Михаила Иванова Стефанова -ресурсен учител

Михаила Иванова Стефанова

Националност: Българско

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0894586855

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
16 години
Учителски стаж:
6 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
Регионален Център за Подкрепа на Процеса на Приобщаващото Образование град Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2022 г. До сега РЦПО гр. Добрич ресурсен учител
Юни 2016 г. Септември 2022 г. St.Clares college Oxford помощник възпитател
Септември 2010 г. Септември 2014 г. ДЦВУ гр .Добрич специален педагог

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1999 г. Юли 2002 г. Висше - бакалавър Шуменски Университет "Епископ Константин Преславски" социална педагогика
Септември 2009 г. Февруари 2011 г. Висше - магистър ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" Педагогика на деца със специални образователни потребности
Септември 1989 г. Август 1991 г. Полувисше ПМИ д-р "Ненчо Николаев" гр.Варна Зъботехника

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Педагогика на деца със специални образователни потребности
Професионална квалификация "учител":
ДА

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Октомври 2022 г. Октомври 2022 г. Работа с електронен дневник. 4 РЦПППО гр. Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Април 2021 г. Октомври 2021 г. Обучителен курс Монтесори метод за деца от0 до 6 г. Асоциация Монтесори

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Английски език А2 (Основно ниво на владеене)

Практическо приложение


Групи

Група Учебно заведение Учебни години
Разновъзрастова група ДГ "Дора Габе" гр. Добрич, ОУ"Св.Св.Кирирл и Методии" с. Ведрина, ОУ"В.ЛЕвски"с.Соколово 2022/2023

Умения и компетентности

Социални умения
Педагогически
Организационни умения
Работа с родители и други заинтересовани страни
Планиране на урок или на педагогическа ситуация

Участие и членство


Членство в организации

Период от Период до Организация
Септември 2022 г. До сега КНСБ - СБУ