Павлина Янакиева

Павлина Атанасова Янакиева

Националност: България

E-mail: [javascript protected email address]

Телефон: +359887668809

Обща информация

Трудов стаж

Общ стаж:
18
Учителски стаж:
1

Актуална длъжност

Заемана длъжност в момента:
Логопед
Тип на институцията:
РЦПППО
Име на институцията:
РЦПППО град Добрич

История на длъжностите

Период от Период до Име на институцията Длъжност
Септември 2021 г. До сега СУ "Стефан Караджа" град Каварна Логопед
Февруари 2023 г. До сега РЦПППО гр.Добрич Логопед

Любим цитат

Помисли и реши. Решиш ли, не му мисли.

Образование и квалификация

Образование и степени

Период от Период до Тип на образованието Обучителна институция Специалност
Октомври 2019 г. Юли 2021 г. Висше - магистър ШУ „ Епископ Константин Преславски“ гр.Шумен Логопедия
Октомври 2006 г. Април 2008 г. Висше - магистър СА" Д.А.Ценов", гр.Свищов Финанси
Октомври 2002 г. Октомври 2006 г. Висше - бакалавър ВСУ "Черноризец Храбър" гр. Варна Мениджмънт в Международния бизнес
Септември 1996 г. Май 2001 г. Средно ПМГ "Иван Вазов" гр.Добрич Мениджмънт

Специалности

Професионална квалификация (специалност):
Специална педагогика
Професионална квалификация "учител":
НЕ
Професионална квалификация (специалност):
Логопед
Професионална квалификация "учител":
ДА

Квалификационни кредити

Година и месец Продължителност Получени кредити Обучителна институция Тема
Септември 2022 г. 48 часа 1 кредит НЦПКПС гр. Банкя „Обучения за работа с дете и ученик по конкретен случай, за определяне нивата на допълнителна подкрепа и за предоставяне на допълнителна подкрепа, за прилагане на стандарти в логопедичната работа“;
Юни 2023 г. 48 часа 1 кредит КЦППП „Плиска“ София „АНТИСТРЕС“

Вътрешни квалификации

Период от Период до Наименование Брой академични часове Обучителна институция
Март 2023 г. Март 2023 г. „Специалните деца в детската градина“ Х. Русева – Психолог, Вътрешна квалификация - РЦПППО Добрич
Май 2023 г. Май 2023 г. „Приказки. Терапия с приказки“ РЦПППО Добрич

Други квалификации

Период от Период до Тип на квалификацията Наименование Обучителна институция
Ноември 2022 г. Ноември 2022 г. Конференция „Подкрепа и партньорство в проибщаването“ Карин дом гр. Варна

Практическо приложение


Умения и компетентности

Логопедична дейност

Работата ми като логопед се състои в превенция и корекция на говорните нарушения.  Работя с деца със специални образователни потребности в две детски градини и едно училище

Оценка и диагностика на комуникативните нарушения

Вземам участие в екипите за подкрепа 


Методи на преподаване

- Игрови дейности, презентации, целящи по-лесното заучаване и прилагане на граматичните правила - Дискусия – начин на изразяване на позиция С методите си на преподаване се стремя да обхвана всички деца от класа. Работя фронтално, групово, индивидуално, като подготвям индивидуални материали за работа на учениците, съобразно възможностите им. Затова в часовете разпределям задачите за самостоятелно изпълнение според степента на трудност и възможностите на всяко дете.

Философия на преподаване

Добрият учител подтиква към: - знания, но и критично мислене; - сръчност, но и практикуване на нови умения; - самостоятелност, но и кооперативност; - забелязване на връзките между нещата; - разбиране на истинския смисъл на ученето: въпрос – малко тревога – озадачение – нетърпение – „Аха!“ – усмивка; - търпение, постоянство, уважение.

Добри практики

Личностно развитие
Практическият опит показва, че интеграцията и интеркултурните взаимодействия могат да се реализират в етнически смесена образователна среда – такава, каквато е средата в нашето училище. Според мен, мисията на учителя е да подпомага свободната изява и личностното израстване на учениците си, ръководейки се и от Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. А практическата реализация на интеграцията е една от политиките, която се реализира в рамките на Европейския съюз в направления: осигуряване на равен достъп до образование; успешна социализация; съхраняване на културна идентичност; взаимно уважение и разбирателство.