Маргарита

Маргарита Бончева Кисьова

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0885668611

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
34 години
Учителски стаж:
29 години 3 месеца

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Старши учител
Тип на институцията:
Детска градина
Име на институцията:
ДГ 25 "Ален мак", гр. Стара Загора

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2010 г. Февруари 2021 г. ДГ 25 "Ален мак" учител

Любим цитат

“Ако си мислите, че образованието е скъпо, пробвайте с невежеството.” - Питър Дракър

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1978 г. Октомври 2010 г. Висше - магистър Тракийски университет ПНУП

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
ПНУП
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2010 г. Октомври 2010 г. 4-та степен Тракийски университет

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Септември 2019 г. Септември 2019 г. Агресията в училищна възраст ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. Развитие и интерес към природата. Екологично възпитание в детската градина . ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. Подготовка за писане в подготвителна група чрез графика ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. Споделяне на учителски практики ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. Агресията във виртуалната реалност . Символизъм и и внушение в детската анимация ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. Вълшебните приказки в живота на детето ДГ 25 "Ален мак"
Април 2019 г. Април 2019 г. Портфолио - практически насоки за работа ДГ 25 "Ален мак"
Март 2019 г. Март 2019 г. Работа с деца аутисти ДГ 25 "Ален мак"
Март 2019 г. Март 2019 г. Стресът в ежедневието ДГ 25 "Ален мак"
Февруари 2019 г. Февруари 2019 г. Стресът в ежедневието ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2018 г. Декември 2018 г. Първа помощ на работното място ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Анализ на детска рисунка- втора част ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в в предучилищното образование ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. Рисуване без четка с подръчни материали ДГ 25 "Ален мак"
Декември 2020 г. Декември 2020 г. ИКТ в в предучилищното образование - ВТОРА ЧАСТ ДГ 25 "Ален мак"
Февруари 2020 г. Февруари 2020 г. Спортно - подготвителните упражнения и игри и тяхното значение за подобряване на здравето на децата в предучилищна възраст ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Работа в мултикултурна среда - трудности и начинания за овладяването им ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Развитие на вниманието в ПУВ ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Различните етноси в България. Работа в мултикултурна среда - първа част ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. Приказкотерапия - как чрез приказката да създадем позитивна среда на децата в ДГ ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. ,, Играта драматизация и нейното значение за развитие на 5 - 7 годишните деца " ДГ 25 "Ален мак"
Ноември 2020 г. Ноември 2020 г. ,, Изобразително творчество в детската градина " ДГ 25 "Ален мак"

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Трета подготвителна група (ПГ-5г.) 2019/2020

Умения и компетентности

Организиране и управление на образователния процес