Милена Орешкова

Милена Дачева Орешкова

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0893506446

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
25
Учителски стаж:
21

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Директор - училище
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
Основно училище "Иван Сергеевич Тургенев"

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2001 г. Септември 2009 г. ПГХТБТ "Мария Кюри" Учител
Септември 2009 г. Юни 2010 г. ПГХТБТ "Мария Кюри" Помощник директор
Декември 2019 г. Август 2020 г. Община Разград Заместник кмет - хуманитарни дейности
Юни 2010 г. До сега ОУ"Иван С.Тургенев" Директор

Любим цитат

"Човекът е въже опънато между звяра и свръхчовека-въже над пропаст!" Ницше

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Септември 1989 г. Юни 1993 г. Средно ТСА "А.Попов" - гр. Велико Търново Техник по строителство и архитектура
Септември 1995 г. Юли 2000 г. Висше - магистър ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий" - Велико Търново История; Учител по история
Септември 2001 г. Юли 2003 г. Висше - магистър ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий" - Велико Търново Философия
Септември 2003 г. Юли 2005 г. Висше - магистър ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий" - Велико Търново Организация и управление на образованието
Септември 2008 г. Юли 2010 г. Висше - магистър ВТУ "Свети Свети Кирил и Методий" - Велико Търново Политология. Политическо лидерство и лидерска подготовка;
Февруари 2021 г. До сега Висше - магистър Икономически университет - Варна Финанси и иновации

Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Учител по история. Учител по философия;
Професионална квалификация "учител":
ДА

Професионални квалификации

Период от Период до Наименование Специалност ПКС Брой академични часове Обучителна институция
Май 2008 г. Октомври 2008 г. История История 5-та степен ДИИУ - Варна Шуменски университет

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Ноември 2017 г. 8 часа 1 кредит "Център за обучение и квалификация на педагогическите специалисти" ООД "Трудово-правни отношения в образованието"
Юни 2017 г. 8 часа 1 кредит РААБЕ България ООД Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователния процес
Ноември 2017 г. 16 часа 1 кредит Висше училище по застраховане и финанси "Прилагане на българското законодателство в областта на обществените поръчки"
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ООД "Организационно развитие и ефективно управление на образователната институция"
Февруари 2012 г. 48 часа 3 кредита ТиймПревент България ООД Делегирани бюджети. Програмно бюджетиране.
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ООД Дизайн мислене: новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците.
Юни 2018 г. 16 часа 1 кредит Кирило-Методиевски научен център към БАН "Хуманитаристиката в иновативното училище: предизвикателства и реалност"
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ България ООД "Дизайн мислене: новатторски подход за повишаване на мотивацията за учене на децата и учениците"
Юни 2021 г. 48 часа 3 кредита "Матев - строй" ЕООД "Коучинг - изкуството да бъдеш педагог - коуч"

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Февруари 2012 г. Февруари 2012 г. Професионална квалификация Делегирани бюджети ТиймПревент България ООД
Декември 2005 г. Април 2006 г. Професионална квалификация Английски език ПГИ
Октомври 2021 г. Октомври 2021 г. Обучителен курс STEM технологии, инструменти и приложения EduTechFlag

Чужди езици

Език Ниво на владеене
Руски език C2 (Свободно ниво на владеене)
Немски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)
Английски език B1 (Самостоятелно ниво на владеене)

Практическо приложение

Учебни предмети и класове

Наименование на предмета Клас Учебни години
История и цивилизации 7 клас 2020/2021

Участие и членство

Участие в програми

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Февруари 2012 г. До сега НП ”ИКТ в училище” Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"
Февруари 2012 г. Февруари 2013 г. НП на МФВС „ Спорт за хора с увреждания и деца в риск”, „Шахматът –спорт за цял живот, който ни прави единни въпреки различията” Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"
Септември 2011 г. Септември 2012 г. НП на МФВС „Спорт за деца в свободното време” с проект „Първоначални умения по бокс” Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"
Септември 2007 г. Септември 2009 г. Национална програма: „Училището - територия на учениците” За ученически униформи Помощник директор ПГХТБТ "Мария Кюри" гр. Разград
Януари 2009 г. Януари 2010 г. Национална програма ”Модернизиране на системата на професионално образование” „Млади технолози в действие” Помощник директор ПГХТБТ "Мария Кюри" гр. Разград
Април 2019 г. До сега НП "Иновации в действие" Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Участие в проекти

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Септември 2016 г. Септември 2018 г. Еразъм К2+ Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" - партньор
Септември 2019 г. До сега Проект Еразъм К2+ Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" - бенефициент
Септември 2019 г. До сега „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ ( ОП НОИР ) 2014-2020 г. Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" -
Февруари 2012 г. Януари 2020 г. Схема BG05M2OP001/4.3-01"Ограмотяване на възрастни"- "Нов шанс за успех" Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"
Септември 2016 г. Декември 2018 г. Проект BG05M2OP001-2.004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знан Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"
Януари 2012 г. Декември 2015 г. .Проект BG 051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"
Септември 2011 г. Септември 2012 г. Проект ”Превенция на отпадането на ромски деца от училище” Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев" партньор на Фондация „Америка за България”, Център „Амалипе”
Април 2013 г. Септември 2013 г. Проект по ПУДОС „Зелена класна стая” Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"
Декември 2020 г. До сега ПроеBG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"
Март 2021 г. До сега Проект на МОН BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Научно-изследователска дейност

Период от Период до Наименование Участие като Организация Описание
Май 2005 г. Май 2005 г. . Публикация за новите методи на обучение в гражданското образование на тема „Съд”; „ Европейско гражданство” Учител ПГХТБТ "Мария Кюри" гр. Разград
Април 2007 г. Април 2007 г. Публикация „Младите хора и перспективите на България в ЕС” Учител ПГХТБТ "Мария Кюри" гр. Разград
Май 2013 г. Май 2013 г. Публикация „Е-партньорство на заинтересованите страни в образованието”, Национална програма „Квалификация”2011-2012, Национален конкурс за директори Директор ОУ "Иван Сергеевич Тургенев"

Членство в организации

Период от Период до Организация
Август 2010 г. До сега СРСНПРБ - Общински ръководител Разград
Януари 2017 г. До сега СНЦ “Клуб за обществена и гражданска активност“ - председател
Януари 2017 г. До сега Член на СНЦ „Образование и бъдеще“
Май 2012 г. Ноември 2020 г. Член на УС на Шахматен клуб „Абритус” Разград
Май 2021 г. До сега Bulgarian Monitoring and Evaluation Network - BEN - член на УС