Дизайн шампиони" на Red Paper Plane 19.04.2021 г.

https://www.facebook.com/groups/2836795386354166/search/?q=%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20siika%20marinova

Галерия