Огняна Станева

Огняна Станева Станева

Националност: Българска

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: 0896383335

Обща информация

Трудов стаж

Учителски стаж:
3 години

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Учител
Тип на институцията:
Училище
Име на институцията:
ОУ"Иван Сергеевич Тургенев"

Образование и квалификация


Специалност

Професионална квалификация (специалност):
Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Септември 2020 г. 16 часа 1 кредит "Школо" ООД Облачните технологии като инструмент за създаване на учебно съдържание
Февруари 2020 г. 16 часа 1 кредит ДИКПО Упражнения в обучението по български език в I-IV клас
Декември 2018 г. 16 часа 1 кредит ЦМЕДТ"Амалипе" Всеки ученик ще бъде отличник
Юли 2019 г. 16 часа 1 кредит Център за СДК Въвеждащо обучение по шахмат
Февруари 2021 г. 16 часа 1 кредит РААБЕ Дизайн мислене:новаторски подход за повишаване на мотивацията за учене и постиженията на децата и учениците
Ноември 2018 г. 16 часа 1 кредит Просвета Формиране на умения за успешно прилагане на новите учебни програми по български език и литература в 1 -4 клас
Юли 2021 г. 32 часа 2 кредита ДИКПО Профил на иновативния учител
Юни 2021 г. 48 часа 3 кредита "Матев- строй" ЕООД Използване на иновативни методи за развитие на творческото мислене,таланта,емоционалната интелигентност на децата и учениците